Werkstuk geschiedenis WO2

Door Exodum gepubliceerd op Monday 21 April 10:20

Werkstuk geschiedenis WO2
Door: JordyLammerse

H1. Aanleiding voor de WO2:

H1.1. Duitsland na WO1

Na de eerste wereldoorlog moest Duitsland herstelbetaling betalen op basis van het, Verdrag van Versailles (1919),dat moest duitsland omdat ze veel schade hadden aangericht tijdens de WO1. De WO1 begon op 28 Juli 1914 en duurde tot 11 November 1918 (nog altijd bekend als wapenstilstandsdag).

Natuurlijk moesten er verkiezingen gehouden worden,

 

De sociaal-democraten onder leiding van Friedrich Ebert slaagden er met veel moeite en met de twijfelachtige steun van het leger in, een burgeroorlog te voorkomen. Uiteindelijk gingen de strijdende partijen akkoord met het voorstel voor nieuwe verkiezingen en een nieuwe grondwet voor de republiek.


In januari 1919 vonden de eerste nationale verkiezingen voor de republiek plaats. De meeste stemmen gingen naar de SPD (sociaal-democraten) en naar het Zentrum (christen-democraten). De vergadering kwam in Weimar bijeen omdat het in Berlijn te onrustig was. Hier werd een democratische grondwet opgesteld voor de nieuwe republiek. 
Friedrich Ebert werd door het parlement tot Rijkspresident gekozen. Philipp Scheidemann werd de eerste kanselier van de regering, die bestond uit de SPD, het Zentrum en de DDP.
Het leger (de vrijkorpsen) beschermde de republiek, maar waren allesbehalve een democratische voorstander. Friedrich Ebert is vanaf 1919 tot aan zijn dood in 1925 Rijkspresident geweest, hij heeft de republiek geholpen tijdens de vervelende tijden die naar de WO1 afspeelden

 

 

 

 

H1.2. Internationale politiek:

Het verdrag van Versailles was een heel belangrijk deel voor de politiek en vrede,
 1 Openvredesverdragen naar onderhandelingen met open deuren; aan de geheime handelingen moet een einde komen. 
2 Vrij verkeer op alle zeeën, zowel in oorlog als in vrede. 
3 Voor zover mogelijk opheffing van alle economische barrières. Dat wil zeggen vrije toegangen voor Amerikaanse goederen op markten die door invoerrechten beschermd waren.
4 Ontwapening voor zover overwegingen van interne veiligheden die toelaten.
5 Een onpartijdige regeling van de koloniale problemen, waarbij overwegingen betreffende het welzijn van de inheemsen even zwaar zullen wegen als de eisen der regeringen. 
6 Ontruiming van bezet Russisch gebied. En mogelijkheid voor de bevolking om, met bijstand van andere staten, over eigen lot te beslissen(Dat wil zeggen het zelfbeschikkingsrecht en het nationaliteitsbeginsel in plaats van de idee der legitimiteit, die het Wenercongres van 1813-1816 had beheerst).
7 Ontruiming en herstel van België.
8 Ontruiming en herstel van bezet Fransgebied; Elzas-Lotharingen weer aan Frankrijk.
9 Herziening van de Italiaanse grenzen op basis van nationaliteitsverhoudingen. 
10 Zelfbestuur voor de volken in Oostenrijk-Hongarije. 
11 Ontruiming en herstel van Roemenië, Servië en Montenegro, vrije toegang tot de zee voor Servië, herziening van de Balkan grenzen, met als uitgangspunt nationale en historische verhoudingen. 
12 Zelfbestuur voor de niet-Turkse volken in het Ottomaanse rijk, zelfstandigheid voor Turkije, garanties voor vrije doorvaart door de Bosporus en de Dardanellen. 
13 De stichting van een zelfstandige Poolse staat met vrije toegang tot de zee. 
14 De oprichting van de volkenbond om de politieke onafhankelijkheid en territoriale integriteit van zowel kleine als grote staten veilig te stellen. 
(De volkenbond moest functioneren naar de ideeën van de toenmalige Amerikaanse president Wilson. Het moest een organisatie zijn voor vrije naties. Waarin geen overwinnaars noch overwonnenen zouden zijn. De Volkenbond moest alle naties verenigen om een nieuwe oorlog te voorkomen).

