Titel

Door Johanenjannievanklinken@kpnmail.nl gepubliceerd op Tuesday 11 March 17:50

Enkele dingen

Het leven is als een wind  die blaast ,wij liggen gevangen tussen de ademende wangen van de tijd. Ons leven is als een vliegje tussen twee open slaande klapdeurtjes, hoe snel wij ook gaan , in een oogwenk staat de rimpel aan de slapen van de tijd stil, wij zakken in het stof , verteren als een enkele losse vonk, en niemand kent meer ,de vorm van zijn of haar voet afdruk. Wij spreken met de doodsnik achter onze lach, en grijpen met krachten die al verstikken ,zoals een grot of onderwater ravijn felle kleuren afschiet , is onze felste kracht of sierlijkste vorm en manier van leven getekent om te sterven , dwaze mensen zeggen pluk de dag ,wijze mensen leren afstand te doen , van alle vergankelijke stoffelijke zien en zichtbare dingen ,al is het dat mensen mensen blijven , en het stoflijke deel zelfs voor de beste ascetische levenswijze , ontzaglijk aantrekkings kracht blijft bezitten

zo is het toch waar , wijze mensen zoeken naar de wortels van kennis en wetenschap , want in het hemelse Goddelijke en eeuwige gedachten   goed

zijn de sporen van gisteren morgen en vandaag terug te vinden, een wijs mens gebruikt zijn zintuigen , verstandig en goed, Wij leven in domme dwaze dode blinde arme tijden , de dood is een bespottelijk onderwerp geworden , met Gods toorn word de draak gestoken en de hemel bestaat gewoon weg niet meer, satan 

slaat alles kort en klein , er blijft aleen dwaze hersen wijsheid overzonder enig geestelijk gewortelde kennis , van eeuwige onoverwinlijke kracht.

Stromen trkken net zo lang , totdat de bron op geeft , Aan het wonderlijkste geduld 

komt eens een einde. En de stralendste lach van apsoluut ijdel doen en laten , zal veranderen in eeuwig verdriet, Miljarden stemmen brullen als de golven , de wereld steigert als een dampend briesend paard, in de rode klotsing van moord dood en verderf, de schouders van moeder natuur zien dagelijks rood gekleurt van

de revolutionare mens ,die niet wil dat God alleen Koning zal zijn , stof staat op,

tegen de degene die ons heeft gemaakt , De vloek van satanische krachten ligt wetenschaplijk diep als olie in de beenderhopen van onze geschiedenis verborgen 

en elke dag verderft de woedende leugen in onbegrensde maat en getal het brein 

van onze hedendaagse historie , de doden leren de doden , viesheid tegen de normale logica van de wijze schepping in , laat de dwaasheid wonderlijk triompferen,

Hoge liefde sterft tegen de laagste rente koers van satan , en wij eten allemaal mee van ditzelfde verdorven stinkende kapitaal , Maar de duivel is aan zijn laatste lied bezig, ook al horen wij dat zijn noten vreselijk zijn , en zijn muziekstuk gruwelijk is

nog even en dan komt de rust , ja de rust die God heeft beloofd zal zeker komen

ook al zullen miljard aanvallen van de dood slager der beginne dit willen verhinderen, er zal rust komen , in een huis zonder muren , in een land zonder bloed en tranen , in een eindeloos eeuwige vrede die zeker komen zal.......

o kom dan wilde woeste ongehoorzame leeuwen , jullie allemaal zo moordadige dronken van de wijn der zonden , o jullie hel fretende monsters , getrouwde hartsloze vriendinnen van de satan zelf ., sta op uit het kooiwerk , van drank drugs en dierlijk zinneloos vermaak , breek met de verderfelijke dingen , alles wat hier een stop bezit kan straks nooit meer uit , straks kun je je oog nooit meer sluiten , je tong nooit meer stil zetten , je wilskracht niet remmen ten goede , je moet straks altijd eeuwig je eigen kwade geest zijn , je eigen spooksel wezen je eigen verschrikking blijven , in de Toorn van God , moet je hart altijd blijven Koken van pijn, ER is er maar EEN   WIE   ????????

Dat is De Man die je haat , dat is de Persoon die je vervloekt , waartegen je de wereld omje heen opzet , 

Alleen Jezus Christus kan u redden.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.