Bevallen door keizersnede

Door De Mossel gepubliceerd op Thursday 27 February 17:22
Bevallen door keizersnede 

Bevallen door keizersnede in dit artikel veel informatie over de oorzaken voor een keizersnede, de voorbereidingen die men kan treffen, de verdoving, eventuele complicaties, hoe verloopt een keizersnede operatie en over het herstel na een keizersnede. Bevallen door keizersnede een noodoplossing die levens kan redden.

 

Bevallen door keizersnede en de redenen hiertoe 

Er kunnen heel wat verschillende redenen zijn waarom een bevalling niet op de natuurlijke manier kan plaats vinden omdat dit te veel risico meebrengt voor moeder en kind. Als noodoplossing kan men dan besluiten tot een bevalling door middel van een keizersnede men zal het besluit goed overwegen omdat een keizersnede zoals iedere operatie risico's met zich meebrengt al zijn deze klein. Redenen om tot een keizersnede te besluiten kunnen zijn: de baby is te groot voor het baringskanaal, de baby heeft een afwijkende ligging zoals bijvoorbeeld een stuitligging, er zijn problemen met de placenta, ook de navelstreng kan gevaar voor de baby opleveren zodat besloten wordt tot een keizersnede over te gaan. Wat ook gevaarlijk en zelfs levensbedreigend kan zijn zowel voor de moeder als voor de baby is als er sprake is van zwangerschapsvergiftiging ook dan is een operatie soms onvermijdelijk. Ook kunnen traumatische ervaringen die een vrouw eerder bij een bevalling of bevallingen heeft opgedaan soms doen besluiten om te kiezen voor een keizersnede. Een bevalling door middel van een keizersnede brengt meer risico met zich mee dan een natuurlijke bevalling en heeft men eenmaal een keizersnede gehad dan geldt voor de eventuele volgende bevallingen dat deze niet meer thuis mogen gebeuren. Een zorgvuldige afweging is altijd nodig voor men besluit of het echt noodzakelijk is de baby door middel van een operatie geboren te laten worden. 

Bevallen door keizersnede de voorbereidingen 

Wanneer er onverwachts een keizersnede nodig is komt dit voor de ouders onverwachts en kan men zich hier niet op voorbereiden, na de operatie zal men dan tijd nodig hebben om de extra spanning die dit gebeuren met zich mee heeft gebracht te verwerken. Bij een geplande keizersnede is er wel tijd voor voorbereiding benut deze tijd door goede informatie te verzamelen en zorg ervoor dat vragen beantwoord worden. Ga er van uit dat iedere situatie anders is en dat hulpverleners de beste hulp willen bieden die in jullie persoonlijk geval het beste is. Ga niet af op ervaringen van anderen en zeker niet als deze extra angst oproepen. 

Bevallen door keizersnede de verdoving 

De meeste keizersnede operaties worden uitgevoerd terwijl de patiënt verdooft is door middel van een ruggenprik in enkele gevallen kiest men voor een algehele verdoving. De verdoving door middel van een ruggenprik heeft als voordeel dat deze minder ingrijpend is en dat men dus vlugger zal herstellen. Een ander groot voordeel is dat men de geboorte bewust mee kan maken dit zal al vanaf het begin een band scheppen met de baby. Ook tijdens een keizersnede mag de partner aanwezig zijn om de geboorte mee te maken zelfs in de meeste acute noodgevallen is dit meestal toegestaan. 

Bevallen door keizersnede mogelijke complicaties 

Het risico dat een keizersnede met zich meebrengt is klein maar wel groter als bij een bevalling op de natuurlijke manier. Mogelijke complicaties waarmee men te maken kan krijgen zijn infectie en een (na)bloeding. Tevens is het zo dat eventuele volgende bevallingen niet meer thuis plaats mogen vinden in verband met een verhoogt risico.

Men mag meerdere keren een keizersnede ondergaan hiervoor zijn geen wettelijke bepalingen wel is het zo dat het risico bij iedere keizersnede vermeerderd. 

Bevallen door keizersnede wat gebeurt er in de operatiekamer 

Als het eenmaal zover is dat men in de operatiekamer is wanneer er besloten is tot een keizersnede gebeuren puntsgewijs de volgende zaken:

  • Men brengt zowel een infuus als een urinecatheter in en ook de verdoving vindt in dit stadium plaats.
  • Men maakt nu de buik steriel en bedekt deze met steriele doeken.
  • De buik wordt nu door de arts geopend en de blaas wordt naar onderen geschoven om plaats te maken.
  • Nu zal de arts de baarmoeder openen, het kind halen, de navelstreng afklemmen en doorknippen en de placenta verwijderen.
  • De baarmoederwand wordt met behulp van hechtingen gesloten en de blaas wordt terug op zijn plaats geschoven.
  • Als laatste van de operatie zal men de verschillende lagen van de buikwand hechten om de buik dicht te maken. Bevallen door keizersnede. 

Bevallen door keizersnede wat gebeurt er na de keizersnede 

Als men verdoofd is door middel van een ruggenprik dan moet men niet schrikken als men de eerste uren nog geen controle over zijn benen heeft dit is een normaal verschijnsel. Na de operatie zullen regelmatig verschillende controles worden uitgevoerd en vocht krijgt men toegediend door het infuus. Deze controles bestaan uit het meten van de polsslag en de bloeddruk en tevens het in de gaten houden van het bloedverlies en van de urinehoeveelheid. 1 a 2 keer per dag zal men bloedverdunners krijgen om trombose te voorkomen. Men zal bloed afnemen om na te gaan of er sprake is van bloedarmoede dit kan moeheid veroorzaken en zal het herstel belemmeren. De blaascatheter ervaren velen als hinderlijk meestal wordt deze de dag naa de operatie verwijderd. Na één of een paar dagen zullen de darmen weer aan het werk gaan wat kan leiden tot darmkrampen. Na de operatie zal men zich nog enige tijd slap, zwak en ook wel duizelig voelen na korte tijd hoort men hier wel van hersteld te zijn. Voor pijn veroorzaakt door de wond kan men pijnstillende medicatie gebruiken. Hechtingen die niet zelfoplossend zijn worden na plusminus een week verwijderd. Bevallen door keizersnede soms is er geen andere oplossing. 

Bevallen door keizersnede het herstel 

Meestal duurt het herstel na een keizersnede wat langer als na een natuurlijke bevalling, ook kan het wat moeizamer gaan en pijnlijker zijn. Is in het ziekenhuis alles goed verlopen dan mag men na een dag of 5 naar huis om hier verder te herstellen. Heeft men nog pijn vraag dan om pijnstillers. Organiseer voor de eerste tijd hulp zodat moeder niet gelijk overal alleen voorstaat, moeheid wat de belangrijkste klacht is na een keizersnede kan zeker nog enige weken tot maanden aanhouden probeer jezelf te ontzien en geef het lichaam wat een operatie en een emotionele tijd achter de rug heeft tijd om te herstellen. De wond kan nog enige tijd trekken dit is normaal maar til de eerste zes weken geen zware spullen en pas ook daarna op. Ook met buikspieroefeningen mag men pas na zes weken beginnen en ook dan geldt kalm aan. Bevallen door keizersnede is een noodoplossing die in sommige gevallen levens kan redden.

Bron eigen website : http://artikelsschrijven.nl/2012/bevallen-door-keizersnede/

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.