Sleutel naar Paradijs

Door Amanah gepubliceerd op Monday 03 March 17:26

De sleutel naar het paradijs

Abu al-Yazeed was een vrome moslim die leefde na de profeet mohammed sallahu alahi wa salam en na de tijd van de sahaba. Hij droomde eens over de profeet mohammed sallahu alahi wa salam, die tegen hem zei: " Oh Abu al-Yazeed vanavond is er een plechtigheid voor de christenen, dus verricht de wudu en ga dan naar hun toe in hun kerk. Je zal door Allahs Wijsheid een wonder meemaken". Abu al-Yazeed werd wakker en verrichte de wudu en ging op weg naar de kerk in de stad Basra in irak. In de kerk ging hij zitten tussen de christenen.

Toen de priester op stond om zijn preek te geven zei hij " Ik kan niet beginnen met mijn preek omdat er een moslim in ons midden is". De menigte in de kerk vroegen aan hem “hoe weet je dat er een moslim de kerk is binnen gekomen”. De priester antwoorde "ik herken de moslims doordat er een merkteken van geloof op hun voorhoofd zit, doordat ze veel knielen voor Allah". Vervolgens wees de priester naar Abu al-Yazeed en zijn maak dat je wegkomt. Hierop antwoorde Abu al-Yazeed bij Allah ik zal niet weggaan totdat Allah bepaald tussen jou of mij en Hij is de beste rechter. De priester zag dat Abul al-Yazeed de kerk niet zou verlaten, dus zei wij zullen je een aantal vragen stellen. Als je ze allemaal goed beantwoord zullen wij geloven in jou profeet, maar als je 1 vraag fout beantwoord zal je deze kerk op onze schouders uitgedragen worden( hiermee wordt bedoeld dat ze hem dan zullen vermoorden). Abul al-Yazeed antwoorde hierop vraag maar wat u wilt.

 

De priester vroeg:

Waarvan is er een en geen twee?, waarvan zijn er twee en geen drie?, waarvan zijn er drie en geen vier?, waarvan zijn er vier en geen vijf?, waarvan zijn er vijf en geen zes?, waarvan zijn er zes en geen zeven?, waarvan zijn er zeven en geen acht?, waarvan zijn er acht en geen negen?, waarvan zijn er negen en geen tien?, wat wordt tienmaal verdubbeld?, wie zijn de elf broers?, wat is het wonder dat uit twaalf bestond?, welke familie bestaat uit dertien?, wat zijn de vertien dingen die tot Allah hebben gesproken?, wat ademt zonder dat het leeft?, welk graf zocht zelf degen voor wie het graf bestemd was op?, wat zijn de dingen dat zijn gemaakt zonder vader of moeder?, wie hebben gelogen en gaan naar het paradijs?, wie hebben de waarheid gesproken en gaan de hel in?, wat is de betekenis van de vers Wathariyati tharwa, Wathamilati wiqra, Waljariyati yusra, Walmuqassimati amra?, wat is een boom met twaalf takken aan elke tak zitren dertig bladeren aan elk blad hangem vijf vruchten drie in het donker en twee in het licht?.

De priester zei: “Antwoord Oh Abu al-Yazeed”. Allah zette het gevoel van vrede en rust in het hart van Abu al-Yazeed en hij begon met de vragen te beantwoorden en zijn:

