Regeerakkoord PvdA en de VVD: wat betekent dat voor onze portemonnee? Een overzicht.

Door P1eter gepubliceerd op Thursday 27 February 17:23

PvdA en VVD hebben een regeerakkoord bereikt.  Wat houdt dat regeerakkoord in deze tijd van economische crisis nu precies in? 

29 oktober 2012 werd bekend wat er in het regeerakkoord staat. Heel veel, maar de inkomensafhankelijk ziektekostenpremie 2014 wordt ongetwijfeld het heetste hangijzer! 

8bdde114b39867879ead75bb576b5420_1351539

De lijsttrekker van Nederland Beter, ons aller Jack Hage, had afgelopen zaterdag al de primeur: http://plazilla.com/update-het-regeerakkoord-vvd-en-pvda-is-klaar--op-3-november-2012-het-pvda-congres. Veel van wat hij schreef is nu bevestigd.

 

Het regeerakkoord van PvdA en VVD moet weliswaar nog door het partijcongres van de PvdA worden goedgekeurd en door het Centraal Planbureau nog worden doorgerekend, maar vandaag werd het toch  met veel tam tam bekend gemaakt: de winnaars van de verkiezingen gaan tot 2017 maar liefst 16 miljard extra bezuinigen, bovenop de tientallen miljarden die het laatste kabinet Balkenende en het kabinet Rutte 1 al hadden bezuinigd.

Uitgangspunt zou zijn: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Maar is dat ook zo? In onderstaand alfabetisch overzicht van de bezuinigingsmaatregelen (met dank aan Elsevier) heb ik met plusjes en minnetjes aangegeven of dat ook echt het geval is. Bij maatregelen die voor zowel de hoge als de lage inkomens wel of geen effect hebben is een nulletje ingevuld (neutraal).

 

AOW-leeftijd

* de AOW-leeftijd wordt sneller verhoogd: in 2021 komt deze al uit op 67 jaar: -
* er komt een overbruggingsregeling voor mensen die per 1 januari 2013 aan een VUT- of prepensioenregeling deelnemen: +
* werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen krijgen een doorwerkbonus: +


Arbeidsmarkt

* duur van de WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden; 12 maanden 70% op basis van het laatstverdiende loon en 12 maanden 70% op basis het wettelijk minimumloon: -
* openstelling van de laagste loonschalen om flexwerkers weer in vaste dienst te krijgen: -
* de arbeidskorting neemt toe met een bedrag dat oploopt tot 500 euro per werkende per jaar in 2017: +


Asiel

* er komt een kinderpardon voor kinderen van uitgewezen asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland wonen: 0
* Nederland blijft binnen de EU voor aanscherping van de regels voor gezinshereniging pleiten: 0


Belastingen

* het hoogste belastingtarief gaat van 52 naar 49 procent: -
* de derde schrijf van inkomstenbelasting gaat in 2014 van 42 naar 38 procent: +
* de assurantiebelasting wordt verhoogd: -
* de forensentaks gaat niet door: +

b6767281cd3f41570fb056a08e50f821_1351539
Bijstand

* Arbeids- en re-integratieplicht geldt voortaan voor iedereen, behalve voor permanent arbeidsongeschikten: +
* de bijstandsuitkering stopt na drie maanden als de sollicitatieplicht niet wordt nageleefd: 0
* misdragingen tegen ambtenaren leidt tot onmiddellijke stopzetting van de uitkering: 0
* er komt een inkomensafhankelijke kinderbijslag en een kindgebonden budget: +


Defensie

* Defensie krijgt meer geld voor vredesmissies: 0


Europa

* er komen meer controlemechanismen om lidstaten aan de afspraken te houden: 0
* er wordt gewerkt aan een zo snel mogelijk effectief Europees bankentoezicht: 0
* De Europese begroting moet in lijn zijn met begrotingen van de lidstaten: 0

8765a0126419274d2adc5f36362e9cb4_1351539
Gemeenten

* op termijn komen er alleen nog maar gemeenten met meer dan 100.000 inwoners: -
* gemeenten mogen voortaan zelf bepalen hoeveel koopzondagen er komen: 0
* nieuwe trouwambtenaren moeten alle huwelijken sluiten, dus ook homohuwelijken; zittende ambtenaren mogen zelf kiezen: 0


Hedwigepolder

* De Hedwigepolder in Zeeland wordt onder water gezet om de afspraken met België na te komen: 0


