Borderline symptomen behandeling

Door De Mossel gepubliceerd op Thursday 27 February 17:21
Borderline symptomen behandeling 

Borderline symptomen behandeling, wat is Borderline, van welke symptomen kan men last hebben en hoe werkt de behandeling van Borderline. Borderline symptomen behandeling Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die begint in de vroege volwassenheid maar waarbij de klachten op oudere leeftijd meestal minder worden behandeltherapie kan hierbij helpen. 

Borderline symptomen behandeling wat is Borderline 

Mensen die last hebben van de Borderline persoonlijkheidsstoornis hebben zeer veel moeite om met emoties om te gaan, men noemt het ook wel een emotieregulatie stoornis.

Gezonde mensen hebben het vermogen om zich intern te corrigeren en hun emoties onder controle te houden. Mensen met een Borderline persoonlijkheidsstoornis hebben moeite om na te denken over wat zijzelf of een ander voelt. Daardoor zijn alle uitingen van hun emoties heftig is men boos dan is dit ook een totale boosheid, is men blij dan is dit een ongeremde blijheid en heeft men verdriet dan zit men figuurlijk gesproken ook echt in zak en as. Het is te begrijpen dat dit in relaties met andere mensen problemen geeft zeker als er geen kennis van of begrip voor het ziektebeeld is. Doordat het zelfbeeld van iemand met Borderline vaak negatief is is zelfmoord of een poging daartoe een rieeël gevaar. Men stelt de diagnose Borderline pas als blijkt dat er een ingrijpend instabiel levenspatroon bestaat met betrekking tot persoonlijke relaties, het omgaan met en het uiten van emoties vaak met impulsiviteit gepaard gaande.

Borderline symptomen behandeling de symptomen 

Heeft men last van diepgaande klachten vanaf de vroege volwassenheid en hebben deze betrekking op het omgaan met emoties in samenspel met het aangaan en onderhouden van intieme contacten dan kan er sprake zijn van een Borderline persoonlijkheidsstoornis als men last heeft van 5 of meerdere symptomen. Deze symptomen zijn onder andere: 

  • Last hebben van een identiteitscrises, het zelfbeeld wisselt voordurend maar is meestel negatief.
  • Impulsief gedrag vertonen op minimaal twee verschillende gebieden waarbij het resultaat negatief is voor de persoon zelf zoals bijvoorbeeld gevaarlijk rijgedrag, onverantwoord geld uitgeven, vreetbuien.
  • Op krampachtige wijze proberen te voorkomen dat men echt of vermeend in de steek wordt gelaten. Dit proces gaat gepaard met stress en angst.
  • Een extreme denkwijze in het omgaan met anderen iemand is voor 1000 procent goed of helemaal niets waard. Men kan begrijpen dat het op deze wijze moeilijk is om relaties aan te gaan en zeker om ze te bestendigen. Ook in de hulpverlening kan dit voor problemen zorgen want een hulpverlener die men ziet als helemaal fout zal zeer moeilijk resultaten boeken al is hij nog zo deskundig.
  • Men ervaart een gevoel van verlatendheid van totale leegte.
  • Men verwond zichzelf of doet pogingen tot zelfmoord en dit niet eenmalig maar terugkerend.
  • Men reageert zeer wisselend op gebeurtenissen, deze wisselende stemmingen zorgen voor periodes van intens verdriet, somberheid of angst. Gelukkig duren deze periodes meestal niet langer dan 1 a 2 dagen en soms zelfs maar enkele uren.
  • Vaak heeft men zo'n moeite om zijn boosheid te beheersen dat dit zich uit in driftbuien of vechtpartijen.
  • Borderline symptomen behandeling deze persoonlijkheidsstoornis oefent een grote invloed uit op het hele leven.

Borderline symptomen behandeling oorzaken die een rol kunnen spelen. 

Bij een  Borderline persoonlijkheidstoornis is er dikwijls sprake van een bepaalde erfelijke gevoeligheid tevens spelen moeilijke emotionele gebeurtenissen in het leven mee zoals bijvoorbeeld lichamelijk, geestelijk of seksueel misbruik, verwaarlozing, het wegvallen van één geliefde ouder of in sommige gevallen zelfs door beide ouders of andere geliefde personen. Men heeft vaak in het verleden traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Wel is het zo dat de stoornis zich bij iedereen anders uit wat bij iemand zo is kan bij een ander totaal anders zijn. Borderline symptomen behandeling een ernstige zaak. 

Borderline symptomen behandeling de behandelwijze 

De klachten bij een Borderlinestoornis zijn in het begin het heftigst en worden na verloop van jaren minder, hulpverlening kan helpen om dit proces te versnellen en om het een gematigder verloop te geven. Als men de diagnose Borderline ontvangt schrikt men vaak behoorlijk het is dan van belang om goede en uitgebreide informatie te verstrekken zodat men begrip voor en kennis over de klachten heeft die zich kunnen voordien. De therapie neemt meestal enige jaren in beslag en is er voornamelijk op gebaseerd om mensen met een Borderlinestoornis om te leren gaan met emoties, een gestructureerd leven kan hier bij helpen. Bij driekwart van de mensen die voor deze stoornis een behandeling ondergaan heeft de therapie een gunstige uitwerking. Ook de omgeving wordt bij de behandeling betrokken. 

Borderline symptomen behandeling omgaan met Borderline 

Bij de behandeling van mensen met een Borderlinestoornis is het belangrijk dat hun naaste relaties hierbij betrokken worden omdat het van het grootste belang is dat ook zij kennis over en begrip voor de voorkomende klachten hebben. Naast met aandacht, liefde en begrip is het ook nodig om mensen met een Borderlinestoornis structuur en duidelijkheid te bieden en duidelijk grenzen aan te geven. Het omgaan met mensen met Borderline is geen eenvoudige zaak en dit zal met vallen en opstaan gaan maar het is zeer de moeite waard, mensen met Borderline zijn vaak hele leuke mensen. Borderline symptomen behandeling na verloop van jaren nemen de klachten vaak af en heeft men het leven beter op de rails.

Bron eigen website : http://artikelsschrijven.nl/2012/borderline-symptomen-behandeling/

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Kan wie eraan lijdt zelf ontkennen dat men borderline symptomen heeft? Hoe moet je die mens bereiken?
Heel zinvolle en uitgebreidde informatie.