x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Hoe gaat het nu met de economie? Wat is de oplossing voor de economische crisis?

Door P1eter gepubliceerd op Thursday 27 February 17:34

Hoe gaat het nu met de economie? Hoe kan de economische crisis in Nederland worden opgelost?

“Hoe de economische crisis in Nederland ten einde kan worden gebracht”. Een beladen onderwerp waar ik me niet zo gauw aan zou wagen, ware het niet dat Typisch_ik in de laatste Xead-krant een inspiratiebron geopend had. Met aan mij het directe verzoek over dit onderwerp een artikel te willen schrijven.

Eigenlijk precies op tijd, want mijn inspiratie begint behoorlijk op te drogen. Met als resultaat wat “flauw humoristische” verhaaltjes, die weliswaar een hoop lezers en duimen opleveren, maar die niet echt zijn wat ik graag zou willen schrijven. Vandaar dat ik graag op het verzoek in de Xead-krant inga om uiteen te zetten hoe de economische crisis in Nederland volgens mij op gelost zou kunnen worden. Ik ga hier niet in op het ontstaan van de crisis, omdat ik aan mag nemen dat dat algemeen bekend is.

 

hoe de economische crisis kan worden opgelost: een veel besproken onderwerp

De economische crisis en de mogelijkheden deze op te lossen zijn een veel besproken onderwerp. Met wie je ook praat – familie, vrienden en bekenden, zakenrelaties - , bijna iedereen vindt dat onze regering hier veel te weinig aan doet en de meesten hebben ook allerlei ideeën om de problemen op te kunnen lossen. Ook ik heb die en spiegel die graag aan de ideeën van degenen waar ik contact mee heb.  En grappig genoeg (of misschien eigenlijk wel logisch?) komen die ideeën heel vaak overeen.

Op Plazilla heb ik al eerder over de economische crisis geschreven, met name in een artikel over massa-ontslagen in de bouw, die de motor van de economie is. Het is al weer bijna een jaar geleden gepubliceerd en het wordt nog dagelijks zo’n 30 keer gelezen; het totale aantal lezers is inmiddels de 5.000 gepasseerd. Dat geeft toch wel aan hoezeer dit onderwerp in Nederland leeft.

f7d359c4ee9a3b36fd2e1a06bca71086.jpg

In dat artikel heb ik ook al aangegeven hoe volgens mij de bouw als motor van de economie draaiend kan worden gehouden:
- verplicht de banken weer het overheidsgeld dat zij gekregen hebben in de vorm van bedrijfskredieten (en ook hypotheken) terug te zetten in de economie tegen een normale marktrente (banken lenen zelf tegen 1% rente!);
- houdt de overdrachtsbelasting op 6% of liever nog minder;
- verlaag de B.T.W. op verbouwen en renoveren naar 6%.
Deze maatregelen stimuleren de verkoop van nieuwbouwwoningen (belastingverlaging scheelt tienduizenden euro's per woning), waardoor de motor van de economie weer normaal gaat draaien. En de kosten van deze maatregelen wegen ook bij lange na niet op tegen de kosten van alle extra werkloosheidsuitkeringen.
En last but not least: stop met die berichtgeving over het dalende consumentenvertrouwen,dat brengt ons steeds dieper in die neerwaartse spiraal!

Van die ideeën zijn er inmiddels twee ook (gedeeltelijk) uitgevoerd, zij het helaas als tijdelijke maatregel: het niet verhogen van de overdrachtsbelasting en het verlagen van de B.T.W. op renovaties. Het wellicht belangrijkste punt – de banken dwingen het gekregen overheidsgeld weer uit te lenen – helaas niet.

 

de economische crisis: wat heeft de regering tot nu toe gedaan?

Premier Rutte kreeg onlangs de lachers op zijn hand door in het openbaar te verklaren dat zijn kabinet het beste is dat Nederland ooit heeft gehad. De afgelopen tijd, zeker tijdens het debat in april over het sociaal akkoord, is echter duidelijk geworden dat het kabinet Rutte II niet bereid is te investeren in onze economie. Er wordt uitsluitend bezuinigd en er worden geen daadkrachtige maatregelen genomen om de economie uit het slop te halen. Kennelijk vindt men het in de pas lopen met de EU afspraken (3 procentsnorm) belangrijker dan een gezonde Hollandse economie.

