H 12 van de Openbaring

Door Johnastria gepubliceerd op Monday 09 June 15:56

         De vrouw en de draak, strijd in de hemel

Vanaf openbaring 12 krijgen we  een herhaling van de vorige  hoofdstukken. Zij zijn een spiegelbeeld van de eerste 11, om de volheid van openbaring uit te drukken. De kennis van de toekomstige te gebeuren dingen wordt zo beter  opgenomen in de geest. Herhalingen in de bijbel komen veelvuldig voor.

763bf3960194529436d4d17c4cbfab5c_1402326

                                De twee tekens aan de hemel

Johannes ziet twee grote tekens aan de hemel. Enerzijds ziet hij een zwangere vrouw in barensnood bekleed met de zon en de maan. Op haar hoofd draagt ze een krans  van 12 sterren.

 Anderzijds ziet hij een grote, rode draak met 7 koppen en 10 horens. Elke kop is getooid met een Koninklijke kroon. De draak sleept met zijn staart 1/3 van de sterren van de hemel en gooit ze op aarde. Hij wil de mannelijke zoon ( de Messias ) die op het punt staat geboren te worden vernietigen. God laat dit niet toe.

Na de bevalling trekt hij het kind naar zich toe en zijn troon. De vrouw wordt naar de woestijn gestuurd waar zij voor 1260 dagen ( 3.5jaar ) onder de hoede van God zelf  komt te staan. Dan breekt er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn getrouwe  engelen verslaan de draak met zijn aanhangers. Zij worden uit de hemel naar de aarde geworpen.

De duivel is woedend omdat hij weet dat hij maar een korte tijd meer te gaan heeft. Op aarde gegooid begint hij de vrouw te vervolgen. Uit de bek van de draak stroomt een rivier naar de vrouw om haar weg te voeren, maar de aarde komt de vrouw ter  hulp. Zij opent haar mond en verzwelgt de rivier van de draak. De toorn van de draak op de vrouw krijgt een hoogtepunt. Ziedend  van woede voert hij strijd tegen de  overigen van het zaad van de vrouw.

Een eerste groot teken: een zwangere vrouw verschijnt aan de hemel

De zwangere vrouw is Maria, de moeder Gods, die de Messias leven gaat geven.  Zij staat ook symbool voor Israël. God voerde zijn uitverkoren volk onder leiding van Mozes uit Egypte naar het beloofde land Israël. God beloofde dat uit Israël de Messias zou geboren worden. 

Alzo kwam Christus op aarde, overwon het kwade en nam Israël tot zijn bruid. Via haar wil hij de hele wereld tot zich nemen. Daardoor mag iedereen die in Hem gelooft zich zijn bruid noemen. Synoniemen voor de bruid zijn de gemeente en de bruid van het lam.

De zon die de vrouw bekleedt is het licht van Christus, het Nieuwe Testament. De maan verwijst naar het Oude Testament. Het ene staat niet  los van het andere. De kroon met 12 sterren op haar hoofd symboliseert de toekomstige 12 leiders  van de stammen van Israël.

Een tweede groot teken: de draak verschijnt aan de hemel

De  draak die aan de hemel verschijnt is groot en rood. Hij is enorm krachtig en met bloed  van de mens besmeurd. Hij is de vervolger van de bruidsgemeente. Zijn doel is het vernietigen van de mannelijke zoon geboren uit de vrouw.

De draak heeft 7 hoofden, 10 horens en 7 Koninklijke hoeden op elke hoofd. De draak, slang of duivel zijn dezelfde begrippen. Zij vertolken de karaktereigenschappen van het beest. De 7 hoofden representeren zijn enorme intelligentie, zijn sluwheid en zijn leiderschap van de 7 continenten. De 10 horens duiden op absloute kracht, werelwijde glorie en macht. De 7 koninklijke hoeden bevestigen zijn vorstendom over de wereld.

Met zijn staart trekt de duivel 1/3 van de sterren, gevallen engelen, uit de hemel weg en gooit ze op aarde, klaar om de geboren zoon te verslinden. God beschermt het  kind en trekt het naar zich toe en zijn troon. De duivel wil Christus vernietigen na zijn geboorte via Herodus die dacht zijn wereldlijke macht te verliezen door de geboorte van een op komst zijnde Messias. Hij werd het instrument van de duivel en liet vele  kinderen vermoorden. Jozef ,Maria en hun kind waren Bethlehem reeds ontvlucht . Jezus groeit op, predikt en wordt na zijn kruisdood terug opgenomen voor de troon van God.

                           De vlucht van de vrouw in de woestijn

De vrouw of de de bruidsgemeente wordt naar de woestijn gestuurd, gedragen op vleugels van een grote arend, nadat Satan uit de hemel is geworpen. Gedurende 1260 dagen, de 3.5 jaar van de grote verdrukking,  staat ze onder bescherming van God om niet vernietigd te worden. De grote arend is de Heilige Geest die haar bijstaat

De gelovigen van Israël en de hele wereld zullen gedurende 3.5  jaar, voor de wederkomst van Christus, door Satan vervolgd worden zoals nog nooit tevoren. Door  Gods bescherming zal de bruid van Christus niet vernietigd worden. De ware gelovigen blijven ondergronds, de woestijn, de blijde boodschap verkondigen.

                                        De oorlog in de hemel

Michaël, de aartsengel , gaat de strijd aan tegen Satan en zijn demonen in de hemel. De tijd dat de duivel de mens kan blijven aanklagen voor zijn zonden in de troonzaal  van God is voorbij. Christus pleitte, door zijn bloed, telkens weer in de troonzaal van God voor de zieleredding van elke gelovige. Dit is niet meer nodig. De duivel wordt door Michaël en zijn strijders overwonnen en op aarde  gegooid. Er weet niemand beter dan Satan dat er nog slechts een korte tijd rest ( 3.5jaar ) om de mens met list, leugen en geweld te misleiden. In die periode incarneert hij op aarde, wordt de antichrist, en komt aan het hoofd te staan van een wereldregering.

                 Het martelaarschap van het zaad van de vrouw

De rivier, die uit de bek van de draak stroomt om haar te vernietigen, is de opgezweepte demonische krach die Satan aanwendt tegen de bruid. Maar de aarde, symbool voor Goddelijke ordehandhaving, opent haar mond en verzwelgt de rivier. Door de tussenkomst van God worden de verwoestende en verderfelijke  krachten gestopt. Zonder de tussenkomst van God is er geen vlees meer aanwezig op aarde. Satans strijd tegen de ware Christenen gaat voort tot de wederkomst van Christus. Dan zijn de tijden van martelaarschap en onderdrukking voorgoed voorbij.

Bronnen en referenties:

* you tube: het boek Openbaring door G.J. van Loon.

* you tube: The book of revelation verse-by-verse preaching-pastor Steven Anderson.

http://blur.by/1xI5UGY

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.