De geroepene, 16, Innocentius en de Katharen

Door San-Daniel gepubliceerd op Saturday 17 May 06:55

Onwetend van wat er in een ver land beproken werd liep Daniel verzonken in diepe gedachten over het aardse wel zijn, terug naar zijn huis.  Zijn geest had veel nieuwe informatie ontvangen en hij trachtte alles wat hij gehoord, te spiegelen aan wat hij altijd gedacht had. Het was niet zo dat de bonnehommes enigsinds afweken qua geloof van de Paus en haar kerk. Zij verwierpen die en vonden die kerk duivels. Dat vond Daniel eigenlijk wel te ver gaan, er stak toch niets kwaads in de christelijke kerk. Als je de schepper op je eigen manier diende dan kon dat toch niet slecht zijn. Zo mijmerend liep hij het terras op, waar zijn dochter opstond om hem te begroeten. ' Zo pap,' was het boeiend,' luidde haar vraag? 'ja,' antwooordde haar vader en vervolgde maar ik mag er niet over praten''. 'Dat weet ik,' lachte Eva en zij maakte het groetende Jesaja gebaar. Daarna opende zij haar handen en zei,' dit is de cirkel en de Heer staat tussen ons in'. Je bent een bonne femme, ontsnapte het aan de verbijsterde Daniel. Zijn dochter knikte, 'en jij bent een bonne homme , maar dat ben je altijd al geweest'.

 images?q=tbn:ANd9GcTiLGINvG9MvVxsev_xEgh

'Heilige vader de gezant is teruggekeerd, hij is ten dele teruggekeerd,' de kardinaal boog diep naar de Paus nadat hij zijn ring, de ring van Petrus gekust had. Innocentius bekeek zijn hoofdkardinaal  met een aandachtige blik . 'Rijs zoon,' sprak de Heilige vader van de enige echte apostolische kerk. 'Welke gezant is teruggekeerd?' 'De handen van uw Franse gezant, Pierre du Castelnau.' Spreek niet in raadsels Humilis, dat vertroebelt de geest.' Zijn deemoedige houding had hem bij de benoeming tot hoofd kardinaal, zijn kerkelijke naam opgeleverd, Humilis.  Innocentius sprak zijn favoriete kardinaal vriendelijk toe.  

'Vader,' zei Humilis,' er lag een pakket voor het grote altaar met een cirkel er op geschilderd in bloed. U weet wat dat betekent?' 'Ik luister,' antwoordde de kerkvorst. 'Het is het teken van de ketters , de Katharen,' sprak Humilis', de cirkel, de slang die in zijn eigen staart bijt,' De vriendelijke blik in de ogen van de kerkelijke vader verhardde. 'Onmogelijk,' vond de Paus,' hoe zou zo´n ketter langs mijn wachters gekomen zijn' en toen drong het ten volste tot hem door. 'Een van ons, is één van hen, zij zijn doorgedrongen tot in onze gelederen. ' Humilis knikte bedachtzaam.

pz_1393.jpg

'In dat pakket zaten twee afgehakte handen met de ring van de pauselijke gezant'. Humilis liet dat even inzinken. ' In die handen zat uw brief aan de graaf van Toulouse Graaf Raymond, waar u hem in maant om de ketterij in Languedoc niet meer toe te staan en een antwoord van hem aan u.'  'Is het zeker dat het mijn herderlijk schrijven betrof aan Raymond,' wilde Innocentius weten?'. Humilis overhandigde het perkament met de pauselijke zegels en het jaartal 1207. Heel vluchtig dwaalde de pauselijke ogen over het het geschrevene. ? 'ja,' zei hij,' dat is mijn schrijven, ingegeven door de Heer, om Raymond te bewegen om de ketterijen in zijn streken niet meer te dogen. Ik heb hem voorgehouden dat ik zijn gebieden kan afnemen en kan excommuniceren, waardoor hij een vogelvrije ketter wordt die door een elke christen gedood kan worden en hij las de zinnen voor die hij een jaar eerder gedicteerd had;' "We zullen alle naburige vorsten dwingen tegen u, als vijand van Christus en vervolger van de kerk, in opstand te komen en al het gebied dat ze kunnen bezetten van u af te nemen, als nog meer plaatsen onder uw gezag geïnfecteerd worden met de smet van ketterse verdorvenheid."