741036708809d9620456ce15722aae6c.jpg

Het gebrek aan daadkracht van onze regering heeft geleid tot een dramatische lijst van problemen. Zonder compleet te kunnen zijn, noem ik er een aantal:
- iedere maand komen er duizenden werklozen bij; in april zelfs 7.000, waardoor het totale aantal op 650.000 gekomen is (8,2% van de beroepsbevolking, waarbij de niet-geregistreerde zzp-ers niet eens meegeteld zijn);  
- de consument verliest steeds meer vertrouwen in de economie en geeft geen geld meer uit; de gevolgen zijn goed merkbaar in vooral de detailhandel;
- gepensioneerden ontvangen steeds minder pensioen en de premies gaan omhoog;
- de belastingdienst checkt vooral kleine ondernemers, uitkeringsgerechtigden en AOW´ers; de echte belastingfraudeurs en brievenbusfirma’s blijven buiten schot;
- de privatisering van de ziektekosten heeft een hoger eigen risico en minder verzekerde zaken tot gevolg gehad; ondanks de toenemende fraude door zorginstellingen en huisartsen maken ziektekostenverzekeraars toch steeds meer winst;
- de zorg moet steeds meer zelf betaald worden of je valt terug op je netwerk; dit heeft al tot de eerste 800 van de verwachte 100.000 ontslagen in de thuiszorg geleid;
- de laagste inkomens gaan er steeds meer op achteruit; het laagste inkomstenbelastingtarief is nu maar liefst 37%, terwijl de hogere inkomens met maximaal 52% belast worden;
- de honger en de armoede nemen toe: er zijn nu meer dan 80.000 klanten bij voedselbanken en meer dan 1,1 miljoen mensen leven onder de armoedegrens;
- minder (vooral sociale) woningbouw en hogere huren door minder geld bij woningbouwcorporaties.

En deze lijst wordt niet korter, nee hij groeit alleen maar bijna dagelijks. In mijn zilla “politiek” heb ik over verschillende van deze zaken al geschreven.

 

de economische crisis: hoe kan deze opgelost worden?

Als we de politici en de media mogen geloven, dan is de vrije markt de oorzaak van de huidige economische crisis, en kan alleen overheidsingrijpen ons redden. Naar mijn mening is de werkelijkheid precies andersom:  de overheid is het probleem, niet de oplossing.

Mijn antwoord op de vraag uit de inspiratiebron “hoe kan de economische crisis in Nederland tot een einde worden gebracht?” is dan ook gebaseerd op het uitgangspunt: niet (kapot)bezuinigen, maar investeren!  Zelfs het IMF geeft aan dat extreem bezuinigen niet nodig is om koste wat kost het begrotingstekort terug te brengen naar 3%, maar ook daar wordt door het kabinet Rutte II niet naar geluisterd.

Ik denk – en met mij vele anderen, ook economisch deskundigen – dat het volgende pakket van maatregelen de oplossing kan brengen. Ik noem daarbij bewust niet de maatregelen waar de politieke oppositiepartijen om vragen, zoals terugtreding uit Europa, het verminderen van het aantal ambtenaren en het terugdringen van de overheidsorganisaties en –regels, omdat die toch niet haalbaar zijn en alleen maar geld kosten.

Uiteraard zijn alle (opbouwende) kritiek en ideeën voor andere maatregelen van harte welkom.


Overigens schreef Dagblad Trouw op 16 september 2011 al dat investeren beter is dan bezuinigen!

