Iso en Ink samen sterker

Door Xeaddot gepubliceerd op Monday 03 March 16:17

Vele bedrijven in Nederland hebben een kwaliteitsmanagement systeem ingevoerd op basis van het INK management model. Maar is dat wel voldoende? Werkt dat wel? Hoe is het verwerken van het resultaat geborgd?

INK management model
INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteit. Het is puur een nationaal managementmodel waarbij zelfevaluatie door een managementteam de belangrijkste pijler van het model is. Want meten is tenslotte (z)weten. Het wordt niet gecertificeerd. De internationale tegenhanger is het EFQM of European Foundation for Quality Management. In het kort komt het hier op neer dat het management m.b.v. het INK-managementmodel tot een goede zelfevaluatie komen, en vanuit de resultaten verbeteringen en vernieuwingen gaan doorvoeren. Tot zover eigenlijk niets nieuws onder de zon.

Doelstellingen
Iedereen binnen een bedrijf wat werkt met het INK-model kent het wel. Het management gaat eind van het jaar weer bij elkaar zitten, evalueren het afgelopen jaar m.b.v. het INK-managementmodel. Positie wordt bepaald. Wat ging goed, wat ging mis, en wat kan/moet er verbeterd worden. De uitkomsten worden vastgelegd en voor verbeteringen (regelkring voor continue verbeten (DEMING - cirkel)) wordt er een plan van aanpak geschreven of doelstellingen opgesteld. De resultaten worden aan het personeel medegedeeld. En iedereen neemt zich voor om aan deze kwaliteitdoelstellingen te gaan werken. Maar is het proces van verbeteren geborgd? Weten we zeker dat er met de resultaten van de zelfevaluatie ook daadwerkelijk wat gedaan wordt ? En hoe is dat vastgelegd? etc etc.

Wat blijkt?
Uit mijn ervaringen blijkt dat het INK management model een prachtig managementmodel is om positie te bepalen. Het is primair bedoeld als een diagnose instrument, of een soort inventarisatiemodel waarbij verschillende aspecten van de organisatie met elkaar in verband worden gebracht. Daarbij is het een complex systeem met lange termijn oplossingen, want immers analyse vindt eens per jaar plaats. De resultaten zijn vaak erg goed. en het is een prachtige tool om het bestuur te voeden met gegevens en resultaten:

- Er is op een gestructureerde manier door de organisatie gegaan om positie te bepalen
- Door invullen van bepaalde formulieren kunt u aangeven hoe uw organisatie ervoor staat op de diverse deelgebieden
- Aan de hand van de uitkomst kun je bepalen waar nog de nodige knelpunten zijn

De knelpunten dienen opgepakt te worden door gebruik te maken van de regelkring voor continue verbeteren. Deze regelkring heet ook wel de regelkring van "DEMING". Deze regelkring is gebaseerd op de PDCA-cyclus (plan-do-check-act).

PDCA CYCLUS
De PDCA cyclus bestaat uit plan-do-check-act
Plan: Het bepalen van de richting, stellen van de doelen en plannen van de uitvoering
Do: Uitvoeren van het werk m.b.v. medewerkers en middelen
Check: Meten of gestelde doelen zijin gerealiseerd
Act: Analyseren van metingen en aanbrengen van blijvende verbeteringen

Voorbeeld 1:
Misschien duizelt het u nu, maar ik zal de PDCA cirkel proberen uit te leggen met een simpel voorbeeld.
In januari besluit u om dit jaar op vakantie te gaan.
Plan: U plant de vakantie voor een bepaalde datum, u boekt, betaald en u maakt een lijstje wat u allemaal moet meenemen.
Do: U gaat daadwerkelijk op vakantie zoals gepland. Tijdens de vakantie blijkt dat u een aantal dingen vergeten bent. Een luchtbed vergeten, verkeerde speelgoed voor de kinderen meegenomen. Verkeerde bankpasje.
Check: Na de vakantie gaat u samen met het gezin rond de tafel zitten en praten over de vakantie. Wat ging er mis, wat was niet leuk, wat was er wel leuk, wat moeten we de volgende keer niet meer vergeten, wat kan anders etc.
Act: Na analyse van de vakantie wilt u opnieuw een vakantie plannen, maar in uw achterhoofd houdt u wel rekening mee met wat er allemaal mis is gegaan en probeert u zo te plannen dat de vakantie beter is. Het checklijstje wordt aangepast

