De Xead-Krant (Jaargang 3 - Nummer 16)

Door Victor Brenntice gepubliceerd op Sunday 27 April 15:39

                 a93fae34e155d4baf1baba2c0922af42.jpg 

                                              REVOLUTIE OP PLAZILLA!
 
          Victor Brenntice: "Plazilla moet thuis voor iedere Plazilliaan worden"
 
Ontevredenheid over (de kinderziektes van) de nieuwe website, Plazillianen die hun mening niet langer uiten uit angst om finaal afgeserveerd te worden door andere Plazillianen en de meer dan eens gelezen opvatting dat de sfeer op Plazilla verziekt is. Voor de oprichter van deze krant was de maat vol, getuige zijn artikel op http://plazilla.com/page/4295131413/de-plazilliaanse-revolutie.
 
"Het is de hoogste tijd geworden voor een kentering in de negatieve tendens," aldus Victor. "Plazilla moet een thuis voor iedere Plazilliaan worden. Ik wil de Xead-Krant voortaan - naast het bieden van gelijke kansen aan alle Plazillianen - ook in dienst van dat doel gaan stellen. Vandaar dat deze krant afgelopen week zijn grootste metamorfose tot dusver heeft ondergaan. Denk ik dat dat alle problemen op zal gaan lossen? Nee. Maar iedere stap in de juiste richting is er één. Beter een beetje verbetering dan helemaal geen verbetering." Hoewel hij er zelf alles aan wil doen om een Plazilla voor alle Plazillianen na te streven, benadrukt Victor de cruciale rol van zijn mede-Plazillianen: "Het moge vanzelfsprekend zijn dat ik het niet in m'n eentje af zal kunnen. Gezien de positieve reacties die ik op mijn artikel heb mogen ontvangen, heb ik goede hoop dat de Plazilliaanse Revolutie zijn vruchten af zal gaan werpen. Ik reik iedereen de hand die bij wil dragen aan een beter Plazilla."
 
XEAD-KRANT VOERT HERVORMINGEN DOOR
Mede naar aanleiding van het uitbreken van de Plazilliaanse Revolutie en de resultaten van een Plazilla Poll waarin de meningen van Plazillianen over de Xead-Krant onder de loep werden genomen, hebben we besloten de opzet van de Xead-Krant radicaal te veranderen. Victor Brenntice spreekt van "de grootste metamorfose ooit die de Xead-Krant tot dusver heeft ondergaan". Het gaat om de volgende hervormingen:
-De berichtgeving zal - afgezien van het eerste artikel - voorlopig bij wijze van test worden opgedeeld in de rubrieken Kleine Artikelen (< 750 woorden) en Grote Artikelen (>750 woorden). Verhalen, Gedichten en Fotoreportages krijgen eveneens een eigen rubriek. Als blijkt dat de veranderingen slecht in de smaak vallen, dan zullen ze worden aangepast dan wel weer terug worden gedraaid;
-Extra rubriek toegevoegd: Mededelingen, bedoeld voor iedereen die een mede-Plazilliaan publiekelijk wil feliciteren, complimenteren, condoleren, bedanken of op welke manier dan ook een hart onder de riem wil steken;
-De rubriek 'Interview met...' is veranderd in 'Interview met... / Column van...'. Voortaan hebben komt er wekelijks ofwel een interview ofwel een column van een Plazilliaan in te staan. Dit komt het variatiegehalte van de Xead-Krant ten goede;
-Voorheen was er een lijstje met 'nieuwe leden (die tenminste één artikel hebben gepubliceerd'. Deze is verdwenen. Om nieuwe leden beter in de schijnwerpers te zetten, worden ze voortaan met artikel en al genoemd in één van de nieuwe rubrieken, waarbij expliciet vermeld zal worden dat ze nieuw zijn op PLazilla;  
-Discussie-proof: er is een aparte rubriek gekomen voor Plazillianen die niet bang zijn om op een scherpe, maar altijd fatsoenlijke wijze de discussie met elkaar aan te gaan. Wil je je naam in deze lijst geplaatst hebben, neem dan contact op met de redactie.
 
