Faalangst kenmerken tips: wat is faalangst

Door De Mossel gepubliceerd op Thursday 27 February 17:24

Faalangst kenmerken tips ! Faalangst kan ons zo gaan beheersen dat onze prestaties er ernstig onder gaan lijden. Ook bij kinderen komt faalangst veel voor. Faalangst kenmerken tips, wat is faalangst wat kunnen we er tegen doen lees de tips en help faalangst te verminderen.

 

Faalangst kenmerken tips: wat is faalangst

Faalangst is de angst die boven komt als men iets moet presteren of men denkt dat te moeten doen en men is bang niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Als de prestatie er ook werkelijk (ernstig ) onder lijd spreekt men van faalangst. De verwachte prestatie blijf ver onder het verwachte en ook onder waar de persoon toe in staat is. De prestatie lijd onder de angst, kan men de angst wegnemen dan zal de prestatie beter worden. Deze vorm van faalangst noemen we negatieve faalangst omdat de prestatie negatief wordt beïnvloed door de angst. Allemaal hebben we wel eens last van een beetje faalangst, faalangst zorgt ervoor dat we ons goed voorbereiden, dat we onze zaken op orde hebben, we willen tegenover onze gezinsleden, collega's, mede - ouders en vul het rijtje verder maar aan goed voor de dag komen en niet 'afgaan', dat beetje stress dat ons aanzet om de dingen beter te doen noemen we positieve faalangst. Ook kinderen hebben last van faalangst, men schat dat ongeveer 20 procent van de kinderen die in de bovenbouw van de basisschool les krijgen hier last van hebben.

 

Faalangst kenmerken en tips over cognitieve faalangst

Cognitieve faalangst, dit is de angst voor slechte leer - en denkprestaties, het denkvermogen wordt geblokkeerd door de angst voor een negatieve beoordeling door bijvoorbeeld de leerkracht, de klasgenoten, de ouders of ook wel van zichzelf. Vaak hoort men dan zeggen: net wist ik het allemaal nog wel. De cognitieve faalangst kennen we in twee vormen ten eerste: een actief faalangstige persoon deze mensen of kinderen zijn serieuze werkers die erg hun best doen en hard werken. Ze besteden veel tijd aan hun opdracht, hun huiswerk en steunen op hun geheugen. Vaak wordt het gedrag zelfs wat krampachtig afstand ervan nemen is moeilijk.

De tweede vorm van cognitieve faalangst is een passief faalangstige persoon deze denken dat inspanning niet helpt en alleen maar voor teleurstelling zorgt. Ze doen hun opdracht of leerwerk vaak slordig en bereiden zich nonchalant voor. Men ziet nogal eens afwezig en opstandig gedrag. Faalangst kenmerken tips.

 

Faalangst kenmerken tips over sociale faalangst

Sociale faalangst noemt men in de volksmond ook wel de angst om uitgelachen te worden. Sociale faalangst is dus de angst om afgewezen of negatief beoordeeld te worden door vrienden, familie, klasgenoten en vul maar aan. Bij deze vorm van faalangst raken de sociale vaardigheden geblokkeerd zodat de kans op afwijzing juist toeneemt.

 

Faalangst kenmerken tips over motorische faalangst

Motorische faalangst is de angst om te falen bij het uitvoeren van een lichamelijke handeling zoals bijvoorbeeld een machine bedienen, schrijven of tijdens de gym - of tekenles. Natuurlijk kunnen deze drie vormen van faalangst elkaar ook overlappen bijvoorbeeld bij het houden van een spreekbeurt, men is bang het verhaal niet te kennen ( cognitieve faalangst ), men is bang voor de reactie van de toehoorders ( sociale faalangst ), en men heeft angst niet in staat te zijn een meegbracht voorbeeld te kunnen demonstreren ( motorische faalangst ). Faalangst kenmerken tips.

 

Faalangst kenmerken en tips en de oorzaken van faalangst

Bepaalde zaken kunnen faalangst bevorderen we zullen ze één voor één benoemen en beschrijven.

Leerproblemen en gedragsstoornissen kunnen faalangst in de hand werken. Als men op dit gebied veel fouten maakt en veel commentaar krijgt kan men onzeker worden en faalangst ontwikkelen.