Uiteindelijk bereikten de geallieerden het vredesverdrag en de Volkenbond.                                                 

 

 

H1.3. De inval in Polen:

Op augustus in 1939 sloten Duitsland en de Sovjet-Unie een niet-aanvalsverdrag: het Molotov- Ribbentroppact. In een geheime beplaing verdeelden beide landen Polen. Op 1 september viel Hitler het land met veel machtsvertoon binnen. Groot-Brittannië en Frankrijk verklaarden daarop Duitsland de oorlog. Drie weken later viel ook de Sovjet-Unie Polen binnen. Op 1 september 1939 vielen ongeveer 1,25miljoen troepen uit Duitsland, polen binnen (naardat ze Polen gebombardeerd hadden). Na 2 weken werdt de hoofdstad Warschau ingenomen door Duitsland.

Op 17 september bezette de Sovjet Unie het oostenlijke deel van Polen, daarnaar verdeelde de Ussr en Duitsland het land.
Op 28 September gaf Polen zich over, en was verslagen door het onverslaanbaren Duitsland (zou dat altijd zo blijven?)
 

 

 

 

 

 

 

 

H2. De Verenigde staten:

H1.1. Duitsland na WO1:

De VS word een wereldmacht (1865-1918).
In 1865: de overheid gaat uit van het economisch Liberalisme (=bedrijven kunnen zelf beslissen) De overheid was niet consequent; de industrie bleef beschermd en boeren juist niet. Er was veel
corruptie, politici werden vaak door grote bedrijven omgekocht
1886: revolutionaire socialisten organiseren een massademonstratie in Chicago. Gevolg:  er ontstond een afkeer tegen het socialisme doordat ze bang waren voor meer Europeanen.

In 1877 in het Zuiden ontstond Segregatie (rassenscheiding): zwarten werden gediscrimineerd door de blanken. De slavernij was heel populair in die tijd (dat was niet goed, maar toch was het populair).

 

H2.2. De beloftes:

Ik zweer trouw aan de Vlag
van de Verenigde Staten van Amerika, en aan de Republiek waarvoor hij staat: één Natie onder God, ondeelbaar, met Vrijheid en Rechtvaardigheid voor iedereen. Dit is de belofte toen de Amerikaanse vlag ontworpen werd,

 

 

 

H2.2. De Idealen:

De Verlichting of Eeuw van de Rede begon volgens sommigen al omstreeks 1630, volgens anderen rond 1687 en duurde tot aan de Franse Revolutie rond 1789.

De Verlichting gaf aanleiding tot modernisering van de samenleving door middel van indivudualisering, emancipatie, feminisme, secudarisering en globalisering Het gelijkheids beginsel de mensen rechten en de burger rechten vinden er hun wortels, net zoals het ‘vrijdenken’ het klassieke liberalisme, het socialisme het anarchisme en zo kan je door gaan.

 

H2.4. Federaal bestuur:

Het bestuur van amerika bestaat uit vier machten;  de eerste is het constitutie (dit kan je vergelijken met het nederlandse kamer), de tweede is het Congres, de derde macht is de president van de VS, en de laatste macht, maar niet de minst belangrijkste, Een typisch onderdeel van het Amerikaans staatsbestel vormen de onafhankelijke en regelgevende instellingen (dat is de 4e macht maar hij is moeilijk te plaatsen in het rijtje scheiding der machten, maar hij is niet weg te denken uit de scheiding der machten).

 

Trias Politica,

In 1787 werd in de  de 'Trias Politca' ingevoerd. De Trias Politica is bedacht door de fransman Montesquieu. Volgens deze methode zijn er in een land drie machten, zodat nooit één persoon het hele land kan regeren. In de Trias Politica komen de volgende machten voor.

  • De uitvoerende macht. In Nederland is dit de regering, dat wil zeggen de koningin en de ministers. In de Verenigde staten is dit de president. De taak van de uitvoerende macht is vooral oorlog voeren en het zorgen voor orde. De uitvoerende macht voert ook de wetten van de uitgevende macht uit.
  • De wetgevende macht. In Nederland is dit de eerste en tweede kamer. In de VS is dit het congres. De taak van de wetgevende macht is het maken van wetten.
  • De rechtsprekende macht. In Nederland zijn dit de rechters. In de VS ook met als hoogste orgaan het hooggerechtshof. Deze macht spreekt onafhankelijk recht. Omdat de rechtspreekt macht een aparte macht is, kan deze niet in theorie niet beïnvloed worden door de wetgevende macht of de uitvoerende macht.

