Wat zijn de grootste bedreigingen voor de menselijke beschaving

Door Nonstopmuzik gepubliceerd op Saturday 07 June 13:56

Het 'World Economic Forum' heeft dit jaar een rapport vrijgegeven van de grootste bedreigingen voor onze wereld. Hieraan werkte meer dan 700 experts die elk van hen de bedreigingen bestuddeerde en inschatte tot hoever deze bedreigingen wel eens konden escaleren. Deze bedreigingen gaan over de natuur, economie, technologie enzovoort. In onderstaande lijst staan de tien grootste bedreigingen die volgens het 'World Economical Forum' wel eens voor een groot gevaar kunnen zorgen binnen onze beschaving.

 

1. Het tekort aan drinkbaar water

De eerste grote bedreiging zou zeker in de toekomst het tekort aan drinkbaar water zijn. In derdewereldlanden kamt men al jaren met dit probleem, maar echter volgens experts zal het niet alleen blijven bij deze landen. Het tekort aan drinkbaar water zal nog veel groter worden, dit vooral omdat men in de 'rijkere' landen heel verkwistend omgaat met drinkbaar water.

 

2. Ernstige inkomensongelijkheid

Doordat de economie zo geëvolueerd is dat de inkomsten per persoon zo ver uiteen liggen, dreigt de middenklasse te verdwijnen. Volgens experts zullen we in de komende decennia enkel nog armen en rijken hebben. Dit is verontrustend nieuws als we merken dat deze evolutie eerder een stap terug is dan een stap vooruit.

 

3. De klimaatveranderingen

Wat de laatste decennia zeker een groot probleem is is onze klimaatverandering. Zelfs al zouden alle overheden en bedrijven morgen opgeroepen worden om iets te doen aan de broeikasgassen, zou het al te laat zijn om de klimaatverandering te stoppen. Het zou veel helpen, maar experts verwachten dat de kwetbare landen, dus de minder ontwikkelde landen, in de volgende eeuw een groot probleem zullen hebben met zich aan te passen aan de klimaatveranderingen.

 

4. Meer voorvallen van extreme weersomstandigheden

Voorvallen zoals de Tsunami in 2004 die heel Indonesië onder water zette, zal in de volgende decennia nog veel vaker voorkomen volgens de experten. Dit komt doordat de klimaatverandering zorgt voor een grote verandering van weerpatronen, met dus extreme weersomstandigheden tot gevolg. Volgens het rapport van de experts zou dit zeker een van de grootste gevaren zijn voor de menselijke beschaving.

 

5. Globale overheidsmislukkingen

Vandaag lezen we al over verschillende landen die het niet eens zijn met de buurlanden waardoor er een oorlog tussen beide ontstaat. Ook is het zo dat de geschillen met de G7 en Rusland ook voor heel wat problemen zorgt tussen de grote wereldleiders. Door de slechte samenwerking zouden er wel eens terug grote geschillen kunnen ontstaan tussen deze wereldleiders waardoor een nieuwe wereldoorlog zeker mogelijk is. Een nieuwe oorlog zou ook niet meer zijn zoals de twee vorige wereldoorlogen, vooral door de nieuwe technologieën die veel landen bezitten om in enkele minuten een half werelddeel van de kaart te vegen.

 

6. Voedseltekort

Het voedseltekort is ook een probleem dat zich al jaren voordoet. Vandaag beginnen zelfs de 'beschaafde' landen al ander voedsel te zoeken zoals insecten. Experts verwachten dat de komende decennia dit nog veel verder zou escaleren en dat de hongersnood veel groter zal worden, zelfs in de best ontwikkelde landen.

 

7. Bankfaillissementen

Al lijkt dit niet zo'n grote bedreiging voor de beschaving maar meer voor de economie, toch is niets minder waar. Wanneer de economie zo slecht wordt zal hongersnood en watertekort veel sneller optreden. Hierdoor zouden burgeroorlogen en gevechten enkel en alleen voor voedsel sneller ontstaan.

 

8. Economische crisis

Zoals al vermeldt zou een economische crisis bij de wereldlanden zeker een grote bedreigen kunnen zijn voor de menselijke beschaving. Vandaag draait onze samenleving vooral rond bezittingen en dat zou wel eens kunnen zorgen voor heel wat geschillen tussen de wereldleiders.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.