Is God slechter dan de Duivel :Bijdrage aan de Nederlandse Literatuur Gids, van B0b,tbv: kritische beschouwingen

Door San-Daniel gepubliceerd op Monday 07 April 23:54

De Nederlandse Literatuur Gids, bedankt B0b voor zijn bijdrage. Zij waardeert zijn beschouwend standpunt in dit artikel. De feiten die aangedragen worden zijn allen controleerbaar.

 

WAARSCHUWING:

Door de aard van mijn interesses kan het gebeuren dat mijn artikelen of reacties een inhoud bevatten die door sommige gelovigen als godslasterlijk, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden. Hou hier rekening mee voordat u verder leest! 

 

De verdraaiing van Goed en Kwaad…

Veel mensen zullen bij artikelen die over de Duivel gaan meteen afhaken. De gelovigen omdat ze het als kwaad zien en de niet gelovigen omdat ze het bij voorbaat onzin vinden. Dit artikel is niet bedoeld om Satanisme of geloof in de Duivel of God te stimuleren, aangezien ikzelf niet in het Bijbelse beeld van God en de Duivel geloof en sowieso niet van het aanbidden van wie of wat dan ook hou. De Duivel en God uit de Bijbel hebben voorlopers die in nog oudere verhalen en geloven worden beschreven en waaruit zij zijn geëvolueerd. De eigenschappen veranderen, worden gecombineerd, wat Goed was wordt soms Kwaad en vice versa. Normen en waarden worden bepaald door de God(en) die het populairst is/zijn in een bepaald land of gebied, meestal zijn dat de Goden van de bezetters. Deze normen en waarden kunnen ook zo weer omslaan wanneer een andere God aan populariteit wint en de God die aan populariteit heeft moeten inboeten opeens “de Duivel” wordt genoemd, zoals dat met de “Slangengod” is gebeurd. De verschillende “Goden” voeren onderling diverse oorlogen op grond van hebzucht, macht en jaloezie en spannen daarbij de mensen voor hun kar. De laatste plusminus 2.000 jaar zijn de normen en waarden in het Westen gebaseerd op de God “Jahweh” uit de Thora en de Bijbel, waar Abraham de grondlegger van is. Dit lijkt misschien een lange periode, maar er zijn Goden die het nog langer op nummer 1 hebben volgehouden. De grote vijand van Jahweh de God, is Satan de Duivel, maar wie is nu eigenlijk het slechtste van deze twee? 

ecc17f414bb5ad708e79578f3c4cdfdb_medium.

 

God slechter dan Satan?

Sommige Christelijke gelovigen willen anderen graag wijs maken dat Satan slecht is, omdat hij mensen probeert te verleiden het slechte pad te kiezen. Mocht je voor Satan kiezen, dan ga je naar de hel. Sterker nog, ook als je niet voor Satan kiest,  maar ook niet voor Jahweh en Jezus, misschien omdat je niet gelooft in mythische figuren en wezens die wonderen kunnen verrichten of omdat je neutraal bent ten aanzien van de kinderachtige ruzie tussen Jahweh en Satan, ga je evengoed naar de hel. Satan wilde Jahweh van zijn troon stoten en daarom duwde Jahweh hem uit de hemel naar beneden. Door deze actie van Jahweh is één van de vele titels die Satan rijk is “De Gevallen Engel”. Sommige Christenen zeggen of schrijven in hun artikelen heel stellig dat Satan al vanaf het begin met het moorden van mensen was begonnen of ze daartoe aanzette, maar dit staat nergens in de Bijbel geschreven! De slechte naam die Satan heeft is voor bijna 100% gebaseerd op de door Christenen zelfverzonnen slechte daden die Satan begaan zou hebben, want nogmaals: veel van de verwijten die Satan naar zijn hoofd geslingerd krijgt, staan nergens in de Bijbel beschreven!! Het is juist zo dat de allereerste moord op mensen die in de Bijbel beschreven staat door Jahweh gepleegd isJahweh vermoorde Adam en Eva door de onsterfelijkheid die zij bezaten van hun af te nemen en daarmee tekende hij hun doodvonnis, overigens geldt dit ook nog eens voor al hun nakomelingen. Dan zijn er nog de vele miljoenen dodelijke slachtoffers die gevallen zijn omdat Jahweh daar opdracht toe gaf en de miljoenen doden die hij veroorzaakte met de Zondvloed en de vele plagen. In Sodom en Gomorrah hield Jahweh (alweer) geen rekening met onschuldige baby's en kinderen toen hij deze twee steden vernietigde. Het is duidelijk dat Jahweh de mensen als een soort van kakkerlakken ziet die hij kan doodtrappen wanneer hij maar wilt. Ondanks dat Jahweh daar misschien geen opdracht voor gegeven heeft, zijn er de afgelopen 2.000 jaar alleen al in Europa in zijn naam nog eens honderdduizenden doden bijgekomen. Bij elkaar opgeteld heeft hij veel meer doden op zijn geweten dan Hitler of iedere willekeurige oorlogsmisdadiger of tiran bij elkaar, desondanks zijn er nog steeds mensen die dit de “God van de Liefde” durven te noemen.

