Inkomstenbelasting

Door Ashleyelema gepubliceerd op Friday 16 May 20:52

Inkomstenbelasting 

Belastingsubject

De persoon van wie belasting wordt geheven wordt belastingsubject genoemd. Per belasting is het verschillend of alleen natuurlijke personen of ook rechtspersonen worden belast. In het geval van de inkomstenbelasting worden alleen natuurlijke personen belast. Alle natuurlijke personen die een inkomen hebben zijn belastingsubjecten.

 

Belastingplichtigen kunnen zijn:

 • Nederlanders maar ook buitenlanders die in Nederland geld verdienen.
 • Meerderjarigen en minderjarigen
 • Gehuwden en ongehuwden
 • Ingezetenen en niet ingezetenen

 

Tarieven progressief inkomstenbelastingstelsel 2014

 

U kunt 3 belastbare inkomens hebben: in box 1, in box 2 en in box 3. Hoeveel belasting u moet betalen, berekent u door de tarieven toe te passen op de belastbare inkomens. Het belastingbedrag dat u hebt berekend, vermindert u daarna met 1 of meer heffingskortingen.

Inkomsten box 1

Inkomsten die in box 1 vallen, zijn onder meer:

 • winst uit onderneming
 • loon, uitkering of pensioen
 • fooien en andere inkomsten
 • buitenlandse inkomsten
 • inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter
 • periodieke uitkeringen (zoals uitkeringen van een lijfrente of alimentatiebetalingen)
 • negatieve persoonsgebonden aftrek
 • terugontvangen premies voor lijfrenten en dergelijke
 • eigenwoningforfait
 • kapitaalverzekeringen eigen woning

Aftrekposten box 1

In box 1 kan je onder meer de volgende aftrekposten hebben:

 • reisaftrek openbaar vervoer
 • aftrekbare kosten van de eigen woning
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • persoonsgebonden aftrek, zoals:
  • alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
  • levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten
  • studiekosten en andere scholingsuitgaven
  • onderhoudskosten rijksmonumentenpand
  • kwijtgescholden durfkapitaal
  • giften
  • restant persoonsgebonden aftrek

Je belastbaar inkomen in box 1 is je inkomen verminderd met te verrekenen verliezen in box 1. Je hebt een verlies als je inkomen in box 1 over een jaar negatief is.

Tarief box 1 (werk en woning)

Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. U gaat naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt. Over het belastbaar inkomen uit werk en woning moet u in de eerste 2 schijven ook premie volksverzekeringen betalen. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u volgens een aangepast tarief.

Tarieven box 1 (werk en woning) in 2014 AOW-leeftijd nog niet bereikt

Schijf

Belastbaar inkomen

Percentage

1 t/m € 19.645 36,25% 2 Vanaf € 19.646 t/m € 33.363 42% 3 Vanaf € 33.364 t/m € 56.531 42% 4 Vanaf € 56.532 en hoger 52%      

Box 2 aanmerkelijk belang

Wanneer je eventueel samen met je fiscale partner, een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie hebt. Dan moet je belasting betalen als je er voordeel van hebt

Je kunt 2 soorten voordeel hebben:

 • reguliere voordelen, zoals dividend
 • vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op aandelen

Het belastbaar inkomen in box 2 is het voordeel verminderd met je persoonsgebonden aftrek en te verrekenen verliezen in box 2. Je  mag hier persoonsgebonden aftrek verrekenen als je daarvoor in box 1 en 3 te weinig inkomsten hebt.

 

 

Wat is een aanmerkelijk belang?

Je hebt een aanmerkelijk belang als je, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% hebt van:

 • de aandelen (ook per soort) in een binnen- of buitenlandse vennootschap
 • de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap
 • de genotsrechten (ook per soort) van de winstbewijzen of aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
 • het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag

Je hebt ook een aanmerkelijk belang als je, eventueel samen met je fiscale partner, opties hebt om minimaal 5% van de aandelen (ook per soort) te verwerven in een binnen- of buitenlandse vennootschap.

Een bewijs van een deelgerechtigdheid in een open fonds voor gemene rekening geldt ook als 'aandeel in een vennootschap'.

Tarieven Box 2

Over je belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang betaalt je:

Jaar

Percentage

2014 22% tot € 250.000 2014 25% vanaf € 250.000 2013 25% 2012 25%

 

Box 3: sparen en beleggen

Wanneer je vermogen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning hebt. Dan hoef je de werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld de rente op uw spaargeld, het dividend op jeaandelen of de huuropbrengst, niet aan te geven. Je kosten, zoals betaalde rente, mag je niet aftrekken.

Er wordt  een vast percentage van 4% van je grondslag sparen en beleggen als je voordeel in box 3. Je grondslag sparen en beleggen is de waarde van je vermogen (bezittingen min schulden) op 1 januari, na aftrek van:

 • het heffingsvrij vermogen
 • de ouderentoeslag

Je voordeel van 4% verminder je met je persoonsgebonden aftrek als je daarvoor in box 1 te weinig inkomsten hebt. Wat overblijft is je belastbaar inkomen in box 3.

Heffingsvrij vermogen

Voor iedereen geldt in box 3 een heffingsvrij vermogen. Als je op 31 december de AOW leeftijd hebt bereikt, kan je heffingsvrij vermogen hoger liggen.

Is je vermogen niet hoger dan je heffingsvrij vermogen? Dan heb je geen voordeel uit sparen en beleggen en hoef he geen belasting te betalen in box 3. Is je vermogen wel hoger? Dan telt alleen het deel erboven mee voor de berekening van de belasting in box 3.

Fiscale partner

Heb je het hele jaar een fiscale partner? Dan ga je uit van:

 • de gezamenlijke bezittingen min de schulden
 • de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen
 • het gezamenlijke heffingsvrij vermogen inclusief de gezamenlijke toeslagen hierop

Voorbeeldberekening belasting in box 3

Onderdelen

Voorbeeldbedragen

Bezittingen € 200.000 Schulden € 50.000 - Bezittingen min schulden € 150.000 Heffingsvrij vermogen van u en uw fiscale partner: 2 x € 21.139 € 42.278 - Grondslag sparen en beleggen € 107.722 Voordeel uit sparen en beleggen: 4% van € 107.722 € 4.308 Eventuele persoonsgebonden aftrek €     0 - Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen € 4.308 Belasting: 30% van € 4.308 € 1.292

Tarief Box 3

Over je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betaal je een tarief van 30% aan belasting.

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.