De Arbeidsovereenkomst

Door Ashleyelema gepubliceerd op Thursday 27 March 19:33

"Een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt om in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende een bepaalde periode arbeid te verrichten."

Wanneer je goed naar deze omschrijving kijkt zie je 3 kenmerken namelijk:

- Arbeid 

- Loon

- Gezag

Is er een arbeidsovereenkomst, dan is de werknemer verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en moet hij loonbelasting betalen. Daarnaast vast de werknemer onder een aantal wetten, zoals de Arbowet en de Arbeidstijdenwet, die hem beschermen tegen onredelijke arbeidsomstandigheden.

Op basis van het Burgerlijk Wetboek hebben zowel de werkgever als de werknemer een aantal plichten.

Plichten Werkgever

 • loon tijdig betalen
 • goed werkgever zijn
 • zorgen voor een gezonde en veilige werkplek
 • schadevergoeding betalen bij ongelukken
 • gelijke behandeling van alle werknemers
 • getuigschrift bij einde overeenkomst
 • aanpassen arbeidsduur op verzoek van werknemer

Plichten werknemer

 • werk zelf verrichten
 • aanwijzingen opvolgen
 • goed werknemer zijn

In de arbeidsovereenkomst leggen werkgever en werknemer hun rechten en plichten vast. De inhoud van de arbeidsovereenkomst kan sterk verschillen als je het vergelijkt met de overeenkomst van iemand anders. In veel bedrijfssectoren is er een cao geldend. Deze cao is de grondslag van het contract. Een arbeidsovereenkomst omvat in ieder geval de volgende informatie:

 • de naam en het adres van de werkgever en werknemer
 • de functienaam ( en als dit niet in de cao gebeurd een omschrijving van de functie)
 • de datum van indiensttreding
 • de duur van het contract
 • het aantal uren dat er gewerkt wordt

In bepaalde gevallen mag een werkgever zijn werknemer niet ontslaan. Dit worden opzegverboden genoemd. Hieronder staan een aantal bekende opzegverboden.

1. ziekte

2. zwangerschap

3. Lidmaatschap ondernemingsraad, arbocommissie of  het lid worden bij een vakbond

4.politiek verlof

5 ouderschapsverlof

6.gelijke behandeling

7.zondagarbeid

 

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed artikel.


Lidmaatschap ondernemingsraad, arbocommissie
OR lid heeft tot 3 jaar na OR periode die bescherming. Lid van een vakbond wil niet zeggen dat je niet ontslagen kan worden. Dan zou iedereen gelijk bij een vakbond gaan.
Mooi artikel