 

Overzicht slechtheid

Wat waren nu eigenlijk al die slechte dingen die Satan in de Bijbelse verhalen deed, dus niet de dingen die Christenen met een rijke fantasie uit hun duim gezogen hebben? Eigenlijk komt Satan maar heel weinig in de Bijbel en met name dan het Oude Testament voor. Een objectieve lezer van de Bijbel zal redelijk snel in de gaten krijgen dat als er nou toch iemand in de Bijbel is die heel wat mensenbloed aan zijn handen heeft kleven, het dan echt Jahweh is! En hoe zwart de naam van Satan dan ook gemaakt mag worden, in de Bijbel komt geen één moord voor die je aan hem zou kunnen toeschrijven.

Overzicht:
- Satan haalde Eva over om van de verboden vrucht te eten zodat de mens kennis zou krijgen;
- Satan zette koning David aan tot het tellen van de bevolking van Israël;
- Satan bezorgde Job (een eerzame gelovige) allerlei ellende. Inderdaad niet leuk, maar wie zei “je mag met Job doen wat je wilt” tegen Satan? Juist ja, Jahweh die weer even iets wilde bewijzen;
- Satan komt voor in een droom waarin hij tegen Jozua een hogepriester pleit;
- Jezus komt Satan in de woestijn tegen en daar stelt Satan Jezus op de proef.

Dit is dan het ‘schokkende’ overzicht waar de kwaadaardigheid van Satan uit moet blijken. Echter valt dit overzicht totaal in het niets in vergelijking met de talloze misdaden tegen mensen die Jahweh begaan heeft. Het enige wat hier duidelijk wordt, is dat Satan niet alles wat Jahweh zegt voor lief neemt en zelf nadenkt en dat is in de ogen van een tirannieke, dominante en narcistische persoon als Jahweh natuurlijk tegen het zere been. Satan wilde dat de mensen ook zelf konden nadenken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat wij als willoze schapen, zonder kennis van zaken, in de tuin van Eden de commando’s van Jahweh zouden uitvoeren en toen dat dan even niet lekker liep, werden wij vervloekt en verloren wij het eeuwige leven. Misschien omdat Jahweh (pas) na een paar duizend jaar ook de onredelijkheid daarvan inzag, moest er iemand lijden voor ‘onze zonden’ (lees: voor ‘zijn hysterische reactie’) en zoals het een doorgewinterde egotripper betaamt, had hij uiteraard niet zichzelf, maar zijn zoon voor deze mooie taak uitgekozen. Door in Jezus te geloven kunnen we alsnog ons eeuwige leven weer terugkrijgen. Dat is dan wel weer heel sneu voor de mensen, en dat zijn er heel wat, die al eerder dan Jezus waren geboren, want die zijn deze prachtige kans mooi  misgelopen!

