Boer Vader en de bevende bodem

Door FrankOude Hassink gepubliceerd op Thursday 27 March 12:31

De nacht was bijzonder geweest, bizar en angstaanjagend, waardoor het gezin Vader in de naam van de NAM, in aanraking was gekomen met het alom gevreesde fobie angst en fenomeen aardbeving. De boerderij had staan schudden op zijn oude fundamenten toen de boer zijn vrouw en kinderen als een bezetene naar buiten had geschreeuwd. De zoveelste beving in een betrekkelijk korte tijd en weer in het holst van de nacht. Met de armen om elkaars schouders hadden ze staan kijken of de muren het zouden houden. Voor de dieren zou het einde vreselijk zijn, mocht de boerderij instorten. 

Bij het eerste daglicht zat het gezin gezamelijk aan de grote keukentafel en het was stilte dat overheerste. Vader zat rechtop, met zijn armen over elkaar geslagen en keek naar zijn vrouw Annie, met wie hij al ruim dertig jaren zijn liefde en leed deelde. Haar blondgrijze haren hingen verwilderd over haar uitstekende jukbeenderen en haar grijsblauwe ogen staarden door het keukenraam naar buiten. Ogen die glinsterden van woede en wilskracht. Soms vreesde Vader het ouder worden, de naderende dood, maar een blik naar zijn vrouw en kinderen bezorgde hem weer de nodige levensadem. 

Met zijn handen in zijn zakken slenterde hij naar buiten, over het geplaveide erf naar het zandpad dat zijn weilanden scheidde. De ochtend was mooi en zoals altijd dankte hij de Heer voor de nieuwe dag, dat hij maar mocht bruisen van energie en dat die vervloekte bevingen maar mochten ophouden, hoewel hij diep in zijn hart besefte dat dat niet ging gebeuren.

Vader staarde over het groene land en de beelden die zijn gedachten beheersten bezorgden hem een warm gevoel. Hij zag zijn vader en grootvader achter de ploeg met daar voor de Belgische knol, oersterk en niet kapot te krijgen. Oma wiedde het onkruid in de moestuin en tante Marja plukte de bonen. Tevreden mensen met een taak in het leven, dankbaar profiterend van de rijke aarde en de overvloedige melk die de koeien hen schonken.

Plotseling werd Vader bevangen door een razernij die hij maar moeilijk kon beheersen en hij wist waar het vandaan kwam. Het was de naderende ondergang. notabene veroorzaakt door zijn eigen vaderland. De hebzucht van Vader staat. onverschillig over het lot van de boeren en burgers. Het einde van een   familiebedrijf en een generatie van landbouwers. Politici, vergiftigd door de EU, hadden geen hart meer voor het volk en vaderland en ergens vertelde hem een stem dat deze strijd oneerlijk en onoverwinnelijk was. 

Eenzaam en vol van verdriet keek hij naar de blauwe hemel en strijdlustig als hij was, zwaaide hij met zijn vuist naar Jezus Christus, waar die ook mocht zijn. "Vadertje, waar bent u?" 

"Vadertje waar bent u, Vadertje waar bent u, Vadertje wa...............?" De stem galmde over het land en het water en Vader hoorde engelen zingen. Hij beefde over zijn hele lichaam en een enorme kracht maakte zich de meester van hem. Een kracht die hem riep..."Vadertje waar bent u, Vadertje waar bent u?" "Hier ben ik verd...., maar net op tijd slikte hij de vloek weer in. Als een jonge hengst sprong hij overeind en rende naar zijn boerderij. Hij omhelsde Annie en fluisterde een paar woorden in haar oor.

Bij het kleine en eenvoudige Christusbeeld in de achterkamer zaten Vader en Annie geknield, ieder met eigen gedachten. Buiten bereikte de zon het hoogste punt en scheen haar licht over de akkers en boerderijen. Ergens klonk een lied van een vogel en de mensen herkenden de melodie.

We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday.

Deep in my haert, I do believe that we shall overcome some day

Frank

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.