“voor hetgeen waarvan er 1 is en geen 2 is Allah “Zeg.Allah is de Enige.”( koran 112:1). Hetgeen waarvan er 2 is en geen 3 is de dag en de nacht “Voorwaar, in de wisseling van dag en nacht en in al hetgeen Allah in de hemelen en op aarde heeft geschapen zijn er tekenen”  (koran 10:6). Waarvan er 3 zijn een geen 4 zijn de 3 excuses die Musa alahi wa salam had tijdens zijn reis met Al Khidr. 1. De boot die gezonken was, omdat Al khidr er gaten in had gemaakt, 2. De jongen die Al Khidr doodsloeg en 3. Toen Al Khidr de muur weer opbouwden terwijl de mensen van die stad hun hadden geweigerd voedsel te geven.(koran 18:60-82). Hetgeen waarvan er 4 zijn en geen 5 zijn de 4 boeken die Allah de aarde heeft gezonden 1. De Zaboer (psalmen), 2. De Torah, 3. Indjiel (bijbel) en 4. De koran. Waarvan er 5 zijn en geen 6 zijn de 5 verplichte gebeden die Allah ons opgedragen heeft om elke dag en nacht te bidden. Hetgeen waarvan er 6 zijn een geen 7 de zes dagen waarin Allah de hemelen en aarde heeft gemaakt “En voorwaar Wij schiepen de hemelen en de aarde en alles er tussen in 6 dagen en geen vermoeidheid raakte ons” (koran 50:38). Toen vroeg de priester wat er gezegt wordt aan het einde van deze vers (“en geen vermoeidheid raakte ons”), Abu al-Yazeed antwoorde omdat de joden zeggen nadat Allah de hemelen en de aarde had gemaakt in 6 dagen Hij moe werd en rustte op zaterdag, dus Allah verduidelijkte met “en geen vermoeidheid raakte ons” dat Allah niet moe of vermoeid wordt om te rusten. Hetgeen waarvan er 7 zijn en geen 8 zijn de zeven hemelen. “Hij die de 7 hemelen opeenvolgend heeft geschapen”(koran 67:3). Waarvan er 8 zijn en geen 9 zijn de 8 engelen die de Ahrs van Allah zullen dragen op Dag des Oordeels " En de engelen zullen op de zijde ervan staan. En opdie Dag zullen 8 engelen de Ahrs (troon) van uw Heer boven zich houden" (koran 69:17). Hetgeen waarvan er 9 zijn en geen 10 zijn de 9 wonderen van Musa alahi wa salam met Firaun. De priester zei noem ze, dus hij zei 1. De hand, 2. De staf, 3. De splitsing van de zee, 4. De droogte, 5. Overstromingen, 6. Sprinkhanen, 7. Luizen, 8. Kikkers en 9 het water veranderd in bloed. Hetgeen wat met 10 verdubbeld word zijn de goede daden “Wie een giede daad verricht zal tienmaal zoveel ontvangen (koran 6:160). De 11 broers zijn de 11 broers van Yusuf alahi wa salam. Het wonder dat bestaat uit 12 dingen is het wonder van Musa alahi wa salam met zijn stok tegen een rots sloeg waaruit 12 waterbronnen ontsprongen “En toen Musa om water voor zijn volk bad zeiden Wij: “Sla op de rots met uw staf”en er ontsprongen twaalf bronnen aan, waardoor elke stam zijn drinkplaats kende. (koran 2:60). De familie van 13 is de familie van Yusuf alahi wa salam“Toen Yusuf tot zijn vader zeide:”O mijn vader (in mijn droom) zag ik elf sterren en de zon en de maan en ik zag ze zich voor mij nederwerpen”.(koran 12:4). De 11 sterren de broers en de zon de vader en de maan de moeder van Yusuf alahi wa salam. De 14 dingen die tegen Allah hebben gesproken zijn de 7 hemelen en de 7 aarde (koran 14:11-12).Het graf dat degene voor wie het bestemd was opzocht was de walvis die de profeet Yunus alahi wa salam opslokte toen Yunus alahi wa salam Allah niet gehoorzaamde. Hetgene wat ademt zonder dat het leeft is de ochtend die door te ‘ademen’ dauw veroozaakt. De dingen die Allah zonder vader of moeder heeft gemaakt zijn Adam alahi wa salam, de engelen, de schaap dat het vervangende offer voor de profeet Ismael alahi wa salam en de kameel van de profeet Saleh alahi wa salam. Degene die hebben gelogen maar toch het paradijs zullen binnen gaan zijn de broers van Yusuf alahi wa salam. Zij hadden tegen hun vader gelogen dat Yusuf door een wolf was opgegeten, maar later toen de waarheid aan het licht kwam heeft Jacub, hun vader, Allah gevraagd hun te vergeven. (koran 12). Degenen die de waarheid spreken en toch naar de hel zullen gaan zijn de Joden en de Christenen De Joden zeggen dat de Christenen in dwaling verkeren en de Christenen zeggen dat de Joden in dwaling verkeren en beide hebben gelijk, want het juiste geloof is Islam (koran 2: 113). De betekenis van Wathariyati tharwa is de wind, Walhamilati wiqra en deze wolken dragen en een lading van water, Waljariyati yusra  en deze schepen zeilen met gemak en  Walmugasimati amra en deze engelen wie bepaleningen, regen en andere zegeningen uitdelen onder Allahs bevel. De boom staat voor 1 jaar, de 12 takken staan symbool voor de 12 maanden, aan elke tak 30 bladeren zijn de 30 dagen in een maand aan elk blad 5 vruchten zijn  de 5 gebeden 3 in het donker (Maghrib,Ishaa,Fajr) en 2 in het licht (dorh en Asr).

 

Na het beantwoorden van de vragen zei Abu Al Yazeed tegen de priester ik heb alleen 1 vraag voor jou, dus beantwoord deze alsjeblieft. De priester zei: “Vraag oh Abu al-Yazeed. Hij vroeg “Wat is de sleutel naar Paradijs?” De priester stond stil en bewoog geen vin, dus de christenin de kerk keken verbaast en zeiden tegen hem “jij vroeg hem al deze vragen en hij antwoorde jou zonder moeite en hij vraagt jou 1 vraag en jij kunt hem niet antwoorden?!”. De priester zei hierop “Bij allah ik weet het antwoord, maar ik ben bang voor jullie. Zij antwoorden hem met beantwoord en wees niet bang wij zullen met jou zijn. De priester stond op en zei: “DE SLEUTEL NAAR HET PARADIJS IS LA ILAHA IL ALLAH, MOHAMMADOEN RASOULALAH!!!”. (Er is geen god dat aanbeden mag worden dan Allah, en mohammed sallahu alahi wa salam  is zijn boodschapper.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.