H 11 van de Openbaring

Door Johnastria gepubliceerd op Monday 09 June 14:06

         Gods tempel en de zevende bazuin

Johannes moet de maten van Gods tempel opnemen en de gelovigen tellen. Hij mag de voorhof buiten de tempel overslaan. Deze is bestemd voor de heidenen die Jeruzalem gedurende 42 maanden gaan vertrappelen. God zendt twee getuigen om te profeteren tijdens een periode van 1260 dagen.

5a3f62f460365e5e4051eff02fe02518_1402322

De twee getuigen

De twee getuigen zijn olijfbomen en lampenstandaards die grote macht en bescherming krijgen. Het beest stijgt uit de afgrond op en vermoordt ze. Hun lijken blijven op straat liggen in de heilige stad. Vanuit alle landen en volken komen mensen naar hun zien. Ze zijn verheugd omdat de profeten monddood zijn gemaakt. Na 3,5 dagen maakt God de profeten terug tot leven en neemt ze op in de hemel. Allen zijn bevreesd en velen bekeren zich. Eén tiende van de heilige stad wordt verwoest. Er vallen 7000 doden, de overgeblevenen eren God. De tweede wee is voorbij.

De zevende bazuin

De zevende engel blaast op zijn bazuin, het begin van de derde wee.  De tijd van de heerschappij van de Messias  begint. De 24 oudsten op de troon in de hemel aanbidden God. Jezus komt iedereen oordelen, zowel de levenden als de doden. Er volgen bliksemschichten, geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel. Gods wraak begint. De tijd van waarschuwingen is voorbij. De tempel van God in de hemel opent zich, de ark van het verbond wordt zichtbaar.

                                        Verklaring

 De tempel van God

De tempel is de woonplaats van God op aarde. Hij verbindt de hemel met de aarde. Johannes moet opmeten hoe groot het geloof is en elke Christen tellen. Het voorhof mag hij niet meten. Het is de plek van de heidenen die Jeruzalem gedurende 42 maanden gaan vertrappelen.

De grote verdrukking ( zie schema )

ddca1a1ab068406645d9a05cd9add1b4_1402322

De tijd tussen bazuin 6 en bazuin 7 bedraagt 7 jaar, de periode van de beproevingen van God. In de eerste 3.5 jaar van die periode krijgen we de beproevingen van de zegels en bazuinen. Dan gooit Michaël de aartsengel Satan naar de aarde, het begin van de grote verdrukking. De aarde wordt gedurende 3.5 jaar geteisterd door de ergste rampen ooit. De heidenen vernietigen voor een groot deel Jeruzalem. God zendt twee profeten die 1260 dagen prediken (3.5 jaar) in de grote verdrukking. Uiteindelijk worden zij vermoord door het beest uit de afgrond, de valse profeet. Hun lichamen blijven 3.5 dagen liggen in de straten van Jeruzalem.

De komst van de twee getuigen

Er worden twee getuigen naar de aarde gestuurd. Ze worden vergeleken met  olijfbomen en lampenstandaards. De lampenstandaard brengt licht in de duisternis en de olijfboom leven. 1260 dagen ( 3.5jaar ) predikt men het woord van God  wereldwijd op een nooit geziene manier. Alle communicatiemiddelen wendt men aan. De getuigen die in Jeruzalem prediken hebben de macht om mirakels te doen en plagen over de mens te brengen.

Ook Satan zal een tegenzet doen. Hij gebruikt al de mogelijke listen om de mens te misleiden. De valse profeten met valse waarheden weerhouden de mensen van de waarheid. Satan hult zich in engelengewaden en doet wonderen in de naam van God. Hij en zijn volgers zijn te herkennen aan het teken (666 ) op hun voorhoofd en handen. Enkel door de ware kennis van het woord van God in zich op te nemen is het mogelijk het onderscheid te maken tussen de valse en ware religie.

Uiteindelijk worden de getuigen vermoordt door de valse profeet. Hun lijken liggen op de straten van Jeruzalem. Niemand begraaft hen. Velen zijn blij om hun dood. Wereldwijd zal men dit tafereel zien via al de beschikbare communicatiemiddelen. Na 3.5 dagen laat God de getuigen levend worden en neemt ze op in de hemel. Iedereen die dit ziet wordt verlamd van de schrik. God laat een zware aardbeving komen over Jeruzalem waardoor velen de dood vinden. De tweede wee is voorbij.

Wie zijn de twee getuigen

God zegt niet wie de getuigen zijn. Het getal 2 verwijst naar gemeenschap en getuigenis. Het zijn in ieder geval meer dan één persoon. Sommige theologen beweren dat de profeten Elia en Mozes gaan terugkomen op aarde omdat zij naast Christus verschenen aan de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes. Anderen houden het op Elia en Henoch omdat zij ‘ wandelden met God ‘.

Gods tempel en de ark van het verbond

Wanneer Christus komt oordelen worden Gods tempel en de ark van het verbond zichtbaar in de hemel. De ark is een kist waarin de 2 stenen tafels van de tien geboden bewaard bleven.

Ze werd op bevel van God gemaakt tijdens de Exodus bij de Sinaiberg. God zou vanaf het verzoendeksel van de ark spreken met Mozes over alles wat het volk moest worden medegedeeld. Tevens wilde God dat de ark tijdens het jaarlijkse zoenoffer tentoongesteld werd als symbool voor de bedekking van de zonden begaan door het Israëlische volk. God noemt de ark ‘ een heiligdom om onder hun midden te blijven ‘. De ark die Mozes ontving was een copy van de echte in de hemel.

Het oordeel

Engel 7 blaast op zijn bazuin. Het begin van de derde maar ergste wee. In de hemel aanbidden de ouderlingen God. De Messias daalt af naar de aarde om te heersen in alle eeuwigheid.

Gods tempel en de ark van het verbond in de hemel worden zichtbaar. Jezus oordeelt over de doden en de levenden. De mensen gemarkeerd met het teken van God worden in de wolken opgenomen.

Over de anderen komen superrampen. Bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, aardbevingen en zware hagel zijn hun deel. Steden van alle naties vallen in elkaar, eilanden verdwijnen, enorme tsunami’s verzwelgen vele land. Allen zullen sterven en  in de vuurpoel geworpen worden samen met Satan en zijn demonen voor eeuwig.

Bronnen en referenties:

* you tube: het boek Openbaring door G.J. van Loon.

* you tube: The book of revelation verse-by-verse preaching-pastor Steven Anderson.

http://blur.by/1xI5UGY

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

                                                        

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.