We zijn tegen geweld, dan moet geweld weg zijn uit de basisscholen... En dat is het niet! Slechte leraren = geweld.

Door Echteverhalen gepubliceerd op Monday 17 March 09:48

Geweld is ook : Een slechte leraar. 

Geld opslokken van de maatschappij, en een kind misbruiken, slaan, trappen/schoppen, of...

Alleen al slecht lesgeven is geweld! Een kind komt zo tekort. Men is gaan denken alles te mogen als iemand in "pak"... Maar er mag juist steeds minder, eigenlijk niets meer. En dat is zeer stellig bij wet! 

Ouders moeten eigenlijk groepen opstarten tegen mensen in "pak". Zo ernstig is het op sommige scholen... En het AMK verwijst naar groepsacties, omdat je anders een klein wezen tegen een grote hebt, en waar moet het nog heen.

Ik denk ook dat vergrijzing zeker een rol speelt met de zeer slechte kwaliteit van scholen op dit moment. Men had vroeger een heel ander leven tijdens z'n eigen kindertijd. Daarbij was er minder kennis. En meer lager geschoolden vergeleken met nu. Die waren wel allemaal de "beroepsgroep". Veel kun je dus niet verwachten van "vroeger". We leven in een 45 plus land, en dat leidt dus ook tot meer geweld. Ouderen die de "macht"voelen. Elke pabo waarschuwt ervoor, als je leert voor meester of juf. Je leert duidelijk in de pedagogiek, en het omgaan met kinderen wat de regels zijn. Geweldloos, cognitief benaderen, met uitleg, geen nalatig gedrag, geen geweld, geen slaan, geen schoppen, geen misbruik... Eigenlijk te overbodig voor woorden in boeken, omdat gezonde mensen... (Vanuit de DSM wereld gezien) Nooit mishandelen. Mensen die mishandelen, daar spoort iets niet mee... 

Vroeger werd er ook heel anders geinterpreteerd met DSM. Daarbij kent dit land oorlogen in de jaren tien en veertig. Met daarna de stress van een koude oorlog, voor langdurige tijd... Op gespannen voet leefde de mens in 1900, met algemeen ieder mens uit 1900 met trauma's . Zeker de eerste helft  van 1900. Daar ontkwam je niet en nooit aan... Dus zijn we zeer nalatig en onder niveau bezig, als niet alle mensen boven een bepaalde leeftijd standaard wordt geholpen zichzelf te helen. Het kan jaren duren voor trauma's boven komen en goed verwerkt  worden. 

Zonder her- traumatiseren. Kun je al deze mensen begeleiden. Naar een andere maatschappij. Een maatschappij van nu. Met ontspanning, uitleg van de nieuwe wereld en regels, en een duidelijk verschil tussen hen die "geestelijk"gewond zijn en de jonge mensen, die nooit een oorlog zagen... 

Zo houdt je ook "scheeftrekkerij weg".. Zoals ouderen die zeggen, ach iedereen maakt een oorlog mee, dus kinderen moet je sterk maken... (Mishandeling wordt bedoelt, maar die ouderen zien dat niet zo... Net als hun kinderen, die al "sterk "zijn gemaakt, volwassen zijn en dit mishandelende gedrag nog steeds doorgeven, vaak zelfs met volle overtuiging dat het leven zo hoort en /of dat dit goed is... Ik weet zeker dat die families het slechte af zijn, die arme kleinkinderen leven schizoide op, door hun voorouders... Want niemand anders is werkelijk zo. Dus hoe moet zo'n klein kind dan nog mee komen?) Eerlijk dit beeld onder ogen komen. Wat mensen met banen in de oudere top mee hebben gemaakt... En wat voor gevolgen dat heeft voor jongeren, is een must, om niet een scheve maatschappij te ontwikkelen, of toe te staan. MEnsen worden namelijk gezond geboren, en moeten niet aftakelen door ouderen met "geweld", of zij het nu eens zijn of niet met de nieuwe definities. Daarbij welke oudere had onderwijs, zoals nu? Ze weten echt niet zoveel als nu, tenzij volledig ieder vak bijgehouden op universitair niveau, elk detail...

 

Opvoed en omgangstijlen naast elkaar...

Nalatig gedrag, leidt tot nalatig zijn als kopieergedrag van kinderen. Een klein mens is totaal afhankelijk van volwassenen, kan niets zelf leren. Stop je kinderen in kelders weg, kunnen ze niets zelf, en ook niet meer alsnog schade inhalen. Alle kinderen moeten volledig goed en compleet opgevoed, je kunt niet even een pauze houden in de ontwikkeling van de mens. Of geweld gebruiken.

