Public

De vlag gaat halfstok en in top, maar niet met Goede Vrijdag en Pasen

Bokita > Christendom algemeen

Het naziregime is gebaseerd op het Darwinisme

9038cebee86ecbff23701752f7237c32_1399307Gisteren was het Dodenherdenking en vandaag, 5 mei, vieren we het feest van onze bevrijding van het gruwelijke naziregime dat zoveel ellende heeft gekost. Dat hebben we niet alleen aan de nazi’s te danken, maar ook aan Darwin. Darwin kwam tot de verschrikkelijke conclusie dat de wereld door evolutie moet zijn ontstaan. Dat wat slecht was moest uitsterven ten gunste van alles wat ‘beter’ was. De gedachte dat we van de apen afstammen heeft daar ook alles mee te maken. Wat dat betreft is het overigens vreemd dat er nog steeds apen rondlopen en dat er geen bewijs voor gevonden is, maar dat terzijde.

Het naziregime heeft misbruik gemaakt van de ideeën van Darwin. Ze waren het er blijkbaar helemaal mee eens en het kwam hen wel goed uit in hun zieke plan. Joden, zigeuners, lichamelijk en geestelijk gehandicapten waren daar de grootste slachtoffers van. Ook vele andere mensen zijn onschuldig gestorven tijdens deze 9a24c6fa42b49f0d83bb8e01d0a027bb_1399307verschrikkelijke en zinloze oorlog, die niets meer heeft opgeleverd dan dood en verderf. We danken onze bevrijding aan vele helden die vaak niet eens uit Nederland kwamen om hun leven in te zetten voor de bevrijding van dit land. Het is terecht dat we dit op 4 en 5 mei gedenken. Wat er gebeurd is, mag nooit vergeten worden. Er zijn nog altijd mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Ook voor hen is het belangrijk dat we aandacht blijven schenken aan wat er toen gebeurd is. Dat de vlag daarvoor halfstok gaat, is een goede gewoonte die we in ere moeten houden, ook als de generatie die het mee heeft gemaakt uitgestorven is.

De vlag gaat halfstok voor mensen

In het Nederlands Dagblad staat een rubriek waarin lezers een verhaaltje kunnen vertellen. Dit keer was dat het verhaal van een moeder die met haar zoontje buiten liep. Ze legde uit waarom de vlag op 4 mei halfstok gaat en op 5 mei tijdens de bevrijdingsfeesten helemaal in top gaat. De jongen stelde een goede vraag, die tot dit artikel leidde. Waarom deden we dan met Goede Vrijdag de stok niet half omhoog en met Pasen helemaal omhoog? De moeder vond dit een goede vraag, waarop ze het antwoord schuldig moest blijven.

Hij heeft zo gelijk. Het is heel terecht dat de vlag halfstok gaat op Goede Vrijdag. Voor heel veel mensen is het een gewone dag als alle andere, maar het is wel de dag dat we gedenken dat Jezus, onze Verlosser, stierf aan het kruis voor de zonde van de mensheid. Hem komt veel en veel meer eer toe dan welk mens ook die ooit geleefd heeft, nu leeft of ooit zal leven. Wij zijn de kroon op de schepping, maar ook niet meer dan dat. We leven bij de gratie Gods. We zijn als stof en ons leven is als een damp. Zo zijn we er, zo zijn we weg.

Jezus is veel meer dan mensen

Jezus echter is Gods eniggeboren Zoon  die geheel vrijwillig de gang naar het kruis ging en meer heeft geleden dan welk mens dan ook. Hij was perfect, niemand heeft Hem ooit op enige zonde kunnen betrappen. Hij stierf een gruwelijke dood 8756a3299ac7b61bff1b09e3cc3b38cc_1399307aan het kruis voor jou en mij. De zonden van de gehele mensheid werden op Zijn schouders gelegd en op het laatst werd Hij zelfs tijdelijk door Zijn Vader verlaten. De straf die wij verdienen, werd op Zijn schouders gelegd. Hoe terecht is het dan dat we op Goede Vrijdag stille tijd houden en de vlag halfstok hangen?

