De gouden eeuw van islam

Door Zeynep gepubliceerd op Thursday 27 February 19:15

De gouden eeuw van de Islam(750- 1258) In de gouden eeuw is Bagdad (hoofstad van Irak)  de hoofdstad van de Islam geworden. Er kwamen heel goede ontwikkelingen en een goede samenwerking tussen Joden, Christenen en Moslims op wetenschappelijk gebied. In de 9de eeuw ontstaat het soefisme, ze leggen de basis op een persoonlijke band met Allah. 
In de 10de komen de Aletieven op gang. Ze komen voort uit een Sjiïetische stroming. De grote man van de Aletieven was Bektasj, hij legde de basis voor het humanistische. In 1077 wordt Jeruzalem veroverd door de Seltsjoeken veroverd. Door deze gebeurtenis zijn ook de kruistochten gekomen

Geneeskunde


Geneeskunde was een heel belangrijk onderdeel in de islamitische cultuur. Islamitische wetenschappers en artsen ontwikkelden tijdens het gouden tijdperk dan ook een grote en complexe verzameling van de medische geschriften. Ze hielden zich onder andere bezig met anatomie, oogheelkunde, farmacologie en chirurgie.

De islamitische geneeskunst borduurde verder op invloeden uit zowel de Oud-Indische als Oud-Griekse geneeskunst. Zo werden 129 werken van Claudius Galenus in het Arabisch vertaald door Hunayn ibn Ishaq en zijn assistenten. Ook dankzijk Arabische vertalingen dat de werken vanHippocrates bewaard zijn gebleven. Ziekenhuizen werden ook al gebouwd in grote steden.

De bijzondere betekenis van Arabische kalligrafie


In de islamitische kunst ontbreken de afbeeldingen van Allah, heiligen of van levende wezens. Het gebruik van die afbeeldingen is niet toegestaan. Daardoor hebben de kunstenaars zich door de eeuwen heen steeds meer ontwikkeld in de decoratieve kunst en wordt er op een creatieve manier gebruik gemaakt van kalligrafie (naast bloempatronen en geometrische figuren. kalligrafie betekent ' mooi schrijven'. In de islamitische wereld heeft het Arabische schrift een bijzondere betekenis, omdat de Koran - het woord van God - hierin geschreven is. Omdat religieuze afbeeldingen verboden waren, werd het geschreven woord een vorm van visuele expressie en kreeg het een esthetische betekenis. De vormgeving van verschillende schriftvormen geldt daarom bijna als religieuze handeling.

Voorbeeld:
Koefisch schrift op de rotskoepel te Jeruzalem
Het Koefisch schrift is een mooi kalligrafie van het Arabisch. Het is een wat hoekig, zwaar en formeel schrift. Het schrift werd vernoemd naar de stad Koefa in het zuiden van het huidige Irak. Het is een van de belangrijkste stijlen van schoonschrijfkunst binnen de islam. Het schrift wordt ook vaak gebruikt ter decoratie van de architectuur. Voor een buitenstaander zijn sommige varianten van het schrift niet altijd herkenbaar als een schrift. De eerste exemplaren van de Koran werden in het Koefisch geschreven.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Indrukwekkend allemaal