H3. Economische crisis

H3.1. Beurskracht:

De Beurskrach die in New York plaatsgevonden had (donderdag 24 oktober 1929, Zwarte donderdag) was de eerste beurskrach met wereldwijde gevolgen.
In de zomer van 1929 begon duidelijk te worden dat de economische cyclus op het punt stond in een neerwaartse spiraal te raken. Veel bedrijven merkten dat het met de markt klaar was en lieten hun productie verminderen. De eerste ontslagenen vielen, waardoor bestedingen afnamen en andere bedrijven op hun beurt in de problemen kwamen. Steeds meer bedrijven krompen in of gingen failliet. In de zomer van 1929 vlakten de koersen steeds verder af. Of te wel de wereld raakte in een ‘orkaan’ waar ze niet meer uit kwamen voor een lange tijd.

 

H3.2. Zwarte donderdag:

Op donderdag 24 oktober 1929 (Zwarte donderdag) begonnen de aandelen op de NewYorkStockExchange heel erg hard te dalen. Beleggers probeerden uit paniek hun aandelen nog snel even te verkopen, de aandelen koersen zakten daarnaar volledig in, het diepte punt zou past gehaald worden op 8juli in 1932.

 

H3.3. Amerikaanse crisis wordt wereldcrisis:

Duitsland:

De Duitse economie leek tijdens de jaren twintig op te bloeien, maar was in wezen op meerdere punten niet gezond en kwetsbaar (want zonder de VS kwamen ze niet ver), voornamelijk door de afhankelijkheid van de Amerikaanse steun. Toen de Verenigde staten in 1929 door de crisis in eigen land deze steun opzegden, werd Duitsland meteen in de crisis meegezogen.

Japan:

De crisis veroorzaakte in eerste instantie een krimp van 8% in de Japanse economie. De verovering van Mantsjoerije in 1931 betekende echter toegang tot nieuwe markten, die de effecten van de crisis in Japan beperkten. Uiteraard betaalde China hier het (consumptiegeld) voor. De gunstige economische effecten, gecombineerd met een gebrek aan respons van de traditionele grootmachten, moedigden Japan aan tot nieuwe veroveringen in de jaren dertig.

De Sovjet-Unie:

De economie van de Sovjet-Unie was vooral op zijn eigen land gericht, en werd daarom vrijwel niet beïnvloed door de Grote Depressie. Integendeel, het land herstelde zich van de burgeroorlog en breidde zijn industrie in hoog tempo uit. De Sovjetregering van Stalin en communistische partijen overal ter wereld haalden de vergelijking tussen het door de recessie getroffen Amerika en de opbloeiende Sovjet-Unie aan als een voorbeeld dat het Westers kapitalisme niet werkte en gedoemd was tot de ondergang. De steun voor communisten nam ook buiten de Sovjet-Unie toe, kort samengevat de Sovjet-Unie werd er alleen maar beter op.

Nederland:

Nederland werd hard getroffen door de crisis, Ook de toenemende spanning in Europa trof de Nederlandse economie hard. De economische problemen leidden tot verslechtering en ontevredenheid onder de bevolking, die zich onder andere uitten in onrust (Jordaanoproer) en de groei van de NSB(verraders) Pas na de Tweede Wereldoorlog zou de Nederlandse economie daadwerkelijk opbloeien.

Latijns-Amerika:

De crisis in de Verenigde Staten leidde tot een sterke afname van investeringen in Latijns-Amerika. Hierdoor werd de crisis naar Latijns-Amerika overgebracht (je kunt ook wel zeggen geïnfecteerd). Het economisch ongemak zorgde dat fascistische en corporatistische denkbeelden werden overgenomen door onder andere in het Brazilië van Vergas en het Argentinië van Peron.
Chili, Peru en Bolivia hadden het zwaarst te lijden onder de Grote Depressie.

 

 

 

 

H4. Personen:

H4.1. Adolf Hitler:

Adolf Hitler
Hitler werd geboren op 20 april 1889 en hij stierf op 30 april 1945.
Hij was een kind van Alois Hitler (geboren in 1837 en hij stierf in 1903), en Klara Polzl (geboren in 1861 en stierf in 1908)
Hitler is geboren in Braunau-am-Inn, Oostenrijk. Hij trouwde met Eva Braun ze stierf in april 1945 een dag voor zij samen zelfmoord pleegden doormiddelvan, een giftige pil. 