TER HERINNERING
-De Xead-Krant streeft ernaar om zo laagdrempelig mogelijk te zijn en doet daarom NIET aan voorkeursbehandelingen. Iedere Plazilliaan kan en mag in de Xead-Krant komen. Het enige dat je hoeft te doen, is een mededeling of een artikel van jezelf of van een ander op te geven aan de redactie (Victor Brenntice);
-Artikelen die meer dan 10 duimen hebben gekregen komen niet in aanmerking voor plaatsing in de Xead-Krant. Dit om vooral nieuwe schrijvers en onderbelichte artikelen de kans te geven om extra aandacht te krijgen. Onze redactie behoudt zich echter het recht voor om uitzonderingen te maken (iets dat voor deze editie veelvuldig is gebeurd);
-Het voortbestaan van de Xead-Krant is afhankelijk van de Plazilliaanse bevolking. Op het moment dat er geen kopij (= zaken die men in de krant geplaatst wil hebben) meer wordt aangeleverd, zal de Xead-Krant ophouden te bestaan;
-Als tipgever hoef je natuurlijk niet anoniem te blijven. Wil je een artikel van een mede-Plazilliaan een vermelding in de Xead-Krant laten krijgen, dan kun je er vanzelfsprekend ook voor kiezen om dat openlijk te doen;
-Suggesties voor de Xead-Krant mogen te allen tijde worden doorgegeven. Kritische meedenkers zijn altijd van harte welkom!;
-De Xead-Krant is een persoonlijk initiatief van Victor Brenntice en dient derhalve volledig los te worden gezien van de beheerders van Plazilla.
 
KLEINE ARTIKELEN (<750 WOORDEN)
Afvallen tijdens de overgang door Infozilla. Over manieren waarop vrouwen in de overgang kunnen afvallen;
Andere kijk op het verleden door Dreamernoor. Over manieren waarop je negatieve momenten uit het verleden op een positieve manier kunt benaderen;
Dag 41: boodschappengeld op door SAHM. Een aangrijpend relaas over een persoonlijke situatie;
De eerste week Plazilla door Michel-D. Stuk over de ervaringen van een nieuwe schrijver tijdens zijn eerste week op Plazilla;
De helpende gedachte, nu ook gratis op Plazilla! door MoZ@rt. Over hoe je niet-helpende gedachten door helpende gedachten kunt vervangen;
De tijd... door Marskruiper. Filosofisch getint artikel over hoe we het beste met tijd om kunnen gaan;
Dikke armen? Krijg strakke, slanke bovenarmen door Scribent. Op vrouwen gericht artikel met tips voor het krijgen van slanke bovenarmen;
Howie en Laurel, een echtpaar die samen strijden tegen kanker door Vandollum. Ontroerend artikel over een echtpaar dat op hetzelfde moment met kanker werd geconfronteerd;
'The Nakheel Tower': 's werelds toekomstig grootste wolkenkrabber? door JarneVanhee. Artikel over een wolkenkrabber die in Dubai gebouwd gaat worden en de hoogste ter wereld moet gaan worden.
 
GROTE ARTIKELEN (>750 WOORDEN)
Hajazz, één van de vele vergeten Marokkaanse soldaten die gevochten heeft in de Tweede Wereldoorlog door Bendanon. Een persoonlijke ervaring, opgetekend uit de mond van de grootvader van de schrijver die overigens nieuw is op Plazilla;
Waar zijn ze allemaal naartoe? door Chrisrik. Persoonlijke ervaringen van de schrijfster als Plazilliaans staatsburger.
 
