H 13 en 14 van de Openbaring

Door Johnastria gepubliceerd op Monday 09 June 16:34

 H13: De opkomst van de antichrist en de valse profeet

Johannes ziet een beest uit de zee komen. Het heeft 10 horens en 7 koppen met daarop een kroon voorzien van godslasterlijke namen. Het beest lijkt op een panter, heeft poten als een beer en de muil van een leeuw. De draak uit openbaring 12 geeft zijn macht en autoriteit aan het beest.

b9def9296585353665195671d4d7530c_1402333

Het beest mag oorlog voeren tegen Gods volk en het overwinnen. Het krijgt alle macht over alles. Eén van de koppen van het beest wordt zwaar gewond maar geneest op een wondere wijze. De draak en het beest worden vol bewondering aanbeden. Gedurende 42 maanden ( 3.5 jaar ) mag het beest God lasteren, macht krijgen over al de volkeren en aanbeden worden. Iedereen aanbidt het beest behalve  zij die in het boek des levens staan.

Johannes ziet een tweede beest uit de aarde komen. Het heeft 2 horens als een lam en spreekt als een draak. Het dwingt iedereen het eerste beest te aanbidden omdat het op een wonderbaarlijke manier van zijn dodelijke  wonden genas.

Het tweede beest verricht wonderen en laat zelfs vuur uit de hemel komen. Het zal veel mensen misleiden en gebieden een afbeelding te maken van het eerste beest. Het kreeg de macht het beeld leven in te blazen opdat het zou kunnen spreken. Wie het eerste beest uit de zee niet aanbidt wordt vervolgd en gedood. Iedereen krijgt een merkteken geplaatst op het voorhoofd of in de handen. Enkel zij die het teken van het beest bezitten mogen nog kopen en verkopen. Het getal van het beest is 666.

                                                Het beest uit de zee

Het beest dat uit de zee komt is een mens, de antichrist. De zee staat symbool voor de volkeren. Het is iemand die uit een politiek stelsel komt en bezeten wordt door   de geest van Satan.

Het beest heeft 7 hoofden, symbool voor de geografische controle over de 7 continenten. Zijn 10 horens op de hoofden staan voor wereldwijde glorie en macht.  Er komt een politiek leider die de autoriteit zal verwerven over de hele wereld gedurende 42 maanden.

Hij zal spreken met een bek als een leeuw en de mogelijkheid hebben om politieke leugens te verkondigen als de camouflage van een panter gelijk. Hij zal de kracht verwerven om te vernietigen net als de voeten van een beer en in het bezit komen van demonische mogelijkheden. 

Deze persoon zal zwaar gewond worden en door een mirakel overleven waardoor  iedereen hem volgt, behalve zij die in het boek des levens staan. De wereld verlangt naar de komst van die persoon omdat men een oplossing  wil voor elk probleem.

                                             De antichrist

  • de grootste  wereldleider  ooit geweest
  • een satanisch bezetter
  • een groot spreker
  • een politiek genie
  • een commercieel genie
  • een militair genie

                                       Het beest uit de aarde

Het beest dat uit de aarde komt is ook een mens, de valse profeet. Het heeft 2 horens verwijzend naar macht over 2 grote koninkrijken. De valse profeet is gelijk een lam, hij spreekt als een satanische geest met de  antichrist. Zijn vermogen om te communiceren is als een draak zo krachtig.

De valse profeet wil dat men de antichrist aanbidt. Door indrukwekkende wonderen te doen volgt men de valse profeet. Velen denken dat, door toedoen van de valse  profeet, de antichrist de Messias is. De valse profeet laat een groot beeld maken van de antichrist en laat het spreken, in tegenstelling tot God die het afbeelden van zichzelf ten strengste verbiedt.

H 14: Gods wegen in genade en rechtvaardig oordeel

92832194ac2332d644362e75385c4401_1402333

Dit hoofdstuk  bestaat uit verschillende taferelen.

Tafereel 1

Johannes ziet op de berg Sion een lam vergezeld van 144000 mensen die op hun voorhoofd het teken van God dragen. Hij hoort een geluid uit de hemel komen lijkend op vele wateren en een donderslag. Hij ziet harpspelers die een nieuw lied spelen voor de troon van God, de 4 dieren en de ouderlingen. Enkel de 144000 mensen kunnen het lied leren opdat zij van de aarde gekocht zijn.

De 144000 personen zijn samen met Christus op de berg Sion, nabij Jeruzalem, waar zij hun beloning ontvangen voor hun bediening. Het teken van God op hun voorhoofd is de waterdoop. Deze groep van 144000 is een volmaakt lid van de bruidsgemeente van de Heer.

