Omar RA. deel 2

Door Zeynep gepubliceerd op Tuesday 04 March 17:09

DEEL 2: Omar (ra)

Zijn buitengewone vijandschap jegens de profeet (saws) leidde hem ertoe op een dag zijn huis te verlaten met zijn zwaard in zijn hand en met de intentie de profeet (saws) te vermoorden. Hij verkeerde in een vlaag van boosheid. Geƫrgerd en kokend van woede ging hij richting de verblijfplaats van de profeet (saws). Noe'aim ibn Abdullah een vriend van Omar (ra), ontmoette hij hem halverwege. Hij vroeg hem terloops wat de reden was dat Omar (ra) bijna uit elkaar barstte van woede. Omar (ra) zei razend: "Om de man Mohammad (saws), de afvallige te vernietigen die de eenheid van de Quraish uiteen heeft doen vallen, gaten in hun religie heeft geprikt, de draak heeft gestoken met hun geleerde mannen en hun goden heeft gelasterd." Noe'aim zei toen: "Omar, ik weet zeker dat jouw ziel je heeft bedrogen. Denk je echt dat Banoe Abd Manaaf jou op aarde zou laten lopen als je Mohammad (saws) vermoordt? Waarom zorg je niet voor je eigen familie en corrigeer jij hen niet?" ... "Wie van mijn familie?" vroeg Omar (ra) boos. "Je zwager en je zus hebben zich bekeerd (hij bedoelde te zeggen: ze zijn volgelingen van Mohammad saws geworden) en jouw religie verlaten," zei Noe'aim.

Omar (ra) ging woedend op weg naar zijn zusters huis. Toen hij dichtbij was hoorde hij de stem van Khabbab bin Aratt die Surat Ta'ha voorlas aan hun . Khabbab, die het geluid van zijn voetstappen hoorde trok zich terug in een bergruimte. Fatima, Omar's (ra) zus, pakte Het Geschrift en verborg het. Maar Omar (ra) had de stem al gehoord. "Wat voor geluid hoorde ik net?" schreeuwde Omar (ra) die heel boos binnenkwam. Zowel zijn zus als haar man antwoordden: "Je hebt niets gehoord." "Nee," zei hij, heftig zwerend. "Ik heb gehoord dat jullie afvalligen zijn geworden." Hij wierp zich op zijn zwager en sloeg hem ernstig, maar Fatima haastte zich om haar man te redden. Daarop viel Omar (ra) zijn zus aan en sloeg haar op haar hoofd. De man en zijn vrouw konden niet meer inhouden en schreeuwden luid: "Ja, we zijn moslims, we geloven in Allah (swt) en Zijn boodschapper (saws), dus doe wat je wilt!'

Toen Omar (ra) het gezicht van zijn lieve zus bespeurd met bloed zag, werd hij zachter en zei: "Laat me zien wat jullie lezen zodat ik kan zien wat Mohammad (saws) heeft gebracht.' Fatima was heel tevreden met de belofte maar zei: "Oh broeder, je bent onrein wegens je afgoderij. Alleen de reinen mogen het aanraken. Dus ga jezelf eerst wassen." Hij deed dit, nam de bladzijde en las de openbaring-vers van Surat Ta'ha totdat hij vers 14 bereikte: "Waarlijk! Ik ben Allah! La ilaaha illa ana (niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Ik), dus aanbid Mij en offer perfect de gebeden voor Mijn Herinnering." (Surat Ta'ha vers 14)

Omar (ra) las het vers met heel grote interesse en was er erg van onder de indruk. "Hoe prachtig is dit en hoe Genadevol! Vertel mij waar Mohammad (saws) is," zei hij. Toen Khabbab dat hoorde, kwam hij tevoorschijn en zei: "Oh Omar, ik hoop dat Allah het gebed van de profeet (saws) heeft verhoord, want ik hoorde hem zeggen: 'Oh Allah! Sterk de Islam door middel van ofwel Omar ibn al Khattab of Abu Djahl bin Hishaam.' Omar (ra) vertrok vervolgens naar een huis waar Mohammad (saws) samen met zijn metgezellen (raa) geheime ontmoetingen hield. Omar (ra) kwam daar aan met het zwaard zwaaiend aan zijn arm. Hij klopte op de deur, de metgezellen van de profeet (saws) draaiden zich om, om te kijken wie de indringer was. Een van hen gluurde door een spleet in de deur en deinsde terug en riep: "Het is Omar (ra) met zijn zwaard!" Hamza (ra), de oom van de profeet, die de angst van zijn vrienden bemerkte zei: "Wat is er met jullie, wie is dat?"

Zij zeiden: "Omar." Hij zei: "Omar! Laat hem binnen. Als vriend is hij welkom. Als een vijand zal zijn hoofd met zijn eigen zwaard er af gesneden worden." De profeet (saws) vroeg zijn metgezellen de deur te openen. Omar ibn al Khattab (ra) kwam binnen. De profeet (saws) ging naar Omar (ra) om hem te ontmoeten, greep hem bij zijn kleding en vroeg hem naar de reden van zijn bezoek. Hierop antwoordde Omar (ra): "Oh boodschapper van Allah (saws), ik ben naar jou gekomen te einde te geloven in Allah en Zijn boodschapper en datgene wat hij van zijn Rabb heeft gebracht." Vol van vreugde schreeuwde de profeet (saws) samen met zijn metgezellen (raa): "Allahu Akbar (Allah is de Grootste), zo hard dat het in de moskee te horen was." De bekering van Omar (ra) was een ware triomf voor de Islam. Het effect van zijn bekering was zo groot dat de gelovigen die Allah tot dusver binnen hun 4 muren hadden aanbeden in het geheim, zich nu verzamelden en hun gebeden openlijk op de Heilige Plaats (Ka'bah) verrichtten. Dit sterkte hun geloof, terwijl angst en ongemak de Quraish binnen sloop.

[Wordt vervolgd]

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.