Scheiding van echtpaar door noodgedwongen opname in verzorg- of verpleegtehuis

Door Jyc_vs gepubliceerd op Monday 07 April 13:00

Voorwoord

‘Ooit nagedacht over jouw eigen oude dag?’

Mensen, die op welke manier dan ook, in een samenlevingsvorm hebben geleefd mogen niet gescheiden worden als een van beiden genoodzaakt is opgenomen te worden in een verzorgings- of verpleegtehuis.

Degene die achterblijft krijgt te maken met leegtes in de dagelijkse structuur, die niet makkelijk zijn op te vangen na het langdurig delen van deze gewoontes met de uithuisgeplaatste partner.

Door mijn werk als huishoudelijke hulp in de thuiszorg en de onlangs pijnlijke scheiding van mijn grootouders ben ik geconfronteerd met deze problematiek. Ik heb gezien dat echtparen die langer dan 50 jaar het leven samen hebben gedeeld, als het ware geamputeerd werden, omdat met name in deze generatie afhankelijkheid niet weg te denken was. De worsteling van de achterblijver heeft mij duidelijk gemaakt dat ik dit niet over mijn kant mag laten gaan.

Generaties, zoals mijn grootouders en ouders, die voor mij mogelijkheden hebben gecreëerd om op een prettige manier deel te nemen aan deze samenleving, verdienen het respect om bij het ouder worden door mij als persoon te worden ondersteund.

Mijn betrokkenheid bij deze doelgroep is zo groot en raakt mij zo intens dat ik actief wil worden en mensen zal aanzetten om in eerste instantie met mij mee te denken over mijn standpunt. In tweede instantie wil ik overgaan tot daadwerkelijke activiteiten om deze doelgroep de kans te bieden menswaardig oud te worden.

 

Sociaal isolement

Als gevolg op ingrijpende levensgebeurtenissen kunnen mensen perioden van sociale en/of emotionele eenzaamheid ervaren. Eenzaamheid kan veel gevolgen hebben. Noodzakelijk gescheiden partners krijgen hier vroeg of laat mee te maken. Met name emotionele eenzaamheid hangt samen met de afwezigheid van een partner. Emotionele eenzaamheid wordt ervaren bij het gemis van een intieme relatie of een emotionele hechte band met een partner of vriend(in).

“Verschillende studies hebben het verband aangetoond tussen langdurige eenzaamheid aan de ene kant en depressie, angst, alcoholmisbruik, fysieke achteruitgang en hogere mortaliteit aan de andere kant.

Dit geeft aan wat voor ernstige gevolgen de eenzaamheid op de kwaliteit van leven, veroorzaakt door het vertrek van de partner, kan hebben.

Als men niet in staat is om een eigen koers te kiezen en men over onvoldoende sociale steun beschikt, kunnen mensen de regie over hun leven verliezen en in een sociaal isolement geraken. Sociaal isolement tempert de levensverwachting.

 

Financiële achteruitgang

Voor achtblijvers wordt de financiële situatie schrijnend. De voorheen gezamenlijke kosten moeten nu alleen opgebracht worden en de nieuwe situatie voor de vertrekkende partner veroorzaakt een extra kostenpost. “De kosten van het verblijf in een verzorgingshuis of verpleegtehuis worden nu nog deels vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit verandert als de plannen voor ‘het scheiden van wonen en zorg’ worden goedgekeurd en ingevoerd. Het kabinet wil die plannen vanaf 2014 invoeren. Dit houdt in dat bewoners van verzorgingshuizen of verpleeghuizen zelf de betaling van hun woonlasten (huur) moeten regelen.

Overbelasting mantelzorgers

Door het scheiden van een ouder echtpaar signaleer ik grotere belasting bij mantelzorgers. Mantelzorgers komen steeds meer onder druk te staan doordat de dagopvang voor ouderen wordt afgebouwd en het moeilijker is om in een verpleegtehuis te komen. Door deze overbelasting neemt ouderenmishandeling toe. Hierbij kan worden gedacht aan het vergeten van medicatie, geen gezonde maaltijd verzorgen of zelfs het vastbinden aan een stoel bij het doen van boodschappen.

Conclusie

Mensen, die op welke manier dan ook, in een samenlevingsvorm hebben geleefd mogen niet gescheiden worden als een van beiden genoodzaakt is opgenomen te worden in een verzorgings- of verpleegtehuis. Dit kan problemen opleveren op verschillende leefgebieden van zowel de ouderen als hun omgeving. Het kan gaan om sociale uitsluiting, financiële problematiek en overbelasting bij de mantelzorgers met alle gevolgen van dien, maar langere en intensievere thuiszorg kan het probleem van de overvolle verpleegtehuizen worden opgelost. Het biedt samenwonende ouderen de mogelijkheid om een harmonieuze oude dag te realiseren en de druk is van de ketel bij de mantelzorgers.

Zoals oud tweede kamerlid Sabine Uitslag al zei: “Wat mij betreft hoort het ongewild scheiden van ouderen echt tot de verleden tijd”

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.