VERHALEN
Drup en Drop door Natuursmurf. Een prentenboekverhaal over twee druppels;
Reisverhalen maken! door De Brief. Reisverslagen van de schrijver over diverse plaatsen in Europa waar hij is geweest;
Sierra, de verhalen van een Amazone-genezer door Karazmin. Fantasy-verhalenserie maar dan - zoals de schrijfster het zelf zegt - "zonder draken of magie" over een jonge vrouwdie zich niet thuisvoelt in de wereld waar ze geboren is omdat ze anders is. Van deze verhalenserie is deel 12 recentelijk uitgekomen!.
 
GEDICHTEN
Als ik niet slapen kan door FireStar. Gedicht over het niet kunnen slapen;
Boektitelgedichten, iets leuks om je in uit te leven door Arinka. Tekst en uitleg over een bijzonder origineel initiatief van de Plazilliaanse waar vele Plazillianen inmiddels een hoop plezier aan beleven;
Gedicht nr. 2 (alleen zijn) door Jordylammerse. Uitgebreid gedicht over alleen zijn met een positieve ondertoon.
 
FOTOREPORTAGES
Er werden de afgelopen week geen fotoreportages aan ons doorgegeven.
 
MEDEDELINGEN
De Xead-Krant-redactie wil alle deelnemers van de Xead-Krant Column van de Maand eraan herinneren dat de deadline voor het aanleveren van hun column over 3 dagen is (op 30 april). De link van je artikel dien je door te geven aan de juryleden van deze ronde - Mijler en Nonnie. Overigens is er voor mei nog geen jury. Wie zich daarvoor wil aanmelden, dient contact op te nemen met Victor Brenntice;
De Xead-Krant-redactie wil iedere Plazilliaan die eraan heeft bijgedragen dat onze mailbox afgelopen week uitpuilde van de kopij daarvoor graag hartelijk bedanken en aanmoedigen om vooral zo door te gaan!
 
RECTIFICATIE
In de Xead-Krant van twee weken geleden begingen we een blunder door abusievelijk te berichten over de 'hoge waardering' die Plazilla II zou hebben gekregen van de Plazilliaanse bevolking (in werkelijkheid lag de waardering aanmerkelijk lager). Dit werd veroorzaakt doordat we gebruik hadden gemaakt van de verkeerde Plazilla Poll-uitslagen. Met het schaamrood op onze kaken bieden wij onze excuses aan voor het ongemak.
 
Discussie-proof
308391b3ee6b802eed9199e9834febdf_1398607
Onderstaande Plazillianen verklaren discussie-proof te zijn: ze schuwen discussies op het scherpst van de snede niet, opbouwende kritiek is bij hen altijd welkom, ze respecteren de meningen van anderen en doen niet aan persoonlijke aanvallen.
Knokker
Neerpenner
Ruud de Vries
Victor Brenntice
 
Jouw naam in bovenstaand lijstje? Neem dan contact op met Victor Brenntice.

Interview met... / Column van... Mijler: Op de keper beschouwd
4bb8c321724aa05aa793dc39ca594545_1398606

De column ontleent zijn oorsprong aan de krant, dus mag die ook hier zeker niet ontbreken. Nu is het wel de vraag: 'In hoeverre is deze Xead-Krant een uitgave die overeen komt met een gangbaar nieuwsblad?' Neigt ze niet meer naar een clubblad? En dan nog zonder redactie, maar geschreven op persoonlijke titel. Dit zorgt er voor dat bijvoorbeeld de continuïteit al wat kwetsbaarder wordt.

Hoewel een kenmerk van de columnist is om de zaken met een kritisch oog te bezien, hecht ik eraan om op te merken dat dit geen kritiek is, maar een vaststelling van de feiten. Dit kan er alleen maar toe leiden dat de lezers (nog) meer begrip en waardering opbrengen voor deze krant en haar schepper.