School
Adolf Hitler kreeg een vorm van hogere school, die hij zeker niet afmaakte, omdat zijn cijfers nogal teleurstellend waren. Hij heeft 2 keer geprobeerd om toegelaten te worden tot de kunstacademie in Wenen, maar zijn werk werd afgewezen. Hij dacht dat hij afgewezen was omdat de bazen daar voor het groten deels Joods waren, en zij hem haten (ze zeiden dat hij geen talent had)

 

H4.2. Franklin D. Roosevelt:

Franklin D. Roosevelt was de langst regerende president die de Verenigde Staten ooit hebben gehad. Hij was aan de macht van 1933 tot zijn dood in 1945 aan het begin van zijn vierde machtsperiode.

In zijn jaren als president sleurde hij het land door twee grote rampen, De grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog. Roosevelt was een echte optimist. Dat had hij ook wel nodig om zijn land door de dieptepunten van die tijd te sleuren.

 

 H5. Antisemitisme

H5.1. Toenemende haat:

Antisemitisme is vaak gebaseerd op angst, voortvloeiend uit vooroordelen. De vooroordelen kunnen onder andere economisch, religieus, politiek of (biologisch-)racistisch gekleurd zijn.

·         Economische vooroordelen zijn vaak gebaseerd op het argument dat Joden financiële macht zouden bezitten. Zij zouden alle banken bezitten en zouden hun neus ophalen voor handenarbeid. De oorzaak van het relatief hoge aantal Joden in de financiële markt lag er echter in dat de Joden in grote delen van Europa van de meeste beroepen werden uitgesloten. Tegenover een klein percentage succesvolle Joden stonden grote aantallen Joden die generatie op generatie in bittere armoede leefden. Dergelijke vooroordelen worden overigens ook vaak gebruikt tegen Chinezen (de 'joden' van Zuidoost-Azië) door Indonesiërs, Vietnamezen en Thais.

·         Christelijke religieuze vooroordelen zijn onder andere gebaseerd op de vermeende vijandige houding van Joden tegenover Jezus Christus en de eerste christenen. Dit speelde in de middeleeuwen sterk, maar komt nu minder voor. In de jaren 80 van de 20e eeuw kwam de familie Goeroe nog met deze mening in het nieuws.

·         Politieke vooroordelen zijn in het verleden onder andere gebaseerd op de stelling dat Joden eropuit zouden zijn de hele wereld te overheersen, onder andere gebaseerd op De protocollen  Van de wijzen van Sion, ook al is het uiteindelijk een vervalsing gebleken.

·         Biologisch-racistisch vooroordelen komen voort uit het denkbeeld dat de Joden minderwaardige mensen zouden zijn, en zijn gebaseerd op foutieve interpretaties van de genetica (Mendel) en pseudowetenschap. Dit kwam met name in Duitsland en Oostenrijk in de 19e en begin 20e eeuw voor. Men betoogde dat men Joden moest beletten zich voort te planten omdat ze het ras zouden 'degenereren'. Dit soort theorieën leidden uiteindelijk tot de excessen van het Derde Rijk.

·         Ook allerlei andere vooroordelen werden of worden Joden voor de voeten geworpen. In de Middeleeuwen beweerde men bijvoorbeeld dat Joden de pest veroorzaakten. Dit zou af te leiden zijn uit het feit dat zij niet besmet raakten. De werkelijke reden bleek echter hun grotere mate van hygiëne, waardoor ze minder in contact kwamen met besmette vlooien en zich vaker ontsmetten.

Hoofdgedachte: Vooroordelen zijn angsten voor de onwetendheid ‘’JordyLammerse”

 

H5.2. Jodenvervolging:

Jodenvervolging is gecoördineerd geweld tegen en onderdrukking van de joodse bevolkingsgroep. Jodenvervolging in christelijk Europa kwam op gang rond het jaar 1000, en werd na het begin van de kruistochten (1095) hevig, gruwelijk en onvoorstelbaar barbaars. Sindsdien verdween het (zeker in Europa) nooit helemaal. Eén van de vele oplevingen ervan vond plaats in de 19e eeuw; in die periode werd ook de term antisemitisme(Jodenhaat) ingevoerd voor Jodenhaat en Jodenvervolging. Ook het Midden-Oosten kende gruwelijke Jodenvervolgingen,

Vormen van Jodenvervolging zijn:

·         Het uitsluiten van joden van gebruik van bepaalde voorzieningen.

