Door de heilige Geest geleid

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 04 May 18:36

     Hoewel er veel fundamentele verschillen zijn tussen ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ en andere kerken zal ik er slechts één in het kort bespreken. Ons geloof wijst naar de voortdurende openbaringen van God aan de mensen. Het klinkt enigszins tegenstrijdig dat deze fundamentele leerstelling van de kerk, deze kerk zo uniek maakt. Toch is niets minder waar want in alle bedelingen van het evangelie was voortdurende openbaring en was en is het de kracht waar de kerk op steunt. In onze geloofsartikelen staat: Wij geloven alles wat God heeft  geopenbaard, alles wat Hij nu openbaart, en wij geloven dat Hij nog vele grote en belangrijke dingen aangaande het koninkrijk Gods zal openbaren. (Geloofsartikelen 9.)

     De wereld heeft heden ten dagen evenzeer profeten nodig als vroeger want profeten zijn de zaakwaarnemers van de Heer die wettige bestuurders zijn. Dankzij God spreken profeten namens God en doen ze zijn wil en gedachten aan de mens bekendmaken en zij maken de volledige waarheid omtrent Jezus Christus bekent en leggen zijn herstelde evangelie aan de mensen uit.

                               

     Daarom nodigen alle leden van de kerk en ook de zendelingen alle mensen uit om tot Christus te komen, om in Hem volmaakt te worden, om zichzelf te onthouden van alle goddeloosheid, om Hem te aanvaarden als de Zoon van God en om voor zichzelf vrede te verkrijgen zowel in dit leven als eeuwige zaligheid in het komende leven want Heiligen der laatste dagen spreken over Christus, verheugen zich in Christus, prediken Christus, profeteren over Christus, en schrijven volgens die profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke Bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. (2 Nephi 25:26.)

     Bij ieder lid van de kerk zijn de handen op het hoofd gelegd en heeft het de woorden horen uitspreken: ‘Ontvang de heilige Geest’. En iedere heilige der laatste dagen heeft het recht de heilige Geest te ontvangen om door die Geest door de gevaarlijke tijden waarin wij leven te worden geleid.

                                             

     Er zijn twee bronnen waarvan wij kunnen verwachten de leiding te krijgen die ons veilig door dit leven zal voeren. Een daarvan is een rechtvaardige levenswijze zodat wij de leiding van de heilige Geest kunnen ontvangen en de tweede bron bestaat uit de woorden van ons Eerste Presidium en de twaalf apostelen want zij zijn allen profeten, zieners en openbaarders.

     Als een lid van de kerk een last met zich meedraagt, dan laat hij het rusten en legt het voor aan zijn hemelse Vader. Hij vergeeft veel en hij bekeert zich in die last als dat moet. Als hij dat doet zal hij bezocht worden door de Heilige Geest en zal zijn getuigenis telkens opnieuw bevestigd worden, en wel in die mate waarvan u niet weet dat het bestaat. Dan zal hij beschermd en gezegend worden, hij en de zijnen.

                      

     Dit is een uitnodiging om tot Hem te komen. ’De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ is, naar Hij zelf zegt ‘de enige ware en levende kerk op het gehele oppervlak der aarde’, (LV 1:30) en is een kerk waar we ‘het grote plan van geluk’ (Alma 42:8) vinden. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.