H2en3 : Brieven aan de zeven gemeenten

Door Johnastria gepubliceerd op Saturday 07 June 15:05

De 7 gemeenten symboliseren de geschiedenis van de kerk van de dood van Christus tot heden. De 7 brieven aan deze gemeenten vormen het verslag van Christus aan deze gemeenten. Het is niet omdat de kerk door de geschiedenis heen feilbaar is dat Gods plan ook maar met één letter zal aangepast worden. Er zal ooit een volmaakte wereld komen met een eindoordeel voor iedereen.

773fb0ead532969dcbb572427b140794_1402150

                                 Openbaring 2

  1. Brief aan Efeze

Dit is de toestand van de kerk op het eind van de apostolische eeuw. Dit ging gepaard met een snelle uitbreiding van het woord. De eerste intrede van de leer der  Nicolaieten, het vermenigvuldigen van wereldse aangelegenheden met kerkelijke. De mens begint zijn eigen waarheid te maken, het uitbreiden van de troon van Satan.

      2.  Brief aan Smyrna > 1ste E -3de E

De kerkelijke leer smelt samen met wereldse wetten. De eerste Christenvervolgingen komen van de Romeinse keizers Nero tot Diocletianus. 

      3. Brief aan Pergamus> 4de E -6de E

Dit is een tijdperk wat men noemt de verslechtering der geesten. Hoererij, afgoderij en andere immorele toestanden worden als normaal beschouwd gedurende de Romeinse en Griekse tijden .

      4. Brief aan Thyatira> 6de E-16de E

Hier wordt aan Izebel het beeld van de kerk gegeven van de totale vermenging van de wereld en het Christendom. Afgoderij en wetteloosheid zijn schering en inslag wat in de middeleeuwen zijn hoogtepunt bereikt .

                              Openbaring 3

      5. Brief aan Sardis> 16de E -18de E

In deze periode hebben we een dode en koele kerk. Zij is een levenloos lichaam geworden. Men aanbidt liever heiligen dan Christus. De kerk gaat haar eigen weg.

     6. Brief aan Filadelfia> 18de E – 19de E

De evangelische kerk is de ware kerk van God. Het is een liefhebbende kerk die de echte leer van Christus verkondigt.

     7. Brief aan Laodicea> 19de E –heden

De kerk neemt in extreme mate wereldse gedachtegoeden in zich op. Zij verandert in een echte new–age kerk. Men mag in alles geloven en het is  goed.

Bronnen en referenties:

* you tube: het boek Openbaring door G.J. van Loon.

* you tube: The book of revelation verse-by-verse preaching-pastor Steven Anderson. http://blur.by/1xI5UGY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.