Het privatiseren van gevangenissen is een goed idee

Door Victor Brenntice gepubliceerd op Monday 19 May 18:40

Meer dan 172,5 miljoen euro. Dat kost het de Nederlandse belastingbetaler om een jaar lang te voorzien in het onderhoud van gedetineerden in ons land. Om ervoor te zorgen dat we aan deze belachelijke toestand een einde maken, zouden we onze gevangenissen het beste kunnen privatiseren.

Mag het ook wat minder zijn?
Om het voornoemde bedrag maar meteen even toe te lichten: eerder dit jaar maakte de Europese mensenrechtenorganisatie Raad van Europa bekend dat het verblijf van één dag in een Nederlandse gevangenis 202,65 euro kost. Uit door de Rijksoverheid gepubliceerde cijfers bleek dat ons land afgelopen jaar 2333 gedetineerden telde. Oftewel: 472.782,45 euro (2333 x 202,65) is het bedrag dat alle Nederlandse belastingbetalers samen op mogen hoesten om alle gedetineerden slechts één dag in de gevangenis te houden. Om uit te rekenen wat dat op jaarbasis kost, dienen we dat bedrag dus nog eens met 365 te vermenigvuldigen. Zodoende kom je dan op meer dan 172,5 miljoen euro uit. Het is eigenlijk best wrang en ironisch als je nagaat dat je in Nederland dus eigenlijk verplicht wordt om zoveel geld neer te tellen voor mensen die in hoge mate bij hebben gedragen aan het ellendigheidsgehalte van onze maatschappij.

De oplossing
Mijn inziens kunnen we dat schrikbarend hoge bedrag veel beter besteden en al helemaal gezien de tijden van economische rampspoed waarin we ons (nog steeds) bevinden. Het beste zou dan ook zijn als we de belastingbetaler ontlasten door dit volledige bedrag van hun schouders te nemen. Dat kan gerealiseerd worden door de gevangenissen te privatiseren, waarbij ondernemers de mogelijkheid krijgen om geheel of gedeeltelijk – afhankelijk van hun investeringsbereidheid – een gevangenis te huren en te exploiteren. Dat zou een hoop voordelen met zich meebrengen vanuit diverse perspectieven, die ik nader uiteen zal zetten.

Voordelen voor de investeerder
-Aan de exploitatie van gevangenissen zouden alleen initiële kosten (voor het aanpassen van gebouwen en dergelijke) en vervolgens vaste kosten verbonden zijn in de vorm van huur (alsmede zaken als water, elektra, etc.), bewaking en de huisvesting van gedetineerden;
-Gedetineerden hoeven niet te worden betaald voor hun arbeid. Daar zijn het per slot van rekening gedetineerden voor. Dit scheelt tevens een hoop bureaucratische romslomp (arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes, eventuele ontslagvergoedingen, etc.) en daarmee dus ook de kosten die normaalgesproken daar weer aan verbonden zijn;
-De mogelijkheid om op een goedkope manier te produceren waardoor de prijzen voor de consument laag kunnen worden gehouden;
-Ten gevolge van de reeds genoemde voordelen zeer veel potentie om op lange termijn forse winsten te maken.

Voordelen voor de maatschappij
-Einde ironische situatie waarin belastingbetalers op moeten draaien voor de kosten van gedetineerden;
-Gedetineerden voegen op deze manier in ieder geval nog iéts positiefs toe aan de maatschappij;
-Door de hogere mate van concurrentie ten gevolge van de privatisatie van gevangenissen zullen er meer betaalbare producten op de markt komen;
-Diezelfde concurrentie zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van producten hoger zal zijn;
-De overheid kan huur gaan incasseren hetgeen de schatkist ten goede komt en daarmee de maatschappij (vooropgesteld dat dat geld niet wordt verkwanseld door hersenloze regeringen);
-De bespaarde 172,5 miljoen euro kan zodoende – ieder jaar weer! – voor veel betere doelen worden aangewend (lees: de portemonnee van de belastingbetaler of bijvoorbeeld de bestrijding van de alsmaar toenemende armoede in ons land.