Kilometerheffing

* er komt geen kilometerheffing: 0


Onderwijs

* de basisbeurs wordt afgeschaft; er komt een leenstelsel voor in de plaats: -
* de langstudeerboete wordt voor 2013 afgeschaft: 0
* de OV-jaarkaart wordt omgezet in een kortingskaart: -
* verstrekking van gratis schoolboeken wordt teruggedraaid: -
* er wordt extra geïnvesteerd in onderzoek en in vakmanschap bij leraren: 0

d12dfb7b154de957c16c2b46aede2856_1351539
Ontwikkelingshulp

* er wordt 1 miljard euro extra bezuinigd op ont​wikkelingshulp: 0


Publieke Omroep

* op de Publieke Omroep wordt structureel 100 miljoen euro bezuinigd: 0


Provincies

* de twaalf provincies worden samengevoegd tot vijf 'landsdelen': 0


Sport

* de Olympische spelen moeten in 2028 niet door Nederland worden georganiseerd: 0


Veiligheid

* de nationale politie krijgt structureel 105 miljoen euro extra per jaar: 0
* de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol gaat naar 18 jaar: 0
* de wietpas verdwijnt; het wordt nog wel verplicht om aan te tonen dat gebruikers in Nederland wonen: 0

b511e1eeb7ea1e04c03cad6b5fe5b1bd_1351539
Woningmarkt

* de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt; vanaf 2014 wordt de maximale aftrek voor bestaande hypotheken elk jaar met 0,5 procent verminderd: 0
* de huren worden marktconform om “scheefwonen” tegen te gaan: 0


Zorg

* de zorgtoeslag wordt afgeschaft: -
* de ziektekostenpremie wordt inkomensafhankelijk: +
* geen eigen bijdrage meer voor de geestelijke gezondheidszorg: +
* geen liggeld meer voor het ziekenhuis: +

* eigen bijdrage bij spoedeisende hulp zonder verwijzing wordt 50 euro: -

 

De uitslag

Bovenstaande lijst is bij lange na niet compleet en geeft ook niet een echte indicatie van de lastenverzwaring. Mark Rutte heeft echter al toegelicht, dat 16 miljard bezuinigen betekent dat iedere burger tot 2017 1.000 euro zal moeten inleveren.

Deze opsomming geeft 11 minnetjes en 10 plusjes te zien, ofwel de uitslag is: 11-10 voor de VVD. Een nipte “overwinning” op de PvdA, maar de supporters van beide partijen zullen zich als kiezer behoorlijk bedrogen voelen!

Reacties (13) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Zag 2 heren bruggen bouwen
Oh het was een wonder...
Hi, hi, hi, ha, ha, ha...stond erbij en ik keek erna.......
Ons welvarende landje is verledentijd mensen......Schenken aan Landen die er een puinhoop van gemaakt hebben en in ons eigen land kunnen de voedselbanken de vraag niet meer aan....Te zot voor woorden, maar ja de heren zelf willen er vooral zelf niet al te veel op achteruit gaan. Dus 0,5% minder hypotheekrente aftrek, maar de huren wel verhogen met 1,5%. Ik ben niet meer instaat om een hypotheek te nemen. Kan geen baan vinden.....
Na de maatregelen van de heren Samson en Rutte gelezen te hebben, mis ik er nog een paar.
Er worden bijna geen nieuwe bruggen gebouwd, waar de noodzakelijke slaapplaatsen gecreëerd kunnen worden voor de mensen die hun woonlasten niet meer kunnen betalen.
Ook de verhoging van de bijdrage voor het Leger des Heils mis ik, waar de andere helft van de bevolking dan een slaapplaats kan gaan zoeken.
In het voorjaar zullen er overigens nog wel een paar noodzakelijke bezuinigingen bijkomen denk ik, omdat Europa het wil.
Mooi dat men nu eindelijk dat laatste zetje durft te geven om dit land echt naar de knoppen te helpen. Nog heel even en we kunnen weer opnieuw aan de verkiezingen beginnen. Bent u al klaar met politiek beste Nederlander? Tijd voor verandering, tijd voor Nederlandbeter!
Persoonlijk zie ik ook veel meer min- dan pluspuntjes. Dat wordt armoe troef in de nabije toekomst.
Evenwichtig artikel dat absuluut mijn duim verdiend!
mooi overzicht P1eter, het mag duidelijk zijn dat nederlandbeter het er niet bij gaat laten zitten... tot nu toe 1 punt van ons overgenomen .. dat is minimaal.. we blijven aan de weg timmeren dat het anders kan in nederland