Kinderen zijn in volle groei. Elke dag leggen hun hersenen banen aan met informatie. Elke dag kun je zo'n blok worden in zijn leven, waardoor het minder ontwikkeld, of hem stimuleren tot verdere ontwikkeling. Vaststaande feiten, die laten zien dat een kind groeit, ontwikkelt, afhankelijk is van z'n ouders en omgeving. En dat het informatie opslaat, in groeiende mate. Zodra een kind is blootgesteld aan geweld, legt het vanaf dan z'n hersens anders aan... Je hebt een kind dan echt beschadigd. De nieuwe banen, moeten verder ontwikkelen bovenop en met het beschadigde gedeelte... 

Een kind heeft alleen z'n schattige baby zachte overkomen en z'n ouders. Het kan niet zelf lopen, staan, zitten, of denken in volwassen ideeën. Je begeleidt een kind. 

 

Autoritair gedrag, met of zonder fysiek geweld. 

Allebei, mishandelend naar het innerlijk van het kind. We hebben het hier niet over autoriatief, met goede voorbeelden, studies, gezonde ideeën die zijn bestudeerd groot brengen, en daarbij ook ondersteunen. Zoals schrijven een vast proces kent. En rekenen op een bepaalde volgorde wordt aangeleerd, eerst tot 5, tot 10 tellen, tot 20 tellen dan tot 100 en 1000 etc. Het leven is een natuurlijk proces. Als daar ineens een vuurtoren gaat staan, met ik ben de baas. Dan is een kind geblokkkeerd. Zeker als er dwingende aspecten aan komen. Het kind komt in de verdrukking. Kan geen eigen ik "creeëren". Maar is afhankelijk van de ruimte die de autoritaire geeft. En die geeft er geen. Want er is maar een weg, de high way... Dat is puur autoritair gedrag. En wegens dit egocentrische gedrag van een autoritaire, is geweld een groot gevaar. Er zit een gedachtengang in een autoritair persoon, en die wil deze positie behouden, desnoods met steeds meer grenzen verleggen naar meer macht. 

Machtig zijn is een misvatting. Begeleiden is machtiger, van nature. Omdat je mensen creëert met gezonde inzichten. Zoals schijf van 5, groenten en fruit, zo doen we dat, omdat het echt gezonder is. Niet slaan doen we, omdat het echt gezonder is en we van alle mensen houden. Niet alleen van die ene die de markt wil beheersen.

Een monopoly vanuit nature is wat anders. Een mens kan de slimste zijn, de sterkste in sporten zijn, de beste in muziek. De top zijn is niet autoritair zijn. De baas zijn, omdat je slimmer was is een goed idee. Mits je persoonlijkheid ook goed en passend in elkaar steekt. Etc. Je mag zeker de beste zijn. Daar wordt de wereld beter van. Ouders hebben ook de monopoly rol bij ieder z'n eigen kind. Een tijdje ben je het enige wat een kind heeft. Daar is in de natuur niets mis mee. Tenzij de toon verandert ik neem alleen een kind voor macht. En gebruik hem. Of ik ben nu ik ouder ben ouder van alle andere kinderen. Dat is geen waarheid en feit, maar een autoritaire fout in de gedachten gang en ontwikkeling van zo'n persoon. Het kan ook aangeleerd gedrag zijn. Als voorouders allemaal overheersende rollen tot zich namen. En je aanleerde dat ouderschap heerserij betekend. 

Nee, elk mens heeft z'n eigen ID, eigenheid, eigen kunde, en eigen inzicht. We profiteren van een gezonde maatschappij, omdat deze kunde deelt. Geen macht zoekt, maar de mensen die op elk terrein monopoly haalde van nature, inzet... zonder dwang, maar op natuurlijke wijze. Wegens het stimuleren van goed gedrag, en belonen van alle vanuit nature monopolies... Zo wordt de economie het sterkst. Je hebt echt het beste dat verkoopt aan het buitenland. Aan andere gezinnen in het buitenland. Des te mooier en sterker wordt het land, als blijkt dat onze van nature beste mensen ook elders echt het beste blijven. Zonder dwang, komt er geen oorlog. 

Dwang, en autoritair gedrag veroorzaakt odd bij jongens en angst stoornissen bij meisjes, en alle kinderen en "afhankelijken" in het algemeen. 

 

Impuls stimulerend gedrag, veroorzaakt impulsen die gestimuleerd zijn. 

Iemand die alcohol stimuleerd, krijgt alcoholisten om zich heen... Maakt van een kind een alcoholist. Iemand die niet eens iets promoot, maar wel de impulsen blijft stimuleren, zonder een goede demand ernaast te zetten, creëert aleen open impulsen... Allerlei ziekten dat een kind iets moet hebben, zoals gokverslaving etc. 