Maar wat maakt het verder allemaal uit. Gezien de belangstelling voldoet het aan een bepaalde behoefte. En, was ik het niet, die van de daken schreeuwde dat we niet zo moesten zeuren en 'im Grossen und Ganzen' de zaken accepteren zo ze gaan hier op Plazilla?

Weet je wat: Laat ik verder niet zeuren en zwijgen, dat is al moeilijk genoeg.

 
6c1e46c290b7c810b7420803543f8e8e.jpg
Mijler (februari 2014)
Weltevree (maart 2014)
  
Inspiratiebron

f265cc04e2a5943f1ca9ef23b1f44d1f.jpg

Schrijfsuggesties voor alle Plazillianen:
1) De Plazilliaanse Revolutie;
2) Als ik een kleur was, dan was ik...;
3) Als ik een auto was, dan was ik een...; 

Jouw suggestie in de Inspiratiebron? Neem dan contact op met Victor Brenntice.
 

87e667c08bcb4d27abbd2d845fd34e8c.jpg

Er zal een frisse, revolutionaire wind door Plazilla gaan waaien!

Adviespunt
ba824ba26186c0ce190b5672ac3f8330.jpg

In deze op thema gerangschikte rubriek staan alle Plazillianen vermeld die bereid zijn om vrijwillig advies te geven aan hun mede-Plazillianen over allerhande zaken. Wil je ook op deze lijst komen, neem dan contact op met Victor Brenntice middels een privébericht. Niet vergeten om duidelijk te vermelden waarover je advies kunt en wilt geven!

Computers en andere elektronica
AnMuziekleven (internetzoekstrategieën)
Cinzia (CSS, HTML)
JurjenB (MS Office programma's, internet, hardwaregerelateerde problemen)
Thalmaray-Jr (computers, tablets, smartphones, aan- en verkoopadvies)

Emigreren
Chayenna2 (Curaçao)
Interjos (vanuit Benelux naar Hongarije)
Kaninchen (Suriname)
Kruimel (gezinsvorming en gezinshereniging, procedures Nederland en België)
Victor Brenntice (Verenigde Staten)

Eten en drinken
AmandaTuinstra (eten, koken, recepten en productinformatie)
Chrisrik (eten, koken en recepten)
 
Gezondheid
Galaxy (ziektes en medicijnen)
MissLady (prednison en auto-immuunziekte HES)
MPe (autisme en syndroom van Asperger)
 
Huisdieren
Kaninchen (honden, katten, schildpadden, papegaaien en parkieten)
Karazmin (katten)
MissLady (honden en katten)
 
Mantelzorg
Milieu
Kruimel (bodem)

Muziek
AnMuziekleven (muziekinstrumenten)

Ondernemen
Flying Eagle (bedrijf starten, administratie en netwerken)
Wasbeer (financieel management en budgettering)
 
Online dating
JurjenB

Overheidzaken
Theun50 (burgerbelastingzaken, uitkeringen)
Wasbeer (belastingadvies)

Paardensport
Karazmin (behalen van ruiterbewijs)

Reizen
Chrisrik
Karazmin (de hond mee op vakantie en in het openbaar vervoer in Groot-Brittannie, treinreizen in Engeland)
Rose_love (reizen binnen Europa)
Schweiz (Benelux, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk)
Victor Brenntice (vooral vliegreizen, al dan niet met een kat of poes)

Zonnepanelen
Thijs-Wetemans

Vrijwillige taalhulp
Onderstaande personen hebben zich opgegeven als vrijwillige taalhulp. Plazillianen die graag aan hun spelling en grammatica willen werken om hun artikelen naar een hoger niveau te tillen, kunnen één van de onderstaande mensen benaderen om hun artikel te laten 'scannen' en verbeteren. LET OP: als je hiervan gebruik wil maken, moet je zélf naar een vrijwillige taalhulp toe stappen! Beheers jij de Nederlandse taal tot in de puntjes, ben je met regelmaat op Plazilla te vinden en wil je ook op deze lijst komen? Stuur dan onze redactie even een bericht. Vanzelfsprekend kun je dat ook doen als je geen vrijwillige taalhulp meer wil zijn.
Arinka
Berto-vd-Bij
Cinzia
E-E
Flying Eagle (heeft tevens een in taal en spelling gespecialiseerd bedrijf, zie www.cijferentaalvast.nl)
Guivanho
H_justin
Ibrilman
Marissey
Merel
P1eter
Regenboogje
Rose_love

