Boosheid: een onnatuurlijke en levensgevaarlijke emotie

Door Kai-Maduro gepubliceerd op Thursday 27 February 14:37

Boosheid is niet natuurlijk. Niemand wordt met boosheid geboren. Wij leren het ons aan. Het is de uitdrukking van teleurstelling en frustratie wanneer wij niet krijgen wat wij willen, beter gezegd: niet krijgen wat wij eisen. Met als gevolg: boosheid, een emotie die zo blind en zo gevaarlijk is dat het kan leiden tot moord en/of zelfdoding.

Als baby leren wij al snel hoe wij onze frustraties kunnen uiten. Huilen, krijsen, schoppen, met het hoofd ergens tegen beuken, je adem inhouden tot je paars aanloopt. En wat gebeurt er dan? Je krijgt je zin.

De toegeeflijkheid van onze ouders

En terwijl wij opgroeien, ontstaat door mede de toegeeflijkheid van onze ouders en andere opvoeders bij velen van ons het waan-idee: “Ik móet krijgen wat ik wil”. En als dat niet gebeurt, denk je: “Iemand (of iets) zit mij dwars, verhindert dat ik krijg wat ik wil”. Daardoor voel je je misschien vernederd, verraden, dwarsgezeten of beledigd. En je wordt boos en misschien zelfs woedend.

Boosheid de gevaarlijkste emotie

Je hoeft geen psycholoog te zijn om te weten dat boosheid een blinde emotie is; dat boosheid gevaarlijk is en elke dag wereldwijd leidt tot duizenden moorden en zelfdodingen. Alle destructieve emoties zijn blind, maar boosheid is de gevaarlijkste. Je leest of hoort het zo vaak: “Het gebeurde in blinde woede”.

Geweld, een uitdrukking van boosheid

Boosheid is het begin van geweld, van het doden van elkaar. Het is ook het met gebaren en mimiek "wegvagen" van een ander. En het is ook de opgestoken middenvinger naar een ander. Maar ook van het met woorden pesten, bedreigen en kwetsen van elkaar en van het roddelen. Geweld is dan ook de meest voorkomende uitdrukking van boosheid. En geweld vernietigt jezelf, de ander en de wereld.

Woede, de voorbijgaande waanzin

Boosheid kan zich ook uiten als woede. Namelijk als een zeer heftige kortstondige emotionele uitbarsting met een agressief karakter. Soms als een oncontroleerbare, hevige opwinding via gelaatsuitdrukking, woorden en gebaren. (De Romeinse dichter en wijsgeer Seneca noemde haar al zo’n tweeduizend jaar geleden, de “voorbijgaande waanzin”.)

Woede, een manier van zich doen gelden

Woede komt onder anderen voor bij teleurstellingen en frustraties die men niet in staat is te beheersen. Het is een reactie die je ook wereldwijd ziet bij mensen die een fanatieke poging doen de wereld te veranderen. Vooral sommige zwakke en neurotische personen biedt dit de mogelijkheid om zich op grond van een godsdienstige of politieke ideologie te doen gelden.

De frustratie van ‘on-lineterroristen”

Zo ook de “online-terroristen” die zich willen laten gelden door hun frustraties op websites en forums af te reageren met het pesten, kwetsen en bedreigen van anderen. En wanneer zij diegene(n) die of datgene wat hun woede heeft veroorzaakt niet aandurven of aankunnen, reageren sommigen zich af op dingen of weerloze wezens (kinderen, partner en dieren).

Onvolwassen gedrag

Mensen die met het boos worden en driftbuien hun zin willen doordrijven, schaden niet alleen anderen, maar ook zichzelf. Ze staan dan bekend om hun onvolwassen gedrag. Hierdoor blijven anderen liever uit hun buurt en/of negeren ze volkomen. Omdat in vrede met deze mensen samenleven of samenwerken praktisch onmogelijk is.