·         Het verplichten om in bepaalde gebieden te wonen.

·         Het uitsluiten van het lidmaatschap van bepaalde organisaties.

·         Het verbod om bepaalde functies of beroepen uit te oefenen.

·         Lastercampagnes tegen joden.

·         Georganiseerd geweld tegen joodse bezittingen en personen.

·         Verbanning.

·         Boycot van winkels.

·         Afneming van bezittingen van joden.

·         Volkenmoord (de Holocaust, heel erg strafbaar nu nog steeds).

De bekendste Jodenvervolging is die van de Nazi’s in Duitsland en bezet Europa ten tijde van de WO1 en in de jaren daaraan voorafgaand. Deze begon in 1935, met de instelling van de Neurenbergerwetten door de NSDAP.

 

H5.3. Auschwitz:

Auschwitz was een verzameling van Concentratie en vernietigingskampen die tijdens de WO2 door Nazi-Duitsland in de Poolse stad Auschwitz (in het Pools: Oświęcim) werden opgezet. Het was het grootste van alle Duitse concentratiekampen en bestond uit Auschwitz I (Stammlager of basiskamp), Auschwitz II-Birkenau (Vernichtungslager of vernietigingskamp), Auschwitz III-Monowitz (een werkkamp) en een aantal subkampen.

Naar Auschwitz werden ongeveer 1,3 miljoen mensen Geëxporteerd als of het goederen waren, Hiervan zijn er ongeveer 1,1 miljoen om het leven gekomen, waarvan het grootste deel werd Vergast was doormiddelvan giftige gassen, ze zeiden tegen de Joden dat ze moesten gaan douchen. Maar er kwam geen water uit maar giftige gassen!

De naam Auschwitz is symbolisch geworden voor de vernietigings- en concentratiekampen van de nazi’s die op vele plaatsen in Europa verschenen voor en tijdens de WO2 Miljoenen mensen, merendeels Joden maar ook personen die tot andere etnische minderheden behoorden, evenals mensen die vochten voor het goeden en die zich tegen Adolf Hitler keerden werden opgepakt en vergast, en zijn in dergelijke kampen om het leven gekomen.

H6. De oorlog in Nederland:

H6.1. De invasie op 10 mei:

De Duitse aanval op Nederland in de meidagen van 1940 begon op 10 mei en betekende voor Nederland het begin van de WO2. Duitsland viel gelijktijdig ook Luxemburg en België binnen Het Nederlandse leger gaf zich op 14 mei over (behalve in Zeeland), en capituleerde op woensdagmorgen 15 mei, waarna de Duitse bezetting waarheid was geworden en Duitsland een stap dichterbij de totale overwinning.

 

H6.2. Koninklijke familie naar Engeland:

Koningin Wilhelmina der Nederlanden week tijdens de Duitse inval in Nederland in mei 1940 op advies van opperbevelhebber van de strijdkrachten generaal Henri Winkelman uit naar Londen, vanuit daar stuurden ze geheime boodschappen via de radio naar de Nederlandse bevolking en liet ze weten hoe het met haar ging, (dit was uiterst verboden en als je betrapt werd zou je vermoord kunnen worden).

H6.3. Het verzet:

Je had verschillende soorten verzet in de Tweede Wereldoorlog. De eerste soort was het passieve verzet, dat was bijvoorbeeld wanneer je de berichten van de illegale pers las, luisterde naar verboden radio uitzendingen en het niet inleveren van koper dat in de Tweede Wereldoorlog allemaal ingeleverd moest worden. 
De tweede groep is het actieve verzet, deze groep kan je onderverdelen in twee groepen. Je kunt het actieve verzet onderverdelen in een groep die het geweldloos deed en een groep die het met geweld deed. Verzet zonder geweld is bijvoorbeeld door vervolgden te helpen, bedreigden te beschermen of te verzorgen, en bijvoorbeeld eten langs de deuren te brengen. De tweede groep, die de militante groep wordt genoemd, gebruikten meer geweld; zij probeerden hoe en waar dan ook de Duitsers de voet dwars te zetten, het waren die, die zich erop voorbereidden hun land te bevrijden en samenwerkten met de Geallieerden. Ze kwamen in heel Europa voor o.a. in: Tsjecho-Slowakije, Polen, Noorwegen, België, Nederland, Joegoslavië en Griekenland.