Voordelen voor gedetineerden
Persoonlijk doet het belang van gedetineerden er voor mij niet toe; ze zitten immers niet voor niets achter de tralies. Dat neemt echter niet weg dat dit plan wel degelijk ook zo zijn voordelen voor hen meebrengt:
-Ze hebben iets te doen;
-Ze krijgen de mogelijkheid om een vak te leren waardoor hun terugkeer in de maatschappij na het uitzitten van hun straf eenvoudiger wordt. Uiteraard kan daar alleen sprake van zijn onder de niet-hopeloze gevallen die er niet op zinspelen om na hun vrijlating gewoon weer vrolijk verdergaan met waar ze mee bezig waren voordat ze werden veroordeeld.

En de nadelen dan?
Toegegeven, er zitten aan dit plan ook de nodige nadelen verbonden:
-Hoge initiële kosten voor de investeerder waardoor forse winsten uitsluitend op lange termijn mogelijk zullen zijn;
-Investeerders zullen altijd winstbejag nastreven, waardoor het risico ontstaat dat gevangenissen slecht bewaakt zullen worden ten gevolge van kostenbesparingen;
-Voor de gedetineerden zal het nadeel ontstaan – in ieder geval in de uitgangssituatie zoals ik die voor me zie – dat ze hard zullen moeten werken zonder daarvoor betaald te worden. Bovendien is de kans groot dat de hoeveelheid luxe die ze nu nog hebben in de gevangenis drastisch wordt verminderd. Met andere woorden: hun lot komt grotendeels in handen van de investeerder te liggen.

De nadelen ontkracht
-Hoge initiële kosten: daar ben je investeerder voor. Wanneer je ergens in investeert, dan wil dat zeggen dat je ergens geld in stopt omdat je verwacht er op lange termijn winst mee te maken. Wat dat aangaat maakt het weinig uit of je nou een gevangenis gaat exploiteren of een groot, nieuw bedrijf op gaat richten. Initiële kosten zijn er sowieso;
-Winstbejag: dit probleem kan meteen vanaf het begin in de kiem worden gesmoord door van overheidswege strenge voorwaarden te stellen aan de exploitatie van gevangenissen;
-Leefsituatie van gedetineerden: dit beschouw ik juist als een ‘positief nadeel’. Gevangenissen behoren helemaal niet leuk of uitgerust met luxe voor de gedetineerden te zijn. Wat dat aangaat is het dus eigenlijk eerder een verbetering dan een verslechtering.

Tot slot
Het is volstrekt belachelijk dat de belastingbetaler ieder jaar weer zo vreselijk veel geld kwijt is aan mensen die al dan niet in hoge mate bij hebben gedragen aan de verslechtering van onze maatschappij. Daarnaast erger ik me al jaren kapot aan de ronduit absurde luxe in Nederlandse gevangenissen (zie afbeelding hieronder. Jawel, compleet met koelkast, magnetron en televisie!), waarover ik lang geleden al eens schreef in mijn artikel ‘Pleidooi ter versobering van het Nederlandse gevangenisregime’. Al deze idiotie kan ongedaan worden gemaakt door alle gevangenissen in ons land te privatiseren. Rest nog de ethische vraag of we vrijheidsbeneming en het eventuele gebruik van geweld tegen gedetineerden over moeten laten aan de vrije markt. Ik zeg volmondig ‘ja’!  

Bronnen
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2014/04/gevangen-nederland-duursten-van-europa
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/04/01/totaal-aantal-nederlandse-gedetineerden-2013.html
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1823731/2011/01/12/Teeven-Privatisering-bajes-levert-niet-snel-veel-op.dhtml 

Reacties (50) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik ga volledig akkoord. Het is toch belachelijk dat de hardwerkende belastingbetaler mag opdraaien voor de kosten! Wij worden jaar na jaar 'genaaid' door de belastingsdienst en moeten elk jaar opnieuw duizenden euro's terugbetalen.... frustrerend om te weten dat een deel van dat geld dient om de gevangenen hun "luxe leventje' te geven.

Hier zijn het bijna verkiezingen (België)... nu gaan ze besparen op het kindergeld en dergelijke. zucht.
Privatiseer de gevangenissen, laat de politici zelf met hun auto overal naartoe rijden (wij rijden toch ook zélf naar ons werk??), neem ze hun privé chauffeurs af, snoei in de werkloosheidsuitkeringen van mensen die wel kunnen maar niet WILLEN werken en we zijn al een heel eind verder.