 Boosheid kan terecht zijn

Is boosheid dan altijd verkeerd? Nou nee. En zij kan soms zelfs terecht zijn. Boosheid is eigenlijk een beschermende emotie. In je woede ben je sterker, moediger en destructiever. Er zijn tijden geweest dat de primitieve mens daaruit moed putte om een sabeltijger aan te vallen. Maar nu heeft het nog weinig nut, niet waar?! Of misschien toch wel? Bijvoorbeeld als iemand je kind of jezelf naar het leven staat? Maar hoe vaak in je leven zal dat werkelijk het geval zijn?

Een waarschuwingssignaal voor de vijand

Boosheid is en blijft onnatuurlijk en levensgevaarlijk. Het is een "waarschuwingssignaal” voor de vijand: "Blijf uit mijn buurt!" Maar is dat wat we van onze naasten willen wanneer we boos zijn? Of gebruiken we boosheid en woede nog altijd – zoals in onze baby- en kinderjaren - eigenlijk alleen maar om onze zin door te drijven? Als je wilt, denk eens hier over na en ook over het volgende:

Elke woede is een bewijs

van onmacht.

Herwig Verleyen – Vlaams dichter

 

 

Reacties (11) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Boosheid behoort tot de normale basale emoties van elk mens. Als je je emotie boosheid verdringt en/of verbergt, dan gaat jouw boosheid een eigen leven leiden. Boosheid ontstaat als een mens onrecht ervaart en er niets tegen kan doen. Boosheid is een signaal, dat er iets niet klopt. En zo kan ik nog wel drie pagina's vol schrijven over de emotie: boosheid
Was al even bang dat ik de enige was. Blij dat je 't zegt. Zo is het.
Janne, dank voor je reactie op het artikel. Volgens de psychosomatische leer heeft elk emotie die wij verdringen nadelige gevolgen voor ons lichamelijke en psychische welzijn. (Een aanrader het boek van Dr. Thomas Loew - Wenn die Seele den Körper leiden läst.) Maar ook het ongecontroleerd en onbeheerst uiten van emoties zorgen voor de nodige ellende, en zeker wat betreft boosheid, om wat voor reden deze ook tot uiting komt: mishandeling in gezinnen, op voetbalvelden, op straat... overal wereldwijd. Interessant om hierover te lezen is bijvoorbeeld het boek van Scott Spradlin: Don't let your emotions run your life. How behavior therapy can put you in control. Interessant en zeker leerzaam is het boek van de Nederlandse filosofe en sociologe Miriam van Reijen: Filosoferen over emoties.
Ik blijf bij de eerste stelling al steken .. niemand wordt met boosheid geboren ,
Meteen rijst de vraag bij me omhoog.. worden we uberhaupt met emotie geboren ???
Is eigenlijk niet elke emotie dan aangeleerd gedrag ??


Spiritlady, mijn dank voor je reactie. Om je vragen te beantwoorden: de meeste studies hierover concluderen dat de mens met twee emoties wordt geboren: angst en liefde (anderen noemen deze laatste ook wel zorgzaamheid). De rest is aangeleerd, dus ook boosheid.
maar hoe reeel is angst dan eigenlijk .. voor mij valt juist die absoluut in de categorie van aangeleerd gedrag ... zeker als we kijken naar de angsten waar mensen momenteel allemaal mee te kampen hebben .. het lijkt wel alsof we overal bang voor zijn .. maar wees eerlijk .... angst heeft toch alleen maar waarde wanneer we in een levensbedreigende situatie zitten ???
Het is precies zoals je het stelt Spiritlady (hoewel als een vraag). Er is de reële (ingeboren) angst (als een wildbeest op je afkomt, een auto die komt aanstormen enzovoort). Dus precies zoals je het aangeeft: wanneer het een levensbedreigende situatie is of kan worden. En dan is er de niet-reële (aangeleerde) angst (voor donker, onweer terwijl je veilig binnen zit, mannen met baarden, enzovoort). Maar juist de irreële angst beheerst het leven van de meeste mensen, een aangeleerd gedrag (wat dus ook afgeleerd kan worden.) Spiritlady, je kennis hierover is juist.
[[Deleted]]
[[Deleted]]
dit is echt goed en zó toepasselijk op dit moment, bedankt oude vriend voor het tonen van de spiegel.
Graag gedaan San-Daniel. Como siempre.