 

Slangengod

Naast Satan is de duivel ook onder de naam “Lucifer” bekend, een Latijns woord dat in het Nederlands “Lichtbrenger” betekent. Een opvallende, zelfs nogal tegenstrijdige, naam voor de “Prins van de Duisternis”, ook een titel die Satan draagt. Was Lucifer de Lichtbrenger dan echt wel zo’n duistere entiteit? De Duivel wordt beschreven als de kwaadaardige Slang in het verhaal Genesis, maar in minstens twee totaal verschillende culturen van duizenden jaren geleden werd de slang geassocieerd met een God van de Wijsheid. Deze Slangengod van de Wijsheid had de mensen gemaakt, gaf ze kennis, leerde ze schrijven, het cultiveren van gewassen en het houden van vee, wiskunde en astronomie, eigenlijk alles wat mensen wisten hadden ze van deze Slangengod geleerd. Daar geloofden de oude Indianenstammen van heel Zuid- en Midden Amerika in, net als mensen in Soemerië in het Midden Oosten aan de andere kant van de Wereld en dat al lang voordat de Bijbel geschreven was!  

880389162ba2aadc9da7e86af1e034b4.jpg

 

De kwaadaardige God

In diezelfde periode stond een kwaadaardige God er in Soemerië om bekend dat hij een hekel had aan mensen en deze aanvankelijk dom wilde houden zodat zij als slaven konden werken voor de Goden, maar tot groot ongenoegen van deze God had de Slangengod ervoor gezorgd dat de mensen toch kennis en verstand kregen. De snoodaard had daarna van alles geprobeerd om de mensen uit te roeien met diverse plagen, hongersnood, ziekten en zelfs een grote zondvloed gooide hij in de strijd om zijn doel te bereiken, maar de goede Slangengod hielp de mensen keer op keer deze rampspoeden te overkomen. De rivaliteit tussen de Slangengod en deze kwaadaardige God, die halfbroers van elkaar waren, was groot.  Uiteindelijk had de kwaadaardige God meneer Abraham uit de Soemerische stad Ur uitverkoren om een nieuwe religie te introduceren en hij beloofde aan Abraham dat hij een nieuw land zou krijgen: Kanaän. Uiteraard moesten daarvoor wel even eerst de oorspronkelijke bewoners uitgeroeid worden, zodat de staat Israël opgericht kon worden. In deze nieuwe angstaanjagende en op dood en verderf gebaseerde religie, werden sommige daden van de Slangengod toegedicht aan de kwaadaardige God en andere daden van de Slangengod werden tot slecht en duivels uitgeroepen en daarom kennen wij de barmhartige Slangengod nu als de Duivel en de kwaadaardige God als Jahweh….

Is de duivel beter dan God?

Reacties (18) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Tja, dit is nu het verschil tussen een reactie van binnen het systeem (bijbelexegese) en een reactie van buiten het systeem (culturele antropologie) - and never the twain shall meet.

Voor jou zijn God, de duivel en het paradijs realiteiten, voor mij zijn het producten van de menselijke geest - al dan niet bewust gecreëerd en vastgelegd om menselijk gedrag te beïnvloeden.

Wat wij de bijbel (OT en NT) noemen is niet authentiek - het is tussen de 1e en de 12e eeuw na Christus op concilies, door pauzen, kerkvaders en andere theologisch geschoolde bewerkers (Augustinus Hippo b.v.), maar ook door en op bevel van keizers (Theodosius, Justinianus) in de huidige vorm geselecteerd en vastgelegd - met slechts één intentie: een hierarchisch gestructureerde christelijke samenleving te vestigen en in stand te houden. Luther had dat overigens door, maar hij kon in zijn tijd niet buiten het systeem treden..

Voor veel mensen is alles wat in de bijbel staat de absolute en letterlijke waarheid, voor mij is het een compilatie van geschiedschrijving, mythes, oude volksverhalen en profetieën die hun parallelen in alle mogelijke godsdiensten hebben.

Ik respecteer ieders opvatting, maar ik houd wel vast aan de mijne.
Weet je waarom mensen de fout maken God de schuld te geven van al het lijden in de wereld? Dat komt omdat ze denken dat Hij de wereld regeert. Ze zijn niet op de hoogte van een simpele maar belangrijke waarheid uit de bijbel dat de eigenlijke heerser van deze wereld Satan de Duivel is. De bijbel zegt duidelijk: „De gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze” (1 Johannes 5:19).
Als je daarover nadenkt, dan klinkt dat toch logisch. In deze wereld zien we de persoonlijkheid terug van het onzichtbare geestelijke schepsel dat „de gehele bewoonde aarde misleidt” (Openbaring 12:9). Satan is vol haat, bedrog en wreedheid. En daarom is de wereld, die onder zijn invloed staat, vol haat, bedrog en wreedheid. Dat is één reden waarom er zo veel lijden is.