Dikke duim of in dit geval een hartje
Dank voor je reactie! Het probleem is niet dat er geen geld is, het probleem is dat het geld niet goed wordt verdeeld...
Ik zie meer nadelen dan voordelen. Ik denk namelijk niet dat het werkt. Investeerders kijken naar hun eigen winst en daar ligt meteen het probleem. Privatisering werkt op zoveel vlakken niet. Kijk naar het openbaar vervoer. Winst maken betekend in dat geval uitkleden van de dienstverlening.
Ik geloof trouwens ook niet dat een gevangenis luxe is, of leuk maar het hoeft ook niet mensonterend te zijn.
Ik ben het dus ook met onderstaande reacties eens.
Ik weet dat in Amerika de gevangenissen wel geprivatiseerd zijn. De man van een vriendin is cipier daar.
Of je voor of tegen privatisering bent hangt af van het belang dat jij zwaarder vindt tellen: dat van de gedetineerden of dat van de belastingbetaler. Natuurlijk hebben de privatiseringen van het openbaar vervoer, de post etc. dramatisch slecht uitgepakt voor de consument. Ik maak echter een groot onderscheid tussen consument en gedetineerde. Het belang van laatstgenoemde doet er voor mij niet toe. Dat van de belastingbetaler des te meer.
Een gevangenis behoort wat mij betreft eigendom van de staat te blijven. Juist omdat gedetineerden een kwetsbare doelgroep is, ongeacht waar ze voor ¨zitten¨. Naar mijn gevoel is het een vogelvrij verklaring, zo iets als..., het zijn maar gedetineerden. Toegegeven..., in sommige gevallen zou je dat mss ook wel denken ¨laat maar rotten in jail¨, maar zo werkt het niet, en dat moeten we ook niet willen, zou wat moois worden. Verder heeft het voor mij ook iets symbolisch..., ik zie het niet als logeren op kosten van de staat, maar meer als de staat wil jou -voorlopig- even niet om zich heen hebben om wat je gedaan hebt.
Helder. Dus jij bent van mening dat we met z'n allen zo verschrikkelijk veel geld moeten blijven ophoesten voor mensen die schade hebben toegebracht aan de maatschappij?
Dat geld moeten we toch wel ophoesten, is het niet links, dan wel rechts om. En gek..., maar als 'ik' dan toch geld ophoest, dan liever aan gedetineerden dan aan witte boordencriminelen en zakkenvullers die ons legaal allemaal een oor aannaaien. Het lijkt me verstandig dat we niet naar "schuldigen" gaan zoeken in de verkeerde hoek, hoewel ik snap dat de bajes daar natuurlijk een ideale plek voor is ;-)
Dat is mij te makkelijk. Verder ben ik van mening dat die witte boordencriminelen waar je het over hebt net zo goed achter de tralies behoren te zitten. Die zijn immers net zo schuldig als de gedetineerden. Gelijke monniken, gelijke kappen...
Het zijn waarschijnlijk de witte boordencriminelen die de investeerders zijn. Gelijke monniken, gelijke kappen, zo werkt het helaas niet. Jou te makkelijk? Nee, ik denk waarschijnlijk gecompliceerder dan ik hier laat zien, maar dan zou ik er van alles bij moeten gaan halen..., ik zal het simpel houden..., gelijke monniken, gelijke kappen zou inhouden dat er heel wat villa´s leeg zouden komen te staan omdat de bewoners uit logeren zijn op kosten van de staat.
No way José!
Dit plan komt neer op het inperken van burgerrechten, want ja: ook gedetineerden hebben rechten. In extremo is het plan uitvoerbaar, mits je het parlement zo ver krijgt dat het talloze wetten aanpast (waaronder ook de Grondwet) en nog meer verdragen (waaronder het EVRM) opzegt. Het gevolg is dat je iedere internationale organisatie die iets "doet" met mensenrechten over je heen krijgt. Ik zie de buitenlandse krantenkoppen al: "Nederland voert slavernij opnieuw in". Het uiteindelijke resultaat is een economische schade die wat de bezuiniging oplevert verre zal overtreffen. Bovendien zul je in die omstandigheden geen enkele onderneming bereid vinden te investeren in jouw plan. Geen enkel bedrijf wenst namelijk geassocieerd te worden met gedwongen tewerkstelling.
Het is derhalve een leuke gedachten exercitie, maar niet meer dan dat.
Ik ben niet noodzakelijkerwijs voor het inperken van burgerrechten. Wel voor meer voor inperking van de rechten van gevangenen, maar volgens mij was dat jou reeds bekend...

