De kerk zal het gezin versterken

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Tuesday 13 May 16:38

     In ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ bevinden zich de duidelijke en eenvoudige beginselen van het herstelde evangelie van Jezus Christus. Deze horen bij ons thuis stevig gevestigd te zijn om een gelukkig gezinsleven te bewerkstelligen.

                                

     In gezinnen die niet van deze kerk zijn, of ongelovig zijn worden deze beginselen, juist omdat deze beginselen zo duidelijk en eenvoudig zijn, niet overwogen als er zich problemen voordoen die het gezinsleven treffen. Soms hebben ze de neiging om te denken dat hoe groter het probleem is, de oplossing ook groot en ingewikkeld moet zijn. Die denkwijze kan er bijvoorbeeld toe leiden dat ze mensen en instanties buiten het gezin om hulp vragen, terwijl de beste oplossing eigenlijk thuis, in de toepassing van de beginselen van het herstelde evangelie te vinden is, zoals in de kleine daden en verplichtingen van het dagelijks leven. De Schriften herinneren ons eraan dat ‘door kleine en eenvoudige dingen grote dingen worden teweeggebracht’ (Alma 37:6).

     In ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ verklaren het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen: ‘Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrondvest op en in stand gehouden met de beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning.

                                                 Als we deze beginselen toepassen, fungeren ze als een lamp die alle leden van het gezin verlicht, en waarmee wij langzaam maar zeker andere waarden en beginselen kunnen integreren die de gezinsbanden versterken. We weten het volgende: ‘Hetgeen van God is, is licht; hij, die licht ontvangt en in God voortgaat, ontvangt meer licht; en dat licht neemt toe in helderheid tot de volle dag toe’ (LV 50:24).

                 

     Als wij door het toepassen van deze beginselen in staat zijn om ons gezin te stichten en in stand te houden, zullen we de krachtige invloed ervan dagelijks in ons gezin zien. De wonden die worden veroorzaakt omdat we onder één dak wonen, zullen genezen. Overtredingen zullen vergeven worden. Hoogmoed en zelfzucht worden vervangen door nederigheid, mededogen en liefde.

     In een wereld vol veranderende normen, waar het kwade goed en het goede kwaad wordt genoemd (zie Jesaja 5:20), geven de woorden van Mormon ons hoop en vertrouwen, want Jezus Christus ‘maakt aanspraak op allen, die geloof in Hem hebben; en zij, die geloof in Hem hebben, zullen alle goede dingen aanhangen’ (Moroni 7:28). Het geloof waardoor wij alle goede dingen aanhangen, krijgen we door het woord van God (zie Romeinen 10:17), en dit woord horen we krachtiger tijdens de gezinsavond wanneer die met het gezin besproken worden. 

                                

     Wie zachtmoedigheid en nederigheid des harten verkrijgt, en door de Heilige Geest vergezeld wordt, heeft niet de neiging om anderen te beledigen of pijn te doen, en voelt zich niet door anderen aangevallen. Het gezin heeft grote betekenis welke door niets in de wereld wordt overtroffen want het is niet alleen de bron van ons grootste geluk in dit leven maar is tevens de basis voor onze verhoging in het komende leven want het gezin is een instelling van God en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
och joh dat is al oude koek zoals het gezin zogenaamd de hoeksteen van de samenleving was gepropageerd door de kerk, dit werkt toch helemaal niet meer zeker niet met al die negatieve geluiden over de leden van de kerk.