Reincarnatie gedachten

Door Xeaddot gepubliceerd op Monday 03 March 14:43

Regressies naar vorige levens kunnen veel voor jou betekenen en veel veranderen aan knooppunten waarmee je in het nu geconfronteerd wordt. De onderbouwing van reincarnatie is alleen maar sterker geworden en het doet mij goed, te weten, dat ons leven een evolutieproces is en niet zomaar eindigt met de dood. Ons lichaam sterft, maar onze geest gaat verder met haar evolutie. eigen site:www.Spiritsealand.nl

Reincarnatie: een omstreden onderwerp

In de moderne wetenschappelijke benadering bleken veel religieuze,gnostieke en filosofische begrippen achterhaald en veel belangrijke vragen bleken wetenschappelijk niet te onderzoeken.De vraag, naar de zin van het leven bijvoorbeeld. Uit de bijbel kan ik deze vraag ook niet beantwoorden. In de vorige eeuw is er een territoriumscheiding ontstaan; het natuurlijke is voor de wetenschap en het geestelijke voor de godsdiensten en levensovertuiging. De evolutieleer is in strijd met de letterlijke inhoud van de bijbel en zo is de definitieve gebiedsafbakening nooit definitief geworden.

Reincarnatie-herinneringen

Bij veel menselijke ervaringen zijn tegenstrijdigheden, vertekeningen en onzorgvuldige interpretaties en zelfs bij de indiase boeddhisten hebben velen er nog nooit van gehoord; wel geloven ze in karma, dat dit leven bepaalt is door al dan niet fatsoenlijk gedrag in je vorige leven. Toch kunnen de reincarnatieherinneringen historische feiten bevatten,die soms pas later bevestigd worden. Via channeling -mediumschap bij bewustzijn- is een favoriete vorm voor mensen die iets van hun vorige levens willen weten.

Hypnose

Via hypnose en visualisering zijn er vele regressiesessies gedaan, er ontstaat een trance en onder goede begeleiding komen herinneringen naar boven uit vele voorgaande levens. Bij volledig bewustzijn komen rationele argumentaties, die wijzen op ongelijkheid in startposities van mensen en de ongelijkheid van het noodlot die moeilijk te rijmen zijn met goddelijke rechtvaardigheid en met het idee, dat 1 leven onze eeuwige zaligheid of verdoemenis bepaalt. een goede hynotiseur kan bedrog en zelfbedrog uitsluiten d.m.v. juiste technieken. In een echte hypnotische regressie, verandert de stem en lichaamshouding in de bij die leeftijd horende..De hersengolven kunnen over verschillende frequenties gemeten worden.

 Hypothesen over de verhouding ziel/lichaam

Materialisme: ontkent dat er naast het lichaam een ziel bestaat. Psychisch collectivisme: kennen de ziel substantie toe, maar niet als blijvend individu. Psychische overdracht: bij onze geboorte ontvangen wij psychische patronen van gestorvenen; De ziel incarneert naar eigen keuze in een lichaam en na de dood keert zij naar haar oorspronkelijke zielewereld terug.Spontane herinneringen beginnen opvallend vaak met een traumatische dood. Het genetisch geheugen is niet in staat de regressieherinneringen zomaar op te roepen, die worden inbeeldingen, waakdroom,psychodrama enz. genoemd.

Verleden en toekomst

Bij herinneringen kunnen we dingen toevoegen of weglaten, dingen mooier of lelijker voorstellen, maar er blijft een echte herinnering.

Bij toekomstbeelden spelen bewuste verwachtingen en onderbewuste hoop en vrees nog een grotere rol. De volgende keer dat je geboren wordt is als een vijver waarin je wordt weerspiegeld.

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.