Het verzet deed van alles, zoals bijvoorbeeld eten rond brengen, folders drukken en verspreiden van deze, mensen helpen met een plek te vinden om onder te duiken. Maar al deze dingen vielen nog wel mee, want er waren ook verzetsgroepen die sabotage bij de Duitsers pleegden en er echt alles aan deden om de Duitsers dwars te zitten. 
Dan is er nog onderscheid te maken tussen symbolisch verzet (bijvoorbeeld het schrijven van een 
V-teken op de muur) en het geestelijk verzet (bijvoorbeeld de strijd van de scholen tegen de benoemingsprocedures die door de bezetter waren uitgevaardigd). Dit verzet diende vooral het behoud van de volksaard. 
Het verzet zat vrijwel door heel Europa verspreid. Ook in Duitsland zelf waren verzetsgroepen. Vooral de Joden en de Communisten zaten bij Duitsland in het verzet. Mensen die opgepakt werden kwamen er niet goed vanaf. De Duitsers rekenden met alle verzetslieden genadeloos af. Na lange martelingen om namen van andere medewerkers te krijgen, en dan zo hele verzetsgroepen op te rollen, volgde meestal een transport naar een concentratiekamp, of de dood door strop of kogel. Als de Duitsers op een spoor kwamen, doken veel mensen onder in steden of op het platteland. Je moest onderduiken als je bijvoorbeeld gestaakt had, zoals bij de spoorwegstaking of als er iemand uit jouw verzetsgroep was opgepakt, want je wist nooit of hij jouw naam zou noemen of niet. Als je moest onderduiken dan deed je dat met het hele gezin, in de angst dat als je alleen zou onderduiken, de nazi’s je gezin zouden oppakken en naar Duitsland transporteren. Als je moest onderduiken ging je natuurlijk eerst bij kennissen kijken, maar vaak durfden zij jou niet in huis te nemen. Als je geen plek kon vinden dan waren er speciale organisaties, die een plek voor je konden vinden, of die je aan een andere identiteitskaart konden helpen. Er waren dus ook groepen die identiteitskaarten en “Ausweise” vervalsten of nadrukten. Een Ausweis was een Duits formulier waarop vermeld was dat men niet naar Duitsland hoefde om daar te werken, op grond van het feit dat men hier al een bepaalde taak verzorgde. 
Terwijl in Nederland met zijn bevolking van ca. 9 miljoen inwoners ruim 150000 inwoners het nationaal – socialisme aanhingen, was de verzetsgeest groot. In het algemeen wees de bevolking de ideeën van de bezetter af. Ongeveer 25000 mannen en vrouwen namen op zeer creatieve wijze deel aan de ondergrondse strijd. Velen van hen waren bereid het verzet te steunen door het opnemen van onderduikers en het verlenen van ook allerlei andere verdiensten. Als je dit omrekent in procenten deed 17% van de nationaal-socialistische bevolking mee aan het verzet. 

 

H7. De impact van een oorlog:

H7.1 De jaren na WO2:

Het woord wederopbouw betekent dat iets opnieuw wordt gebouwd nadat het verwoest is. Meestal vindt wederopbouw plaats na afloop van een oorlog. Met het woord wordt in Nederland ook een (slecht afgebakende) periode aangeduid na afloop van de WO2

Alles werd langzamerhand weer hersteld, maar er was een andere zware tijd opkomst De Koude Oorlog (de strijd tussen het kapitalistisch westen en het communistisch oosten).

 

H7.2. WO2 in films/games:

Soorten films:

-          WallstreetCrash 

-          Air Force

-          Anne Frank The whole story

-          Hitler’s Shadow

-          Oorlogswinter

 

Soorten Games:

-          Medal Of honor

-          Call of Duty

-          Modern warfare

-          Brothers in Arms

-          Battlefield

 

H8. Bronnen:

www.Scholieren.com

www.wikipedia.nl

En natuurlijk niet te vergeten mijn slimme hersenen.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.