H4 : De troonsheerlijkheid van God

Door Johnastria gepubliceerd op Saturday 07 June 15:48

Johannes komt in geestesvervoering en ziet vanuit de hemel de dingen die gaan gebeuren. Dit was anders dan bij Abraham die op aarde was toen hij de vernietiging van Sodom en Gomorra kreeg te horen door God zelf. We zien de hemel waar God woont samen met de heiligen en engelen. Johannes ziet de troonsheerlijkheid van God voorgesteld als de schittering van de edelstenen jaspis en sardius. In een visioen ziet hij een troon, een regenboog, 24 ouderlingen in witte kleren met kronen, bliksem, 7 vurige lampen, een glazen zee als kristal, 4 dieren en de ontelbare massa.

f546238789d3b547ffbfb53da01e9152_1402153

                   De verklaring van het visioen

 • de troon                                                            

De troon is de heerlijkheid van God die met de zintuigen van de mens onmogelijk te  beschrijven is. Geen mens  kan God aanschouwen.

 • de regenboog  

De regenboog is het teken van Gods verbond met de mens, wat zijn barmhartigheid weergeeft voor wie Hem zoekt en zich bekeert. De regenboog lijkt op een wiel. Wij kunnen de volkomenheid van het verbond enkel zien in de hemel.

       .  de 24 ouderlingen

We zien 24 apostelen in witte kleren met kronen op hun hoofd. Het zijn personen die na de grote verdrukking het leiderschap gaan opnemen hier op aarde om de bruidsgemeente tot volmaaktheid te brengen. De eerste 12 apostelen zijn de gekende apostelen na de eerste Pinksterdag, de andere 12 worden bij Christus terugkomst geopenbaard.

 • bliksem, donder en stemmen

 Staat voor de Goddelijke activiteit, bruisend van energie en voortdurende schepping.

 • de 7 vurige lampen

Zij representeren de Heilige Geest die niet als duif maar als vuur wordt voorgesteld. Een vuur dat zinnebeeld is van de onderzoekende en oordelende heiligheid van God. De 7 staat symbool voor volmaaktheid.

 • de glazen zee als kristal

De glazen zee als kristal is een doorzichtige geïsoleerde laag waardoorheen de uitverkorenen het oordeel der verdoemden kunnen aanschouwen. De uitverkorenen zullen verborgen blijven voor de oordelen van God.

      .  de 4 dieren

Voor de troon zitten 4 dieren vol ogen en met elk 6 vleugels. Het zijn een leeuw, stier, mens en arend. De dieren representeren Christus, het geloof, het woord van God en zijn kerk.

ps : de 4 evangelisten worden dikwijls afgebeeld als een stier (Lucas), een mens (Matheüs), een leeuw (Marcus) en een arend (Johannes).

De wezens hun vele ogen zijn hun alwetendheid en perfect beoordelingsvermogen, vol van Heilige Geest. Hun 6 vleugels vertegenwoordigen de tijdsbedelingen van Gods schepping op aarde tot voor de komst van zijn koninkrijk.

 • de 1ste bedeling is het geweten: schepping>zonde>uitdrijving uit Eden>zondvloed.                        
 • de 2de bedeling is het menselijk bestuur: zondvloed>vertrooiïng in Babel.
 • de 3de bedeling is de belofte: Abraham>slavernij in Egypte.
 • de 4de bedeling is de wet: Exodus>Christus' dood, het begin van het wetsverbond.
 • de 5de bedeling is de genade: dood van Christus>terugkomst van Christus
 • de 6de bedeling is de eintijden: terugkomst Christus>oordeel
 • de 7de bedeling is het koninkrijk: oordeel>1000 jarige vrede>tweede oordeel.  

df486f8983dcf39796cc5dfc60a5108c_1402154

Bronnen en referenties:

* you tube: het boek Openbaring door G.J. van Loon.

* you tube: The book of revelation verse-by-verse preaching-pastor Steven Anderson.

http://blur.by/1xI5UGY

         

 

 

 

 

 

     

    

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.