Het economische rampscenario dat je voor je ziet is overigens kant en klare bullshit en dat kan ik nog zwart op wit bewijzen ook. In Groot-Brittanië is 10% van de gevangenissen reeds geprivatiseerd. Exploitanten daar zijn onder meer G4S (netto winst van 342 miljoen pond in 2013) en de Serco Group (netto winst van 95,4 miljoen pond in 2013). Volgens mij kunnen deze bedrijven onmogelijk zoveel winst maken als ze door Jan en alleman worden geboycot, of denk jij daar anders over?
Voor ik verder inhoudelijk reageer wil ik één ding graag even duidelijk hebben: wat wordt er in jouw voorstel gedaan met gevangenen die niet willen werken?
Die worden voor de keuze gesteld: of toch maar werken, of de hele tijd op hun cel blijven (wat mij betreft zonder recreatiemogelijkheden, want het kan niet zo zijn dat andere gevangenen zich uit de naad staan te werken terwijl zij lekker kunnen luieren).

Overigens worden gevangenen in het huidige regime al voor deze keuze gesteld, met als verschil dat ze nu nog een klein beetje geld ermee verdienen. De meesten van hen kiezen ervoor om toch maar te werken.
In dat geval praten we langs elkaar heen. Ik meende - ten onrechte - uit het artikel te lezen dat je gedetineerden onder dwang aan het werk wilde zetten. Mijn fout.
Ik heb me een beetje in het onderwerp ingelezen. Dit experiment loopt inderdaad nu grofweg 20 jaar in Engeland, ook in Amerika is het gemeengoed. Inderdaad zijn private partijen in staat gebleken goedkoper te werken en een kostenbesparing te realiseren. Ook in Israël heeft men geëxperimenteerd, maar daar heeft het hooggerechtshof er uiteindelijk een streep doorgehaald omdat het vond dat je sommige overheidstaken niet zou mogen privatiseren.
Jij houdt je lezers voor dat de totale kosten "van de schouders van de belastingbetaler gehaald kunnen worden". Dat strookt niet met de situatie in de VS en Engeland, ook daar betalen belastingbetalers nog steeds mee aan het gedetineerd houden van mensen. Weliswaar minder dan voorheen, maar toch blijven ze betalen.
Ik heb eens een rekensommetje gemaakt. 2333 mensen zouden - als we jouw voorstel volgen - 172,5 miljoen moeten verdienen om kostendekkend te zijn. Dat komt neer op 74.000 euro per jaar, als slechts de helft van de gedetineerden bereid is te werken mag je dat cijfer met 2 vermenigvuldigen. Daar staat tegenover dat een particuliere onderneming minder dan 172,5 miljoen zal uitgeven. Mijn bescheiden mening is dat je business-model daar scheef gaat. Vergeet ook niet dat het hier ongeschoolde arbeid betreft.
Tot slot schrijf je dat de geproduceerde artikelen goedkoop op de markt gebracht kunnen worden zodat de consument daarvan kan profiteren. Ik denk niet dat de NMA daarin mee zal gaan. Zoiets heet in gewone termen concurrentievervalsing en daar kom je als overheid niet mee weg.
Mijn persoonlijke mening is een tussenoplossing. Waar kostenbesparingen mogelijk zijn moet je dat vooral doen. Cipiers zouden naar mijn mening best in dienstverband van een particuliere onderneming mogen zijn, als dat althans goedkoper blijkt te zijn. Maar de directie en het hoger kader zou ambtenaar moeten zijn. Als overheid kun je nu eenmaal niet alles privatiseren.
Ik sta een beetje weifelachtig tegenover je voorstel.

Aan de ene kant vind ik het goed dat gevangenen aan het werk worden gezet. Want, wat heeft er iemand aan als ze niets doen in hun cellen? Daar hebben zij zelf ook niets van aan. Dus, ik kan me wel vinden in het idee van hen aan het werk te zetten.
Al heb ik daar wel een eigen interpretatie waar je er wellicht niet mee eens zal zijn. :)

Ik interpreteer het zo dat de gevangenen in de mate van het mogelijke zelf kunnen kiezen wat voor werk ze kunnen doen. Dat, ik noem maar wat, iemand kan besluiten om hemden te breien en dergelijke. Dat versterkt hun zelfbeeld en maakt het makkelijker om terug te keren naar de maatschappij.