Sacre_philippe_VI.jpg

'Ik heb het enige overweging gegeven Heilige vader,' sprak Humilis, 'als u dit ongestraft toelaat, is straks elke priester , bisschop of elke christen die bij onze apostolische kerk hoort, vogelvrij.   Er zullen moordpartijen uit naam van God plaatsvinden en de kathaarse versie van het geloof zal in die streken aan kracht winnen per slag en stoot.' De belangrijkste handels en tolwegen lopen door Languedoc,  van Spanje naar Noord Europa en van Italïe naar Spanje, het zo spijtig zijn als we die inkomsten zouden moeten missen voor onze goede werken'. 

Innocentius liet dat even tot zich  door dringen.' Vader,' sprak Humilis, 'wilt u het antwoord van Raymond lezen op uw herderlijk schrijven?' Hij hield een gevouwen en verzegelde rol voor zich uit. 'Open het en lees het voor, ik wil niets uit een ketterse hand ontvangen, sprak de Paus 

'Toulouse, 1208,' begon de prelaat en las met zachte stem de brief die door Raymond gedicteerd was voor. Het bleef even stil, toen Humilis uitgelezen was.' Pff,' zei de heilige vader, 'Raymond beroept zich op onmacht, hij weet dat de landelijke en lagere adel, Katharen op hun kastelen ontvangen en dat zelfs enigen van hen bekeert zijn tot die ketterij. Door inteelt en onderlinge huweljken is de landelijke adel sterk met elkaar verbonden en door het ontbreken van een sterk centraal gezag is hun macht sterk geconsolideerd. Er zijn zelfs vazal heren bij die belastingen beginnen te heffen over Katholieke goederen.' Humilis knikte begrijpend en keek naar de kerk vorst die langzaam maar zeker de brief verwerkte, hij kende Innocentius al vele jaren en wist dat  hij sprekende tot analyses kwam. 

'Koningen en graven habben geen controle over deze lagere adel,' herkauwde  De kerkvorst  het schrijven,' en moeten op hen rekenen voor hun eigen bescherming in geval van oorlog. De lagere adel verplicht zich om manschappen te leveren voor te vormen legers.  'De wereld kraakt in haar voegen', vond de Paus, 'er is geen structuur meer.  Als Raymond zijn gebied niet kan besturen dan moeten we zien dat hij vervangen wordt.' Humilis, schraapte zijn keel,' dit kan grote consequenties hebben Heer vader en u moet uw dreigement uit uw eerdere schrijven, nu gestalte gaan geven, anders wordt u ongeloofwaardig'. 

stlouis.jpg

Innocentius besefte dat de deemoedige, Humilis, gelijk had en liet zijn woorden even wortel schieten in zijn denken.  Raymond zou afgeslacht moeten worden. Er zou een kruistocht moeten plaatsvinden, deze keer niet tegen de Saracenen die verdervelijke moren, maar Christen tegen andere Christenen en het zou tot de totale uitroeiing moeten leiden van de andere groep.  Hij glimlachte even nu hij wist wat hem te doen stond.' Humilis,' sprak hij,' roep de kardinalen bijeen en leg het gebeurde voor. Dit is te groot voor de schouders van één mens, dit vraagt om gedragen en verdeelde verantwoordelijkheid. Ik wil binnen  één week, een bellum adversus haereticos , een oorlogs verklaring aan de ketters, ingegeven door een visioen dat ik gehad heb en uitgewerkt door de kardinalen, dan heeft het meteen de nodige draagkracht'. Humilis glimlachte terug naar zijn hoogste baas, hij was blij dat de kerkvader zo daad krachtig was. 

San Daniel 2014

lees ook deel 17 .. het visioen van de Paus.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wat luguber, de brief in een paar afgehakte handen! Geloven onderling zijn nooit erg christelijk met elkaar omgegaan.