Jubilarissen (krijgen een vermelding na 100, 250, 500, 750, 1000 en vervolgens na iedere 500 artikelen).

Er zijn de afgelopen week geen jubilarissen aan ons gemeld.

Verjaardagen (april)

570d0787af86ab9ac3e58631fe1c9dd0.jpg

20: Lucifall
27 (vandaag): Doortje

Hartelijk gefeliciteerd!

OVER DE XEAD-KRANT
De Xead-Krant vindt zijn oorsprong op Xead, de voorganger van Plazilla. Wekelijks wordt er op zondag een editie gepubliceerd, waarin geselecteerde artikelen van Plazillianen in de spotlights worden gezet die tot nog toe slechts weinig of zelfs helemaal geen aandacht hebben gekregen. Dit om gelijke kansen te creëren voor zoveel mogelijk Plazilla-schrijvers om zich te manifesteren. Omdat de Xead-Krant al sinds geruime tijd tot een vertrouwd element is uitgegroeid voor menig Plazilliaan, is ervoor gekozen om de naam van deze krant na de migratie naar Plazilla niet te veranderen. Daarmee blijft ook een stukje traditie behouden. 

JOUW NIEUWSBERICHT IN DE XEAD-KRANT?
Wil jij ook in de Xead-Krant komen of (een artikel van) iemand anders onder de aandacht brengen? Stuur dan je inzending vóór volgende week zaterdag (dus uiterlijk vrijdag 2 mei a.s.) middels een privébericht naar de redactie (Victor Brenntice) en in de volgende editie staat het erin! Artikel mogen gaan over ieder gewenst onderwerp (daarbij graag wel de Plazilla-regels in acht nemen a.u.b.). Om enkele voorbeelden te noemen: je wil een artikel onder de aandacht brengen dat nog niet zoveel belangstelling heeft gekregen, je bent nieuw hier op Plazilla en je wil je even voorstellen, je hebt tips voor je mede-Plazillianen, je hebt promotie gemaakt op het werk, je wil iemand complimenteren / feliciteren / condoleren, je hebt tips die je met andere Plazilla-schrijvers wil delen, je wil een geheim onthullen, je wil een gerucht bekendmaken, etc. LET OP: in het kader van het doel van de Xead-Krant om gelijke kansen voor alle Plazillianen te creëren, komen artikelen die meer dan 10 duimen hebben gekregen in principe niet in aanmerking voor de Xead-Krant. Klik hier om je inzending direct te versturen!
 

Vorige Xead-Krant gemist? Klik dan hier om deze ook te lezen! 

Reacties (26) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed bezig.
Een nieuwe wind. Verfrissend en (mag ik het zeggen?) revolutionair.
Top!
Het werkt al. De positiviteit is al leesbaar.........
weer graag gelezen
Wat een krant....respect... Een oproep die geen een kan negeren... Schrijf mijn naam maar op...Ik ben discussieproof......!!!!!!!
Staat erbij!
wat een positieve verandering.
Dikke proficiat, de xead krant wordt weer onze weektopper!
Jij hebt hier prachtig werk verricht, laat ons nu met z'n allen meewerken aan het succes van plazilla. Dan is ook jouw inzet niet tevergeefs geweest!
Fijne zondag nog
Een prima vernieuwd krantje.
Het lijkt een serie goede aanpassingen te zijn, Victor.
Succes met de voortgang van dit nieuwsbulletin.