Maar er is een maar, wat mij betreft, het woordje privatiseren heeft niet bepaald een positieve bijklank. Ik weet niet hoe het in Nederland is, maar in België zijn, voor zover ik weet, veel diensten zoals het treinverkeer geprivatiseerd. Soms werkte dat goed, maar meestal kwam daar er ellende van. Omdat ondernemers er winst mee willen maken, en daarbij niet altijd aan de klant denken. Vooral als ze erin slagen om een monopolie te verwerven, dan drijven ze de prijzen juist hoog, in plaats van de verwachte prijsdaling.

Dit is niet echt terzake doend, maar ik wou aantonen dat bij privatiseren het gevaar is dat cijfers belangrijker worden dan mensen.

Als een gevangenis geprivatiseerd wordt, dan maak ik mij niet zozeer zorgen om de veiligheid. (Als er ooit een massale ontsnapping gebeurt, is het einde oefening, en geen enkele ondernemer zou dat willen riskeren)
Maar wel om het lot van de gevangenen. Hoe zullen ze worden behandeld? Ze zijn niet echt werknemers, zo heb je al aangegeven. Maar wordt er ook rekening met hen gehouden. Krijgen ze de kans om zich te ontplooien?

Een gevangenis moet voor mij een plaats zijn waar de mensen kansen krijgen om verder te kunnen gaan met hun leven. Als je daar een bedrijf van maakt, zie ik daar weinig heil van.

Ik zou het er wel mee eens zijn, als de staat de rol van werkgever op zich neemt. Dan heb je meer kans dat er ook aan mensen word gedacht.

(Dit allemaal in de achtergrond dat ik nog steeds niet achter de gewone straffen ga en dit beschouw als een gedachte-experiment. ;) )

Ik kan me jouw reactie eerlijk gezegd al voorstellen, want we staan lijnrecht tegenover elkaar wat het lot van de gevangenen betreft. Desondanks ben ik benieuwd naar jouw reactie.
Dank voor je uitgebreide reactie! Eerst maar een respectvolle buiging vooraleer we de degens weer eens kruisen? ;-)

Wat mij meteen opvalt, is dat jij vooral kijkt naar het belang van de gedetineerden en dat ik met name kijk naar het belang van de belastingbetaler en de maatschappij als geheel. Persoonlijk vind ik het juist een goede zaak dat het privatiseren van gevangenissen het leven van gedetineerden naar alle waarschijnlijkheid zal veronaangenamen. Zoals bij jou reeds bekend ben ik de mening toegedaan dat gevangenissen in Nederland te veel luxe kennen, maar dat terzijde.

Net als in België hebben privatiseringen in Nederland lang niet altijd, of beter gezegd, in verreweg de meeste gevallen voor verbetering gezorgd. De Nederlandse Spoorwegen zijn een drama, evenals de post die een ronduit slechte reputatie heeft gekregen. Zelf ben ik tegen de privatisering van met name primaire levensvoorzieningen, zoals water, elektra en het postbedrijf. In het geval van het gevangeniswezen daarentegen kunnen hooguit de gevangenen erop achteruit gaan. Tel daarbij de voordelen voor de maatschappij op die een eventuele privatisering met zich mee zal brengen en dan kom ik tot de slotsom dat er heel wat voor te zeggen is.

Ik kan me een behoorlijke voorstelling maken van het soort gevangenis dat jij graag voor je zou zien. Zachte matrassen, flatscreen televisie, computers, internet, uitgebreide sport- en recreatiemogelijkheden en ga zo maar door. Dat noem ik geen straf... Juist dáár leren ze niet van omdat het geen afschrikwekkend effect heeft.
Het klopt dat ik vooral aan het belang van de gevangenen denk. Want zij, zoals je al aangegeven hebt, zijn de enigen die grote kans hebben om er achteruit op te gaan.
Wat de maatschappij en de belastingbetaler betreft, voor zover ik iets van de economie begrijp, denk ik dat je gelijk hebt. Ze gaan er in dit geval er wellicht op vooruit. Maar of dat doel nu alle middelen heiligt?
Ik vind dat de maatschappij en de belastingbetaler bereid moeten zijn om niet alleen in termen van winst en eigenbelang te denken, maar ook in termen van solidariteit.
Dankzij de belastingen zijn er een hoop goede dingen gerealiseerd. Maar niet noodzakelijk winstgevende dingen.