Alvorens Christus komt oordelen worden ze hem toegebracht om God te loven. Deze getuigenis van Godswege klinkt Johannes als een geluid van stromend water en een donderslag in de oren. De citerspelers zijn gelovigen die de overwinning over het beest zullen behalen. Christus is een afstammeling van de stam van David die een fervent harpspeler was.

 Tafereel 2

Johannes ziet een engel aan de hemel met het eeuwige evangelie dat in de laatste dagen voor het oordeel wereldwijd verkondigd wordt. Hij roept op God te eren en te aanbidden omdat het uur van het oordeel nabij is.

Ten tijde van de antichrist  zullen velen zich neerbuigen voor het beest, behalve zij die  de opname van de bruidsgemeente naar de hemel gemist hebben. In de bijbel noemt men hen de dwaze maagden genoemd. In het besef dat zij God tekortdeden gaan zij volharden en martelaren worden onder de moordende hand van de antichrist. De engel die Johannes ziet zal voor het laatst het evangelie laten prediken samen met de twee getuigen. Gods laatste waarschuwing aan de mens is gegeven.

Tafereel 3

Een 2de engel verkondigt dat Babylon, de grote stad, gevallen is. Zij wordt vergeleken met een hoer die alle volkeren heeft laten drinken van de wijn van haar hoererij.

De valse religie van de valse profeet wordt vergeleken met een grote stad genaamd  Babylon. De hoererij duidt op religiositeit verweven met sterke politieke en maatschappelijke betrokkenheid. Occulte praktijken zullen de Christelijke leer  binnensluipen. De mens gaat de Christelijke leer aanpassen aan zijn eigen normen wat God woest maakt.  Johannes krijgt de ondergang aangekondigd van de  verdorvenheid der volkeren die de valse profeet aanbidden.

Tafereel 4

Er komt een 3de engel naar Johannes met ernstige waarschuwingen voor allen die het beest en zijn gemaakte beeld blijven aanbidden.

Gods toorn wordt uitgestort op afvalligen die het teken van het beest dragen . Zij zullen gepijnigd worden voor het oog van de heiligen en het lam tot in alle  eeuwigheid.

Tafereel 5

Johannes  hoort een stem vanuit de hemel met de woorden : ’’ zalig zijn de doden die in de Heer sterven van nu aan. De geest zegt ja, opdat zij rusten van hun arbeid  gedaan voor Christus ’’.

In de tijd van de grote verdrukking, van nu aan, zal het bloed van Gods volgelingen rijkelijk vloeien. Het zal een groot verlies voor de aarde zijn maar een grote winst voor de hemel. De Heilige Geest is akkoord dat zij mogen rusten na hun werk voor de Heer. Later worden deze martelaren ook opgewekt door God.

Tafereel 6

In een visioen verschijnt de Mensenzoon, gezeten op een witte wolk, met een scherpe  sikkel in de hand naar de aarde om de oogst te maaien. Hij heeft een gouden kroon op zijn hoofd. Uit de tempel in de hemel komt een engel die de Mensenzoon aanmaant de rijpe oogst van de aarde binnen te halen, het uur is gekomen.

De gouden kroon is het bewijs van koningschap en overwinning. De wolk staat voor Gods bovenaardse heerlijkheid. De scherpe sikkel is het woord van God. De engel uit de tempel is de Heilige Geest. In het Godsplan over redding en oordeel is de Heilige Geest altijd in associatie met de zoon van God. De oogst, Christuvolgelingen, moet naar de hemelse schuur gebracht worden.

20c69c41aa39e7fa4b92ba88c71cd73a_1402333

Tafereel 7

Uit de tempel in de hemel komt een engel met een scherpe sikkel. Een andere engel,  komend van het altaar en macht hebbende over het vuur, wil dat de engel met de sikkel de trossen van de wijnstok van de aarde oogst. Daarna moet hij ze gooien in de wijnpersbak van de toorn van God. De wijnpersbak wordt buiten de stad gezet. Bij het treden van de druiven komt er bloed uit de bak tot aan de tomen van de paarden en wel 1600 stadiën ver.

Hier worden de slechte druiven geoogst, de goddelozen. Zij worden gemalen in de  wijnpersbak van de toorn van God buiten de stad Jeruzalem. Te Armageddon zullen de verwoestende krachten van God losbarsten en wereldwijd uitdijen.

De engel met de sikkel is de zoon van God wie de stinkende druiven oogst. De andere engel met macht over het vuur is de Heilige Geest. In de uitoefening van genade en gericht zijn de Mensenzoon en de Heilige Geest altijd verenigd. Mensenbloed zal komen tot aan de tomen van de paarden, elke goddeloze is vernietigd.

Bronnen en referenties:

* you tube: het boek Openbaring door G.J. van Loon.

* you tube: The book of revelation verse-by-verse preaching-pastor Steven Anderson.

http://blur.by/1xI5UGY

 

  

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.