De geroepene, 19, bellum adversus haereticos,

Door San-Daniel gepubliceerd op Tuesday 20 May 07:08

images?q=tbn:ANd9GcQsreQ0G9cFylXWyxzy-dv

'Heilige Vader,'  zei Humilis,' de kardinalen zijn tot uitsluitsel gekomen. Hij zag er vermoeid uit, dagen lang was er gedebateerd in de ruimte naast de cappela Maggiore. 'Ik luister zoon,' antwoordde de kerkvorst, na dat Humilis zijn ring gekust had. ' We zijn tot een aantal maatregelen gekomen die de ketterij moeten doen verdwijnen. We moeten zorg dragen dat de steun aan de Katharen niet meer gedragen wordt door de edelen. De volgende stap is de totale vernietiging van elke Kathaar, door het ontbreken van de bescherming van de staat.

'Een twee stappen plan dus,' zei Innocentius,' eerst schakelen wij de politieke macht uit die de ketters beschermt en daarna vernietigen we de ketters. Hoe meent de vergadering van kardinalen, de politieke macht uit te schakelen?' Humilis zweeg even voor hij verder ging. 'Dat ligt in uw handen Heilige Vader, wij zijn van mening dat u de koning van Frankrijk moet sommeren om zijn ketterse edelen tot orde te roepen middels een herderlijk schrijven.' 'Ik veronderstel,' zei Innocentius zijn woorden wegend, 'dat Felippe daar niet in mee zal gaan, zijn troon is wankel en steunt op de schouders van zijn edelen. Hij zal zich op elke mogelijke manier willen onttrekken aan een conflict met zijn edelen.'

'Wij delen die mening, Genadige,' sprak Humilis, maar proforma moet hij toch zo´n schrijven ontvangen. Afhankelijk van zijn redenen om niet in te grijpen hebben wij een aantal dwingende stappen bedacht'. Innocentius knikte goedkeurend naar Humilis en bedacht dat hij hem zou moeten laten ombrengen mettertijd voor hij hem naar de kroon kon steken. Hij kon hem tot gezant benoemen bedacht hij met een wrange glimlach.  

images?q=tbn:ANd9GcSFGSFAGbx9k_FnnxPzEGr

'De koning zal zich waarschijnlijk beroepen op zijn eeuwige oorlogen tegen Duitsland en Engeland, die ook daadwerkelijk plaatsvinden. Hij zal dus geen gewapende macht kunnen missen in een mini burgeroorlog in het Zuiden, in het ketterse Languedoc, terwijl hij ternauwernood zijn eigen grenzen kan verdedigen in het Noorden. dat is een legitieme reden' 'Dus,' vroeg de Paus geïnteresseerd, 'hoe gaan we dan wel de politieke macht in het Zuiden breken?'

Als de koning langs die lijnen die wij verwachten antwoordt,' sprak Humilis,' dan excommuniceert u de Zuiderlijke graven, dat maakt hen onchristen en vogelvrij. Dan  kondigt u aan een leger te willen samenstellen van lagere adel met hun manschappen die het Zuiden mag aanvallen. Om de Heer te verdedigen, zeg maar een kruistocht. wat de lagere adel met eigen of huurleger verovert is daarna van hen. Zo kan een lagere baron uit het armere  Noorden voor zichzelf een graafschap uithakken in het Zuiden. 

'U heeft dan ketterse Heren vervangen door een nieuwe adel die loyaal is aan de heilige kerk en haar kerkvorst.' Humilis hield even in om te zien welk effect zijn woorden op Innocentius hadden. 'Dat wordt een wat langere weg dan ik in gedachten had,' vond de Heilige Vader, maar soms heiligt het doel de middelen.' Humilis vatte de draad weer op,' het is niet verstandig om de Katharen gelijktijdig met de adel af te straffen, dat zal hen meer dan ooit doen verenigen en zij zulen dan weerstand bieden tot de laatste man.' 

images?q=tbn:ANd9GcR1qHURPDX2xjGzwS0gL2D

'We schakelen eerst de ene groep uit om de andere te kunnen vernietigen', vervolgde Humilis,' en zag hoe de Paus hem glimlachend en goedkeurend toeknikte. ' Die man heeft gelijk en is levensgevaarlijk.' dacht Innocentius, 'hij is een goed strateeg, hij moet verdwijnen'.  'ik kan mij achter de conclusie van de kardinalen scharen, zei de Paus. 'Wat vinden  de Kardinalen vervolgens dat er met de Katharen moet gebeuren, vroeg de Heilige Vader'. 

'Die gedachten varïeren van milde straffen tot extreme afschrikwekkende maatregelen,' zei Humilis, ' waar bij ik aanteken dat ik persoonlijk voorstander ben van harde maatregelen die met ijzeren hand worden uitgestrooid, zodat niemand het ooit nog in zijn hoofd haalt om op te staan tegen de kerk en haar kerkvorst'. 'Ik luister,' zei de Heilige Vader.

'Onder mild hebben we gedacht aan een mogelijkheid voor de ketters om zich vrijwillig aan te geven,' sprak de hoofd kardinaal,' en als zij dan namen noemen van mede ketters uit hun dorp dan wordt hun leven gespaard. Die ketters die genoemd zijn  zullen verbrand worden.  Ter zuivering moeten zij dan openbaar biechten en de enige heilige kerk omarmen en op bedevaart. Tijdens die bedevaart zijn ze vogelvrij en mag een elke christen hen doden, Zij zullen herkenbaar zijn aan een wit kleed dat zij moeten dragen met een groot rood kruis er op.  Als zij het einddoel van de bedevaart bereiken dan zijn ze vergeven en mag hun boetekleed afgelegd worden.' Innocentius glimlachte voor zich uit,' nu ben ik toch wel erg benieuwd naar de hardere maatregelen.

images?q=tbn:ANd9GcTogUsGhgYOJc4WD1ULAde

De soldaten uit het huurleger mogen de dorpen en de steden in van de Katharen, ze mogen als oorlogs prijs de vrouwen verkrachten en moeten de mannen bijeen drijven op een plein. Alle bezittingen in de huizen zijn oorlogsbuit voor de soldaten.  De mannen mogen zich nooit meer tegen de kerk kunnen keren.  Oudere mannen worden doodgestoken, jonge jongens ook. Die hebben geen nut. De mannen die nog wel een nut dienen wordt het rechteroog uitgestoken, zodat zij nooit meer een pijl kunnen richten tegen de kerk en worden vervolgens als slaven gebruikt tot zij sterven. De slaven moeten grote brandstapels oprichten en daarna op het kerkhof de doden opgraven, die zullen verbrand worden als ketters. Vervolgens worden de dorpen en steden afgebrand.'

Het viel even stil. De Paus keek zijn kardinaal aan en dacht, 'jij bent ziek', maar zei,' schuif de milde en harde aanpak  ineen en voer die uit als een pakket van straf maatregelen. Laat het stuk opgetekend worden als besluit en geef vorm aan het herderlijk schrijven aan de koning'.  Humilis keek opgelucht,' ik ben verheugd dat de conclusie u goedkeuring draagt,' zei hij. ' Meer dan dat,' antwoordde de Paus, ' jij zult mij van af nu vertegenwoordigen in woord en daad als gezant en je eerste reis zal naar het hof van de koning zijn'. Te veel eer , te veel eer, mompelde Humilis dank , dank, oh genadige en hij verliet buigend als en knipmes het pauselijke hof.

San Daniel 2014.

lees ook deel 20 van de geroepene, de laatste rite

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Gelukkig weer eenheid in de kerk! Dat wrede strafpakket zijn geen halve maatregelen.