Tja, ik had het al zien aankomen. :)
Ik vraag me toch af, tegen beter weten in, waarom je het zo goed vindt dat hun lot in de gevangenis veronaangenaamd wordt. Ben je niet bang dat ze, bijvoorbeeld, bitter worden gestemd jegens de maatschappij en dat er dan nog minder kans is op verbetering van hun gedrag?

Ik weet niet of de gevangen in Nederland veel luxe hebben, maar ik vind dat geen enkele luxe opweegt tegenover de beroving van vrijheid en verbanning van de maatschappij.

"Net als in België hebben privatiseringen in Nederland lang niet altijd, of beter gezegd, in verreweg de meeste gevallen voor verbetering gezorgd"

Ik begrijp deze zin niet helemaal. Bedoel je hiermee dat het in de verreweg de meeste gevallen er geen verbetering is gekomen? Ik weet namelijk niet of ik 'lang niet altijd' moet koppelen aan 'in verreweg de..."

Daar zit wellicht een onoverkoombaar meningsverschil tussen ons. Ik vind het onaanvaardbaar dat gevangenen erop achteruit gaan, ten gunste van de maatschappij. Ik denk dus dat je plan wel werkt, ik ben er gewoon moreel tegen.

Zelfs dat is niet echt het soort gevangenis dat ik graag zie. Hoe kunnen ze daar iets leren? Een gevangenis is geen hotel.
Therapie, begeleiding, gesprekken met ex-misdadigers én slachtoffers (als ze dat willen, uiteraard), hulp met plannen maken voor de toekomst en de terugkeer naar de maatschappij.

Dát is de gevangenis die ik graag zou willen zien. Hoewel zachte matrassen wellicht geen kwaad kunnen. :)

Tja, het heeft geen nut om een afschrikwekkend effect te sorteren, vermoed ik. Gevangenissen bestaan al eeuwen, en er waren en zijn behoorlijke gruwelijke, maar de misdaad is niet echt gestopt.

Mijn degen begon al behoorlijk te roesten, dus ik ben blij met deze discussie. :)
Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet principieel tegen belastingen, integendeel zelfs. Inderdaad zijn er een hoop goede dingen gerealiseerd met behulp van belastinggeld, maar tegelijkertijd wordt er ook een hoop geld verkwanseld. Naar mijn mening dus bijvoorbeeld aan het buitensporig luxe gevangenisbeleid in Nederland. Neem me niet kwalijk, maar ik kan me onmogelijk solidair voelen met mensen die de maatschappij kwaad hebben gedaan. Daarbij geldt: hoe ernstiger de misdaad, des te minder solidair ik me voel.

Ik ben zeker niet bang dat ze bitter worden gestemd jegens de maatschappij. Als ze daadwerkelijk berouw hebben, dan kunnen ze dat laten zien door gewoon te werken voor de exploitant. En áls ze dan toch bitter worden gestemd, dan is dat voor mij een teken dat ze het beste zo lang mogelijk in de gevangenis kunnen blijven zitten omdat ze zich niet realiseren dat het hun eigen schuld is dat ze in de gevangenis zitten.

Om je vraag te beantwoorden over wat ik bedoelde met "net als in België hebben privatiseringen in Nederland lang niet altijd, of beter gezegd, in verreweg de meeste gevallen voor verbetering gezorgd": je interpretatie is juist. In de meeste gevallen hebben privatiseringen ook in Nederland niet voor verbetering gezorgd.

Je zegt dat je het onaanvaardbaar vindt dat gevangenen er ten gunste van de maatschappij op achteruit gaan. Maar laten we dat eens omdraaien: vind je het dan wel aanvaardbaar dat de maatschappij er twee keer op achteruit gaat ten gunste van hen? Twee keer, omdat ze eerst de maatschappij schade toebrengen middels hun vergrijp of misdaad en vervolgens lekker op kosten van de belastingbetaler een luxe leventje in de gevangenis kunnen leiden. Dát is voor mij onaanvaardbaar. Zodoende straf je de slachtoffers, niet de daders en als je het mij vraagt is dat je reinste vorm van onrecht.