8f6d0df840222ed868115e25ad6d911e.jpg

stimuleer de woningbouw
Om deze motor van de economie weer op gang te brengen zal de overdrachtsbelasting geschrapt moeten worden en de B.T.W. worden verlaagd, niet alleen voor renovaties maar ook voor nieuwbouw naar 6%. Een verlaging van de kosten met zo’n 30 tot 40.000 euro voor een huis van 200.000 euro is dan net de stimulans om dat nieuwe huis wél te kopen.
Voorwaarde is dan wel dat ook de banken meewerken bij het verstrekken van hypotheken (zie ook de volgende maatregel) en dat de hypotheekrenteaftrek niet verder beperkt gaat worden.
Wanneer de woningbouwproductie toeneemt zal de werkloosheid in de bouw en aanverwante bedrijfstakken weer snel afnemen.

pak de banken aan
De banken hebben de crisis veroorzaakt en zijn met veel overheidssteun overeind gehouden. Als tegenprestatie moeten ze verplicht worden om zowel aan particulieren als aan bedrijven weer krediet te gaan verstrekken tegen een lage rente. Tenslotte lenen de banken zelf geld voor slechts 0,5% rente.
Bovendien is gebleken dat de topmanagers van de banken slechte beleggers zijn: als het goed gaat, nemen ze grote risico’s, als het slecht gaat verscherpen ze de regels en verergeren ze de crisis. Om nog maar niet te spreken over de verrijking door de ontstane bonus- en graaicultuur. Het toezicht op de banken zal daarom nog meer verscherpt moeten worden.

ga de vergrijzing tegen: verhoog de kinderbijslag
De korting op de kinderbijslag is bepaald geen stimulans voor de bevolkingsgroei, terwijl dat juist zo goed is voor de economie! De vergrijzing waar we al zo lang over spreken is eenvoudig op te lossen door een langzame toename van het aantal geboortes. Juist verhoging van de kinderbijslag zou daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.

bevorder de werkgelegenheid van jongeren
Het heeft weinig zin om ouderen door te laten werken tot hun 67e als er nauwelijks werk is. Geef jongeren een kans door ouderen juist vervroegd uit te laten treden. Het opnieuw in het leven roepen van de VUT-regeling zou een prima maatregel zijn. Dat voorkomt ook dat oudere werknemers hun geld oppotten totdat er betere tijden komen.

pas de rekenregels voor pensioenfondsen aan
Wijzig per direct die theoretische rekenregels voor pensioenen, dan hoeven pensioenen ook niet te worden gekort. Pensioenfondsen behalen zelfs in crisistijden 6 tot 7% rendement op hun investeringen, maar mogen van de toezichthouder slechts rekenen met 2,5%. Ze hebben dus geld genoeg, maar komen het alleen maar theoretisch tekort. 

voer een crisisheffing in
Om een deel van de kosten van de hiervoor genoemde maatregelen te kunnen compenseren, zouden tijdelijk de belastingen voor de hogere inkomens moeten worden verhoogd. Als een crisisheffing, zoals Frankrijk dat gedaan heeft. Aanvankelijk waren er veel protesten, maar uiteindelijk hebben de rijken zich daar gerealiseerd dat juist in slechte tijden de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.
Uiteraard zal zorgvuldig moeten worden berekend om welk percentage belastingheffing het moet gaan en waar de ondergrens voor de heffing ligt.

verhoog de vennootschapsbelasting voor grote en buitenlandse bedrijven
Waarom moet Nederland een belastingparadijs zijn voor grote en vooral buitenlandse bedrijven? Verhoog de vennootschapsbelasting en andere winstbelastingen voor grotere bedrijven die enorme winsten maken en de vele buitenlandse “brievenbusfirma’s”. Hiermee zal het resterende deel van de kosten voor de genoemde maatregelen gecompenseerd kunnen worden.
Door de kleinere bedrijven buiten schot te houden of daarvoor zelfs de belastingen te verlagen, wordt de werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf in ieder geval behouden en misschien zelfs gestimuleerd.

 

Lees hier méér informatie over de crisis en de mogelijkheden deze op te lossen: 

ef5906ee200546a32d7df7f5c3125a04.jpg
bestel hier.