2 Minuten stilte is voor de oorlogsslachtoffers al heel weinig, maar voor de Messias is dat zeker te kort. We mogen nooit vergeten wat Hij aan het kruis voor ons deed. Daarom horen we ook met Pasen te gedenken dat Hij opstond uit de dood. Pasen draait niet om veel eten. Het draait om de opstanding van Christus Jezus. De vlag hoort dan helemaal in top te hangen voor Degene Die er voor kan zorgen dat jij na dit leven naar de hemel gaat. Laten we eens wat vaker stilstaan bij het offer van Christus aan het kruis.

 

Verantwoording afbeeldingen

vlag halfstok twittermania

Vlag in top omroep west

Jezus aan kruis vredevorst.nl

 

05/05/2014 17:50

Reacties (14) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
1
06/05/2014 09:14
Goed geschreven, helaas heeft de mens zijn eigen wetten gemaakt, die voor God niet relevant zijn, maar hier op de wereld mag hij er een tijdje naar leven.
06/05/2014 20:54
Bepaalde wetten hebben we niet zelf bedacht, maar komen rechtstreeks uit Gods tien geboden. Daar horen we voornamelijk naar te leven.
1
05/05/2014 21:55
Ook ik ga met Yrsa mee.
06/05/2014 20:56
Alle respect hoor en ik begrijp je ook wel. Ooit was ik geen christen en zou ik echt niet vlaggen voor Jezus. Nu weet ik dat Hij voor ons stierf en opstond uit de dood. Hij deed hetzelfde als mensen deden, maar dan met eeuwigheidswaarde.
1
05/05/2014 21:32
Ik sluit me ook aan bij Yrsa.
06/05/2014 20:54
Dat kan ik me voorstellen. Ik blijf lekker standvastig bij mijn standpunt. Jezus stierf en stond immers op voor ons.
1
05/05/2014 20:21
Nederlandse vlag blauw, wit en rood ken ik heel goed
05/05/2014 19:11
Sluit me bij Yrsa aan. Is in mijn ogen heel wat anders.
Bokita tegen Candice
06/05/2014 20:53
Het is ergens heel wat anders, maar toch ook ergens hetzelfde. Mensen stierven om ons te bevrijden van het naziregime en mensen stierven door het naziregime, maar Jezus stierf om te betalen voor de zonden van de mensheid en Hij stond ook nog eens op uit de dood.
Candice tegen Bokita
07/05/2014 07:33
Alleen is dat van Jezus een geloofsovertuiging en wat er in de 2e WO gebeurd is heel erg echt.
Bokita tegen Candice
07/05/2014 21:58
Dat van Jezus is niet alleen een geloofsovertuiging, maar aantoonbaar echt gebeurd.
2
05/05/2014 19:04
Goed, boeiend artikel, dat voorop.

Maar het antwoord weet je waarschijnlijk wel :)
Kerk en staat zijn gescheiden. Dit is wettelijk vastgelegd en alleen daarom al zal er op goede vrijdag geen vlag halfstok gaan.

1
Bokita tegen Yrsa
06/05/2014 20:52
ja, jouw antwoord is mij wel bekend. Ik weet hoe je erover denkt en dat het op staatsniveau niet gebeurd is dan ook begrijpelijk. Christenen zouden het echter wel kunnen doen, omdat het wel onze Verlosser is Die voor ons stierf en opstond uit de dood.

Dat kerk en staat gescheiden zijn, is iets waar ik het als christen niet mee eens ben, maar dat is een andere discussie.
Yrsa tegen Bokita
06/05/2014 21:33
Zover mij bekend is zijn er richtlijnen waar jij je als burger aan moet houden - mbt het vlaggen (nationale vlag)
Dat zijn sowieso de verjaardag van de koninklijke leden (muv een zondag), 5 mei en 4 mei (er zijn zelfs richtlijnen voor tijden)
Officieel mag je als er iemand geslaagd is voor school niet vlaggen, alleen wordt dit gedoogd.

Wanneer een Christen de vlag op goede vrijdag halfstok hangt is die niet alleen strafbaar, maar veroorzaakt die persoon ook verwarring, bovendien zouden andersgelovigen dit als aanstootgevend kunnen beschouwen, omdat de nationale vlag (mis)ge/bruikt wordt.

Ik snap jouw standpunten en weet hoe jij redeneert. Dat vind ik zo mooi aan jou. Ik lees de meeste van jouw/jullie verhalen ook aandachtig ... dus dat heb je dan weer wel gewonnen :)