De misdaad is inderdaad niet gestopt - ook niet nu het leven in de gevangenissen zoveel aangenamer is geworden. Sterker nog, bewezen is dat bijna de helft van de gedetineerden in Nederland na een paar jaar alweer opnieuw de fout in gaat. Hierover schreef ik in mijn artikel op http://plazilla.com/page/4295028429/pleidooi-ter-versobering-van-het-nederlandse-gevangenisregime

Toegegeven, de ene gevangene is de andere niet. Je zult mij nooit horen roepen dat alle gedetineerden seriemoordenaars zijn, want dat is natuurlijk gewoon niet waar. Echter zijn er ook hopeloze gevallen die iedere minuut dat ze op vrije voeten komen, ook na het uitzitten van hun straf, een gevaar zullen en blijven vormen voor de maatschappij. En dat is iets waar je volgens mij nog altijd moeite mee hebt om dat onder ogen te komen.
Je eerste alinea is duidelijk.

Ik zie niet goed in wat berouw te maken heeft met te werken voor de exploitant. Dat kan ook gewoon een teken zijn dat ze iets om handen willen hebben.
Verder kan je ook behoorlijk bitter worden van het gevangenisleven en toch berouw voelen. Die twee zaken zijn niet onlosmakelijk verbonden. Je suggestie dat ze dan nog langer opgesloten moeten worden, kan dus meer kwaad aanrichten dan goed.

Corrigeer me als ik het verkeerd heb, voor jou ligt het nut van een straf in dat een misdadiger moet boeten, moet lijden. Voor mij is dat juist geen nut. Dat is voor mij een legale vorm van wraak. Een straf moet ervoor zorgen dat een misdadiger zijn fouten inziet. Dat laatste woord is belangrijk. Hij moet het zelf beseffen. Je kan hem wel zijn hele leven op water en brood zetten en elke dag zeggen dat wat hij gedaan heeft in strijd is met de wet. Dat heeft geen zin als hij niet in zijn hart het zelf beseft. Een straf moet dus helpen met dat besef.
Ik geef een voorbeeld. Als iemand die jarenlang gestolen heeft, geconfronteerd wordt met de gevolgen van zijn daden, ( Bijvoorbeeld een gesprek met een slachtoffer die arm geworden is door zijn diefstal) lijkt me de kans groter dat hij niet zal hervallen in plaats van bij de traditionele straffen.

Ik geef die lange uitleg omdat ik duidelijk wil maken dat ik straffen geheel anders zie dan jij.

Je zegt dat dat de maatschappij en de belastingbetaler er twee keer op achteruit gaan. Het valt mij hiermee op dat je de misdadigers telkens uit de maatschappij laat. Ik zie ze nog steeds deel van de maatschappij. Als ze door de gevangenis een beter mens worden, hoeveel dat ook mag kosten, is dat toch ook winst voor de maatschappij? Neemt niet weg dat men ook kan overdrijven met de luxe in een gevangenis.

Ik heb er inderdaad moeite mee. Toch vind ik niet dat die hopeloze gevallen een reden zijn om de anderen hun lot dan maar zo veel mogelijk te veronaangenamen. Het lijkt me dat er niet veel van hen zijn, ik hoor er althans weinig over.
Heb nu niet heel veel tijd. Kom er later ook op terug, maar ik vind het persoonlijk niet zo'n goed idee.
Wat niets zegt over jouw artikel, want daar heb je ontzettend veel zorg aan besteedt!!

Meer dan een hartje waardig!
Meningen mogen uiteraard verschillen :-) Ben benieuwd naar je commentaar.
Ik krijg vreselijke chaingang visioenen, gevangenen die in tenten moeten wonen en dat soort mensonterende situaties. Maar verder ga ik er niet op in. Volgens mij hebben jij en ik meer dan een jaar geleden al een keer de discussie over Nederlandse gevangenissen gevoerd en waren we het over eens dat we het oneens waren. Niet helemaal maar wel voor een deel. Dat er geld naar andere belangrijke zaken moet ben ik het mee eens maar laten we dan eens naar andere zaken kijken. Bijvoorbeeld naar al die overheidsbedrijven en semi-overheidsbedrijven die een topzwaar management hebben die zichzelf nog steeds goed belonen terwijl het lager personeel al het werk mogen doen voor steeds minder loon,
Om van gevangenen handel te maken lijkt me absoluut geen goed idee.
Zou goed kunnen ja, dat we die discussie al eens hebben gevoerd. En inderdaad, we waren het wel eens dat we het oneens waren...

Natuurlijk zijn er nog veel meer beleidsterreinen waarop te bezuinigen valt. Het ligt er maar net aan wat je liever wel en liever niet hebt.