U gaat weer op vakantie en doordat u de vorige vakantie heeft besproken met uw gezin en de knelpunten heeft opgelost is deze vakantie beter verlopen dan de vorige. Bij terugkomst gaat u weer met het gezin rond de tafel zitten om over de vakantie te praten en te kijken wat er nu weer verbeterd kan worden.

                                 ER IS EEN REGELKRING VOOR CONTINUE VERBETEREN ONTSTAAN

Wat gebeurt er vaak in de praktijk bij bedrijven

Voor bedrijven die het INK model gebruiken tot zover niets nieuws onder de zon. De resultaten van de positiebepaling en zelfevaluatie zijn bekend en men gaat naar de volgende stap. De regelkring van continue verbeteren zegt nu: ACT: aan de hand van de resultaten moeten er blijvende verbeteringen uitgevoerd worden. En nu komt het probleem: In het INK model staat nergens vermeld hoe je moet borgen dat de verbeteringen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Voor het INK-model houdt het hier op. Er is nergens een dwingende factor om de verbeteringen ook daadwerkelijk uit te voeren, laat staan op een bepaalde manier.

                                              HET VERBETERPROCES IS NIET GEBORGD.

En dan komt altijd de vraag: Hoe gaan we de verbeteringen doorvoeren, wie gaat wat doen, hoe leggen we het vast? Hoe gaan we de verbeteringen doorvoeren etc. etc. Als je in verschillende bedrijven gaat kijken zullen ze allemaal op een andere manier omgaan met de resultaten. En hier komt de ISO norm om de hoek kijken. Op dit moment prikken we de stekker van het ISO 9001 model in het stopcontact van het INK model. Met als achterliggende gedachte:

                                                            ISO en INK "SAMEN STERKER"

 

ISO 9001:2008 norm is een standaard bestaande uit pargrafen die voorschrijft op welke wijze een kwaliteitsmanagement moet worden opgezet, geïmplementeerd en in stand moet worden gehouden. De norm is een middel die een procesbenadering stimuleert bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een kwaltieitmanagement systeem. Maar het is geen doel op zich.

Wat is het voordeel?
Wat is nu het voordeel om ISO 9001:2008 te koppelen aan het INK-model? In de ISO norm wordt gesproken over criteria waar een organisatie aan MOET voldoen. Het is een eenvoudig systeem om aantoonbaar te voldoen aan de gestelde eisen om een kwaliteitmanagementsysteem op te zetten. Het resultaat van het invoeren van de ISO norm is altijd:

                                                        HET VERBETERPROCES IS GEBORGD.

Alle bedrijven die ISO gecertificeerd voldoen allemaal aan de norm en dus is het verbeterproces geborgd, kwaliteitsdoelstellingen staan vast en processen staan beschreven en dat allemaal om de kwaliteit van het product te verbeteren. Daarbij staat klanttevredenheid zeer hoog in het vaandel. Het elk jaar wordt door een externe instantie gecontroleerd of men nog wel aan de norm voldoet.

Een kwaliteitmanagementsysteem op basis van de ISO 9001:2008 is geen verplicht nummer dat tijd kost, maar een stimulans om het verbeterproces te borgen.

Tip: als u dit leest en u heeft een bedrijf dat te werk gaat volgens het INK-model, kijk dan eens of uw verbeterprocessen geborgd zijn. Denk eens na wat de voordelen voor u kunnen zijn om de ISO norm te koppelen aan het INK model. want ik ben van mening:

                                     ISO en INK "SAMEN STERKER"

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Algemeen bekend in bedrijven, maar je hebt gelijk! De meeste kwaliteit procedures worden gedaan omdat het vereist wordt als procedure an sich, niet om het resultaat.
Razend knap, maar ik ben ook niet zo op de hoogte...nieuwe info voor mij dank taco