Een tweede reden is namelijk dat de mensheid sinds de opstand in de hof van Eden onvolmaakt en zondig is. Zondige mensen zijn geneigd om de macht te strijden, en het gevolg is oorlog, onderdrukking en lijden (Prediker 4:1; 8:9). Een derde reden voor het lijden heeft te maken met „tijd en onvoorziene gebeurtenissen” (Prediker 9:11). In een wereld die niet onder Gods beschermende bestuur staat, ondergaan mensen soms lijden omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn.

Het is een troost voor mij te weten dat God niet de oorzaak van het lijden is. Hij is niet verantwoordelijk voor de oorlogen, de misdaden en de onderdrukking zelfs niet voor de natuurrampen die zo veel lijden veroorzaken. En dan kan je je afvragen waarom God al dit lijden toelaat. Als hij almachtig is, heeft hij de macht om er een eind aan te maken.
Toen Satan Adam en Eva ertoe aanzette God ongehoorzaam te worden, werd er een belangrijke vraag opgeworpen. Het was niet zo dat Satan Gods macht in twijfel trok. Satan weet dat er geen grenzen zijn aan Gods macht. Wat Satan wel in twijfel trok, was Gods recht om te regeren. Door God een leugenaar te noemen die zijn onderdanen iets goeds onthield, beschuldigde Satan God ervan een slechte regeerder te zijn (Genesis 3:2-5). Satan suggereerde dat de mensen beter af zouden zijn zonder Gods bestuur. Dat was een aanval op Gods soevereiniteit, zijn recht om te regeren.
Daarom dachten Adam en Eva dat ze God niet nodig hadden als Regeerder. Ze dachten dat ze zelf wel konden bepalen wat goed en wat verkeerd is. Hoe kon God die kwestie oplossen? Hoe kon hij alle met verstand begiftigde schepselen laten zien dat de opstandelingen geen gelijk hadden en dat zijn manier echt de beste is? Sommigen zullen misschien zeggen dat God de opstandelingen gewoon had moeten vernietigen en opnieuw had moeten beginnen. Maar God had gezegd dat het zijn voornemen was de aarde met de nakomelingen van Adam en Eva te vullen, en hij wilde dat ze in een aards paradijs zouden wonen (Genesis 1:28). En God vervult zijn voornemens altijd (Jesaja 55:10, 11).
Door de opstandelingen in Eden te vernietigen, zou de opgeworpen vraag in verband met Gods recht om te regeren niet beantwoord zijn. Ook heeft Hij Satan en zijn medestanders er niet van weerhouden om te proberen te bewijzen dat ze gelijk hebben. Hier was tijd voor nodig. In de duizenden jaren menselijke geschiedenis hebben mensen iedere vorm van zelfbestuur kunnen uitproberen. Er is weliswaar vooruitgang geboekt op het gebied van de wetenschap en op andere terreinen, maar problemen als onrecht, armoede, misdaad en oorlog zijn alleen maar erger geworden.
Het is nu bewezen dat menselijk bestuur een mislukking is.
Ook heeft God Satan niet geholpen deze wereld te besturen. Als God bijvoorbeeld verschrikkelijke misdaden zou voorkomen, dan zou God mensen toch laten denken dat ze zichzelf wel kunnen regeren zonder dat dit rampzalige gevolgen heeft. En dan zou Hij daarmee Satan en zijn volgelingen steunen. Als God dat zou doen, zou hij eraan meehelpen een leugen in stand te houden. Maar God kan onmogelijk liegen.
Daarom kan en zal hij de gevolgen van het lijden van de mensheid ongedaan maken. Hij zal er voor zorgen dat de toegebrachte schade aan onze planeet hersteld zal worden doordat Hij de aarde in een paradijs zal veranderen. Hij zal de gevolgen van zonde wegnemen op grond van geloof in Jezus’ loskoopoffer, en de gevolgen van de dood zal Hij teniet doen door middel van de opstanding. Zo zal God Jezus gebruiken om de werken van de Duivel te verbreken (1 Johannes 3:8). God zal dit allemaal op precies de juiste tijd doen. We kunnen blij zijn dat hij nog niet ingegrepen heeft, want dankzij zijn geduld hebben wij de gelegenheid de waarheid te leren kennen en Hem te gaan dienen.

