Hedendaagse filosofie: The case of the Spelucean Explorers

Door Nickelton gepubliceerd op Monday 05 May 16:57

Voor het vak Encyclopdie II behandel ik diverse juridisch-filosofische stromingen en denkbeelden. In week 1 behandelen we “The case of the Speluncean Explorers” van L. Fuller en het natuurrecht. Ik zal allereerst de casus van Fuller kort uiteenzetten. Daarna zal ik de uitspraken van de rechters behandelen.

 

Casus: grotverkenners

De casus van Fuller speelt zich af in Newgarth in het jaar 4299. In de wet van Newgarth staat onder andere het volgende:

“Wanneer je iemand opzettelijk dood, krijg je de doodstraf”.

 

Op enig moment gaat een groep grotverkenners een grot in. Terwijl zij in de grot zitten, vindt er een aardverschuiving plaats. Hierdoor komt de groep grotverkenners vast te zitten in de grot. Al snel wordt er een reddingsoperatie op gang gezet, maar deze verloopt zeer moeizaam. Er komen zelfs enkele reddingswerkers om het leven. Op enig moment wordt er een radioverbinding tot stand gebracht tussen de grotverkenners en de buitenwereld. De grotverkenners vroegen hoelang het nog zou duren voordat ze gered zouden worden (antwoord: minstens 10 dagen), ze vroegen aan een dokter hoe groot dat de kans was dat ze zouden overleven als ze gedurende die tijd niet zouden eten. Het antwoord hierop was dat de kans op overleven dan nihil zou zijn. De grotverkenners hadden geen eten bij hen. Ze vragen de dokter of het mogelijk is één van de grotverkenners op te eten, om zo in leven te blijven. De dokter zegt dat dit mogelijk is. De grotverkenners vragen of er een rechter (o.i.d.) is die kan beantwoorden of ze iemand mogen doden en op te eten om zo te overleven. Zij krijgen hierop echter geen antwoord.

Eén van de grotverkenners, Whetmore, bedenkt een dobbelspel. De verliezer van dit spel zal worden vermoord en worden opgegeten. U raad het al; Whetmore verliest uiteindelijk het dobbelspel. Hij wordt vermoord en de anderen eten hem op. Uiteindelijk worden de grotverkenners, na ruim 30 dagen vast te hebben gezeten, gered uit hun grot.

De vraag: moeten de grotverkenners hangen voor het vermoorden van Whetmore, zodat zij zelf in leven konden blijven?

Rechters

Rechter Truepenny zet allereerst de casus uiteen. Daarna begint hij met het vormen van zijn oordeel. Truepenny zegt dat de letter van de wet gevolgd moet worden. De grotverkenners moeten hangen, want zij hebben Whetmore opzettelijk gedood. Dit geeft blijk van een rechtspositivistische kijk op de vraag ‘wat is recht’. Truepenny beperkt zich echter niet tot deze uitspraak. Hij zegt dat de uitvoerende macht (trias politica) gratie zou moeten verlenen aan de grotverkenners. Dit advies is bindend, want anders moet de uitvoerende macht op de stoel gaan zitten van de rechter en de zaak opnieuw beoordelen. Dat is niet de bedoeling.  

                                            2d57629bc5e116bb7a3baa3a5800936f_1399304

Rechter Foster  is geschokt door de redenering van Truepenny. Foster zegt een aantal dingen. Allereerst zegt hij dat het veroordelen van de grotverkenners in strijd is met ‘the tribunal of common sense’. Dit is een soort hoger recht, een recht dat boven het positieve (lees: geldend) recht van Newgarth gaat. Hieruit blijkt dat hij oordeelt vanuit zijn opvattingen over het natuurrecht. 

Er zijn nog twee redeneringen die Foster aanbrengt. Ten eerste zegt hij dat het recht van Newgarth samenleven verondersteld. In de grot is er geen sprake van samenleven, maar van overleven. Het recht in de grot is daarom dat van de natuurtoestand, het dobbelspel moet als een nieuw ‘sociaal contract’ worden gezien. De regels van het dobbelspel is het geldende recht.

De tweede redenering is voor Foster een hypothetische situatie. Zelfs als het recht van Newgarth wel geldt, moet je kijken naar het doel van de wet. Het doel van de strafwet is afschrikken en orde voorkomen. In de grot gaat hem om een situatie van leven en dood en kan de wet dus niet afschrikkend werken. Welke redenatie van Foster ook gevolgd wordt, het komt erop neer dat de grotverkenners niet moeten hangen.  

Rechter Tatting neemt geen beslissing omdat hij te veel in de war is. Hij kan maar niet besluiten of de grotverkenners moeten hangen. Wel levert Tatting kritiek op de redeneringen van Foster. Zo is het maar de vraag wanneer er dan species sprake is van een nieuw sociaal contract en wijst Tatting erop dat het strafrecht meer doelen dient dan enkel afschrikkend werken.

Rechter Keen reageert eerst op Truepenny. Het verlenen van gratie ligt niet binnen zijn bevoegdheid en hij komt daarom niet aan deze vraag toe. Als rechter moet hij het recht toepassen en een strikte scheiding maken tussen recht en moraal. Uit voorgaande blijkt dat hij een rechtspositivist is en dat de rechtszekerheid voor hem voorop staat. Juridisch is er maar één vraag relevant: hebben de grotverkenners Whetmore opzettelijk gedood. Het antwoord op deze vraag is ja, dus de grotverkenners zullen hangen.

Rechter Handy vindt dat er alleen regels moeten zijn als ze echt nodig zijn. Het recht moet enkel worden ingezet om een bepaald doel te bereiken. Efficiëntie staat voorop. Daarom stelt Handy voor om opiniepeilingen te doen. Een grote meerderheid van de bevolking wil dat de grotverkenners vrijuit gaan. Dit is dan ook zijn oordeel.

 

Uiteindelijk zullen de grotverkenners hangen. Truepenny en Keen veroordelen. Handy en Foster spreken vrij. Tatting beslist, door niet te beslissen, dat het oordeel van de lagere rechter in stand blijft en de grotverkenners dus zullen hangen. 

 

Lees hier voor andere delen uit deze serie.

Deel 2: http://plazilla.com/page/4295134892/hedendaagse-filosofie-austin-hart-en-dworkin

Deel 3: http://plazilla.com/page/4295134919/hedendaagse-filosofie-dworkin-cls-rechtsrealisme-en-radbruch

Deel 4: http://plazilla.com/page/4295134941/hedendaagse-filosofie-liberalisme-en-godsdienstvrijheid

Deel 5: http://plazilla.com/page/4295135368/hedendaagse-filosofie-communitarisme-sandel

Deel 7: http://plazilla.com/page/4295135511/hedendaagse-filosofie-mensenrechten

Achtergrond informatie? Ik heb ook het vak Encyclopedie I gevolgd. Hierover heb ik ook diverse artikelen geplaatst. Maak kennis met grote denkers als Socrates en Aristoteles, het natuurrucht, het rechtspositivisme en meer!

Het eerste artikel in de reeks van Encyclopedie I gaat over Socrates en zijn leerling Plato. Klik onderstaande link om naar dat artikel te gaan:

http://plazilla.com/page/4294987836/de-oude-filosofen-plato-1

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.