Faalangst kan voortkomen uit kopieergedrag, men volgt het gedrag van ouders, broers of zussen. Als in het gezin mensen zijn die last hebben van faalangst dan hebben kinderen een grotere kans om ook faalangst te ontwikkelen.

Faalangst kan in veel gevallen voorkomen worden door in de opvoeding veel aandacht te schenken aan positieve bevestiging. Een kind moet mogen zijn wie hij is, als ouders het moeilijk vinden kinderen die basisveiligheid te bieden dan kan dit onzekerheid en angst veroorzaken. Ook het vergelijken van kinderen of gezinsleden met elkaar is zeer kwalijk. Als men het kind ' klein ' houd door steeds te zeggen of te benadrukken dat kun jij toch ( nog ) niet, of hem opdrachten te geven waar hij nog niet aan toe is wekt ook onzekerheid op. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind dat het veel geslaagde opdrachten uitvoert zodat men iedere keer weer met goede moed aan een nieuwe uitdaging begint en steeds een stap hoger komt in zijn of haar ontwikkeling.

Iemands persoonlijkheid heeft zeker ook invloed op het ontwikkelen van faalangst, zo loopt iemand die erg perfectionistisch is een verhoogde kans om faalangst te ontwikkelen. Ook als ouders erg perfectionistisch zijn kan men het niet gauw goed genoeg doen en hierin ligt een belangrijke oorzaak van faalangst. Ook de hoge eisen die de maatschappij stelt werken faalangst in de hand.

Op plaatsen waar prestaties worden verwacht zoals op het werk of op school manifesteerd de faalangst zich het makkelijkst. Als men zich op een plaats veilig voelt zal faalangst niet zoveel voorkomen. Het is belangrijk dat men fouten mag maken, dat men vragen mag stellen, tijd krijgt om te oefenen en uit te proberen als een school zo'n structuur kan bieden zullen kinderen minder faalangst ontwikkelen en komen er op termijn ook minder volwassenen met faalangst. Zowel in het gezin als op school is het belangrijk een goede relatie met het kind te hebben, duidelijk te zijn, steun en hulp te schenken en positieve stimulans. Erken ook als er problemen zijn en probeer deze samen te overwinnen.

 

Faalangst kenmerken tips, tips bij faalangst

 • Faalangst kenmerken tips neem een nuchtere houding aan, faalangst is menselijk men mag fouten maken dat doet iedereen.
 • Kijk welke signalen iemand uitzend en erken de angst.
 • Blijf kalm en wakker de angst niet aan.
 • Geef steun, werk samen aan oplossingen en verbeteringen.
 • Bied duidelijkheid en structuur.
 • Geef eenvoudige duidelijke opdrachten, succeservaringen geven zelfvertrouwen en moed voor de volgende stap.
 • Wees geduldig, heb vertrouwen en beloon iedere inspanning.
 • Stimuleer ontspanning.
 • Biedt zonodig hulp aan bij het (huis)werk.
 • Verwacht niet teveel, iedereen is geen professor en hoeft dat ook niet te zijn.
 • Houd het kind letterlijk en figuurlijk de spiegel voor en leer het zijn positieve dingen te zien en te benoemen, iedereen mag er zijn zoals hij is.

Faalangst kenmerken tips we kunnen heel wat doen om faalangst tegen te gaan.

Bron eigen website : http://artikelsschrijven.nl/2012/faalangst-kenmerken-tips/

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
heel goed artikel.
faalangst kan je leven behoorlijk vergallen.
goede tips om dit te verbeteren.
een ontzettend goed artikel over een probleem wat veelvuldig voor komt .. kenmerkend is het gevoel van veiligheid die men ervaart .. die op vele plaatsen ernstig te kort schiet... ik heb het aan den lijve ondervonden met mijn zoon .. maar gelukkig na drie jaar strijd lijkt hij zijn plek te hebben gevonden .... heeft hij een veilige basis in zichzelf gevonden ,, die hem ondersteund in het ondernemen van acties .. wanneer het mis dreigt te gaan..