Sophia
Goh Sophie het valt me weer op hoe welbeslagen ten ijs je komt.. een andere zienswijze..is altijd welkom..
Als men wil laten zien waarom de duivel slecht is en God goed (of andersom) moet men om te beginnen de joods-christelijke moraal aan de kant schuiven - anders wordt het oordeel beïnvloed door de kaders die men ooit tussen iemands oren gehamerd heeft.
Wat is goed en wat is slecht? Dat wat een bepaalde maatschappij op een bepaald moment nuttig of bedreigend vindt - niets anders.
In een zuiver agrarische samenleving draait het niet om goed en kwaad, maar uitsluitend om vruchtbaarheid. Daar kent men twee andere tegenpolen: Vader hemel en moeder aarde. Dat zijn de oudste "religies" die wij kennen. Die kennen geen "moraal" en geen oordeel in de zin van "goed" en slecht".
De Joods-Christelijke moraal is ontwikkeld voor (en binnen) grotere samenlevingsverbanden waarin een zekere hierarchie en ordening nodig was om in vrede samen te kunnen leven. Het doden van een medemens is slecht als het er een uit je eigen groep is, maar het is een heldendaad als het een vijand - dus iemand uit een concurrerende groep - is. Moraal, en meer algemeen de waardering van menselijk handelen is niets anders dan een nogal flexibel patroon waar het desbetreffende ethnos op dat moment behoefte aan heeft.

Het skala van "goed" naar "slecht" dient alleen maar ter bevestiging van een bestaande of beginnende hierarchie: een vehikel voor macht dus. Hoe méér mensen er in een bepaalde groep (stad b.v., of stam) samenleven hoe groter de behoefte is aan maatschappelijke ordening. Gewenst gedrag is goed, ongewenst gedrag is slecht.
Dat betekent geschreven recht i.p.v. gewoonte en eigenrichting, seksuele moraal i.p.v. pak wat je krijgen kunt, en gehoorzaamheid aan de leider die zijn status en gezag bij voorkeur aan een almachtig opperwezen ontleent - priester-koningen, pauzen, keizers en andere vorsten. Die hadden een vijandbeeld nodig waarmee gewenst gedrag bij de onderdanen kon worden afgedwongen.
Natuurreligies kennen geen duivel - die hebben ze ook niet nodig, Daar hadden ze geen "hierarchie" - ze hadden hooguit een sjamaan die voor regen ging dansen en die wat bezweringen deed voor een succesvolle jacht of oogst. Conflicten binnen de groep weren opgelost door eindeloos te "palaveren" - waarbij niet de uitkomst bepalend was maar slechts het gegeven dat iedereen zijn zegje kon doen. Zeg maar wat wij tegenwoordig mediation noemen.

Lucifer is niets anders dan de personificatie van de opstand tegen het gezag. Als je je tegen de baas verzet hoor je gestraft te worden, liefst voor eeuwig, Dat is het ultieme kwaad, met uitroepteken. Lucifer is gewoon een civilisatie-slachtoffer, uitgevonden ten behoeve van de afschrikking van lastpakken en dwarsliggers.
Maar uiteraard een hartje voor jou!

en dit is een geweldige aanvulling...
blijft een goed artikel
Dit is een heel goed en kritisch artikel die een mens aan het denken zet. En ik zie heel veel in jouw visie. Zelf had ik er nog niet op deze manier over nagedacht.
Ik had deze al eens gelezen en het blijft mij boeien! Erg mooi geschreven Bob !
Een artikel wat tot nadenken stemt, dank daarvoor!