 

Ik denk in ieder geval dat het effect van deze maatregelen zal zijn dat het consumentenvertrouwen weer toeneemt, waardoor de bestedingen groeien en de economische crisis in Nederland ten einde zal worden gebracht.

 

BOL468x60_vrijetijd.jpgimpression?p=1&s=21253&t=url&f=BAN&name=

Reacties (22) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik heb een mogelijke oplossing; maar http://goedbeleggen.wordpress.com/
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
De bezuinigingen worden op dit moment door de politici en Brussel zeer dogmatisch benaderd. Ze kijken maar naar een kant van het verhaal. Nu zegt Rehm weer dat Nederland op 2.8% tekort moet uitkomen ipv. 3%. De extra 0.2% zouden een veiligheidsbuffer zijn voor tegenvallers.
Ik( en waarschijnlijk nog veel meer mensen) kan nu al vertellen, dat we volgend jaar om deze tijd dezelfde berichten krijgen als nu. Meer bezuinigen is minder inkomsten vanuit belasting etc. en meer uitgaven voor WW etc. D66 wil in 2014, de WW al gaan hervormen, waardoor er nog minder geld naar de werkzoekenden gaat. Deze mensen willen wel geld uitgeven, maar als je iets niet hebt, kan je het ook niet uitgeven.
De politici denken dat mensen automatisch sneller gaan werken als ze een lagere uitkering krijgen.
Er is dan slechts een probleempje, waar niet aan gedacht is.
Dat werk moet er dan wel zijn!
Ik denk dat iedere werkzoekende, ook met de huidige ww regeling, liever vandaag dan morgen aan het werk gaat.
Duurzaamheid zowel op energie- en milieugebied.
Overgang naar biologische teelt kost wat meer qua geld en meer arbeid.
Houdt wel de mens aan het werk, gezonder en minder uitgaven aan de gezondheidszorg, uitkeringen, WAO, etc.
Natuurlijke selectie, en hulp aan de écht minderbedeelden zowel op fysiek en mentaal gebied.
Ik ben een aanhanger van Keynes...stimuleer de overheidsprojecten zoveel mogelijk om werk te verachaffen en de verdiensten van de arbeiders!.
Goed artikel,
Ik zie vooral in de crisisheffing, met enige aanpassing, als de oplossing van het probleem.
Je schrijft:'Uiteraard zal zorgvuldig moeten worden berekend om welk percentage belastingheffing het moet gaan en waar de ondergrens voor de heffing ligt.'
Ik zou als slotstuk naast alle noodzakelijke maatregelen deze crisisheffing willen vormgeven als een toptax op bruto inkomen boven 50 á 60 duizend euro tegen een variabel heffingspercentage zodanig dat de opbrengst hiervan voldoende is om de rijksbegroting in evenwicht te brengen.
Op basis van gegevens van het CBS brengt een heffing van een procent naar schatting zo'n anderhalf miljard op.
- De begroting is ermee in evenwicht.
- Hiermee dragen de sterkste schouders tijdelijk en voor zover nodig de zwaarste lasten. Voor deze groep zal de extra belasting leiden tot minder aangroei van het vermogen, maar zal relatief weinig invloed hebben op de rest van het bestedingspatroon. Mensen met lagere inkomen besteden nu al hun hele inkomen aan het op gang houden van de economie en extra belasting voor deze groepen gaat dus ten koste van het economisch klimaat.
- Er ontstaat ruimte om te investeren en zo sneller de economie te herstellen, wat dan uiteraard automatisch leidt tot een lagere toptax.
- Politici en bestuurders worden hierdoor beter gestimuleerd om juist die beslissingen te nemen die leiden tot een versterking van de economie.
Over de crisistax: ik schreef hier zo'n lange reactie op, dat ik dacht: dat kan beter in een artikeltje. Het komt erop neer dat de rijken die tax niet betalen, want het is met terugwerkende kracht, en het gaat over contracten die allang gesloten zijn. Pas bij nieuwe onderhandelingen zou men er rekening mee kunnen houden. Maar ja, t is eenmalig
Een TOP artikel!
De "aanvullende" reacties overigens ook.