TitelJabo en verhaal van waarheid

Door Smosmojef gepubliceerd op Monday 14 April 17:21

                      De namen in dit verhaal zijn verzonnen wat niet kan gezegt worden van het verhaal welk vertelt over afrikanen welke voor ons Belgen-Nederlanders-Europeanen stierven in de loopgraven van wereld oorlog 14-18...het verhaal handelt over en klein afrikaans dorp welk zo opgeschrik worden door en onwaarscheinlijk verhaal,toch dit verhaal zou al snel het verdere leven van onze vriend Jabo gaan bepalen en dit tegen dank en wil.

    Hallo...Jabo is men naam en naam welke ik als schrijver van dit verhaal verzonnen en gekozen heb om zeg maar men personage en gelaat te geven en gelaat welke enkele duizenden van men landgenoten verbind met het lot...en dit van kenismaking der moderne wereld,en moderne wereld waar nog en soort ander mens in leefde als deze zwarten welke wij kenden,maar weet wel dat wijzelf ons nooit zo genoemd hebben en dit en overblijvend caudo van scheldwoord is welke we kregen van de eerste blanke mensen welke ons dorp kwamen bezoeken. 

    In mijn geval begon dit rond de vorige eeuw-wisseling...ik was toen tien jaar en een kleine onbezorgde jongen , ikzelf genoot van het spel welke we dagelijks speelden met andere kinderen uit het dorpje Kawe waar ik geboren werd.Toch die dag zou ons spel onderbroken worden door groot nieuws...nieuws welke we eerst afdeden als en leugen? want zeg nu zelf !!! wie geloof er nu in het bestaan van en grote witte aap ? althans dat was wat men vriendje Benjo me kwam vertellen welke plots met zen moeder vanuit het bos waren komen toelopen en met veel lawaai van woorden en geschreeuw het heele dorp op stelten brachten.Eerst was er Kalye de moeder van Benjo welke zich bezweet en bevend over der ganse lichaam liet vallen in het stof van de weg haar armen voor haar hoofd op de grond slaande als of ze bezeten was en duivel van haar af wilde slaan.Al snel kwamen tal van dorpelingen op dit schouwspel toegelopen en vroegen aan Kalye wat er gaande was,maar deze gaf geen antwoord en bleef maar met handen en benen ongecontroleerde bewegingen maken alsof haar lichaam met naalden werd doorboord?.Maar wat heb je toch vroeg men vader welke nu ook naar het schouwspel was komen kijken en als stamhoofd  van ons dorp toch benieuwd was wat er met Kalye aan de hand was

     Gezien gezien huilde Kalye...gezien gezien groote aap van metaal stomelde Kalye tegen men vader welke met verbaasde ogen de angst zag welke Kalye doorstond en welke haar in een ongekend exstaze had gebracht van en iemand die wel gek leek. Aap...grote ijzeren aap gezien op de weg naar hier hilde Kalye weer...wij allen dood voegde ze der aantoe en dit met en blik in de ogen welke het diepste van haar angsten lieten zien,maar welke niet een van ons begreep,daar wij maar al te goed wisten IJZEREN APEN niet bestonden,maar Kalye bleef beweren dat zij en grote ijzeren wite aap had gezien en ijzeren aap welke bewoog en liep zoals wij allen liepen maar toch heel anders bleek te zijn als de apen welke wij kenden uit het grote bos.Wat men vader ook al niet deed om Kalye tot rust  te brengen het mocht niet helpen zodat men vader met enkele andere dorpelingen Kalye wegbracht tot bij Mosbe en vrouw van gevorderde leeftijd welke hielp andere bewoners van ons dorp bij te staan...wat dan meestal gebeurde door middel van zingende gebedend welke zij door haar mond zonder tanden prevelde hierbij alle goden vroeg om en verklaring voor wat er met Kalye aan de hand was.

        Ijzeren apen en zeker geen witte bestaan niet....dat was ook wat men vader die avond aan men moeder vertelde die toch niet erg gerust bleek te zijn en ons op bazis van wat ze had gezien en gehoord uit Kalye mond en me verbood om nog in het bos bij de waterval te gaan spelen,zodat we enkel nog buiten mochten maar dit dan wel niet verder als het zicht van moeder oog toeliet.

De volgende dag toen de zon opkwam en ik na het eten van wat graanpap snel onze hut verliet om men vrienden te gaan opzoeken welke al lekker op het stoffige plein van ons dorp liepen,was ik wel verbaast te moeten vastsellen dit niet zo was,en dat maar enkelingen waren komen opdagen om en reden welke bleek en verbod te zijn van de ouders ...ouders welke het verhaal van Kaly ernstig hadden genomen en zodoende hun kinderen verboden hadden om nog buiten te komen zodat we die dag niet veel aan spelen zijn toegekomen en mede het voorval van gisteren met enkelen bespraken

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.