Als je goede demands hebt en goed reageerd, dus wel het innerlijk respecteerd en het kind z'n impulsen laat kennen en beleven, begeleidt zoals knutsel dagen, verfen, kleien etc.Bedoelt ter ontwikkeling. Dan komen er ook goede demands mee. Zoals na het verfen ruimen we samen op. Etc. Alle normale, natuurlijk evenwichtige ideeën, dan worden impulsen normale zintuigelijke belevingen die omgezet worden in de gedachten van het kind naar evenwichtige ideeën en handelingen. Een kind kent dan zichzelf en zijn beweegredenen, impulsen en gedrag, maar ook de studies, gezonde lijnen om in te leven. Dus geen overeten, maar gezond koken, omdat het z'n impulsen kent. Een mens heeft eten nodig. Die impuls kent het. Er is een soort evenwichtige controle. Een natuurlijk aangeleerd gedrag. Verfen mag en eens verkleden en leuke dingen bedenken. Maar geen alcoholisme, gokken en koop verslavingen. Niet m'n impulsen zeggen, dus ik moet nu... Maar een natuurlijke beweging in z'n leven, doordat het begrijpt wat eten is, en dat je langer leeft als je groenten en fruit eet. Dus koopt het groenten en fruit, spaart het geld voor de toekomst en bedenkt het betere ideeën om naar te leven en werken. 

 

Autoriatief gedrag is dus de enige weg... 

Ondersteunen, aanreiken op niveau, en een gezonde stimulerende omgeving creeëren. Een waar boeken worden gelezen vanuit nature, of verhalen geschreven etc. En waar men werkt en nieuwe uitvindingen bedenkt. Maar ook gezond eet. 

Het creëert gezonde vriendelijke mensen. Logisch, maar ook bewezen. 

 

Achtergrond:

Een kind moet naar school. Heeft geen keuze. Een eigen wil, maar moet naar school. 

Een kind heeft gevoel en wordt geboren in een maatschappij waar mensen diploma's halen. Steeds een hoger niveau wordt er verwacht. Het is niet zoals vroeger meer dat men kinderen ziet als leeg, dom, klein en zielig, achterlijk. Zoiets is meest waarschijnlijk ontstaan in onderschoolde culturen, die men in stand hield met laag onderwijs. Niet iedereen ging naar school. 

Vrouwen bleven na de lagere school thuis... Tot kiesrecht kwam.

 

Er waren 2 trends: Èn men moest steeds meer en steeds langer naar school èn ook vrouwen moesten naar school, daarbij ook langer en meer....

Er zijn nu dus veel schoolgangers. En voor langere tijd. Zoiets als "school" moet perfect gaan! Thuisschool is ook een zeer goede optie. Omdat een kind op eigen niveau, met persoonlijke ondersteuning van de vertrouwde ouders leert. Mensen die zich inzetten komen zeker tot een succes. Een leraar die zich op school inzet is ook zeker een succes. Ouders kunnen dat ook. Zeker met toenemende mate, als de scholen goede mensen afleveren. Met goede opleidingen. Dan hebben vele ouders veel bij te leren aan hun kind. Online kun je ook les volgen, in combinatie met boeken van thuis. Er zijn vele voordelen. Geen last van anderen. Van andere gezinnen met problemen. Een briesje van rust. Als een van de eigen ouders ziek wordt, kun je een leraar inhuren, of aangepast thuis een kind verder laten studeren. Een gehandicapte ouder kan nog veelal nog steeds "doorwerken" en heeft meestal maar een beperkte mate aan extra hulp nodig. Voor z'n ziekte. En iemand die de "Fieldtrips"over neemt. Dagjes naar een museum etc. 

 

To do

Mensen die je autoriatief opvoedt kunnen een thuisschool goed aan. Ze zijn al gewend zelfstandig te werken en deze zelfstandigheid door te geven. Op gezonde evenwichtige basis. 

Een standaard afspraak binnen het onderwijs, zorgt dat alle ouders dezelfde informatie aanleren aan het kind als op "scholen". 

Daarbij hoe meer mensen op hoog niveau studeren, des te meer plannen en ideeën ontstaan er voor de thuisscholen. Omdat er dan meer informatie ontstaat. Alles begint met bestuderen in het leven! Zo ook goede situaties en scholen, voor kinderen. 

Open meer en meer universiteiten online en iedereen leert in een mum van tijd, gratis op het hoogste niveau. Daarbij blijven we marktleading als iederen in Nederland hoge opleidingen heeft genoten. En zeker onder goede begeleiding zelfstandig genoeg is opgevoed. Dan zijn alle mensen meer instaat iets te leveren en te verkopen aan de maatschappij in Nederland en de wereld. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.