De Hollanders onder leiding van Maarten Tromp willen Friesland binnenvallen! Zeeslag!

Door Taco-Veldstra gepubliceerd op Wednesday 26 February 14:50

 

920da298db5d0de3800fb3db03e7d420_medium.

BERICHT: Grutte Pier was maar eens vroeg opgestaan. Hij had het gevoel dat er iets op komst was wat wel eens heel belangrijk zou zijn voor Friesland. Toen hij net op zijn troon zat, werd de kapitein van de vissersvloot: Sietse Durwal binnen geleid. ‘Sire ik moet U iets vertellen dat van groot belang is. De Hollanders zijn met 36 schepen onderweg. Ik ben er zelf voor in het kraaiennest  geklommen. Ik zag door mijn verrekijker dat op iedere schip 2 zware kanonnen had opgesteld, midscheeps aan stuurboord en bakboord. De reden dat de boten nogal diep lagen’. Grutte Pier schrikt niet. Hij denkt:’als ze diep liggen zijn ze traag en slecht wendbaar en geeft een order  alle 28 wendbare snelle schepen met 30 man te bemannen in de haven van Harlingen. Hij rijdt op zijn snelle schimmel, langs Wyrd zijn neef en luitenant en vraagt hem te zorgen dat ook huurlingen worden ingeschakeld. Iedereen moet zich tot de tanden bewapenen.  De kok zal je rugdekking geven en Taeke Taeke doet dat bij mij. We moeten niet van achteren onverwachts worden aangevallen, de kok en de nar  moeten hun kruisboog naast pistolen, dolken en zwaarden meenemen. Taeke Taeke rent al naar de wapenopslagplaats.

HISTORISCHE ZEESLAG VOOR FRIESLAND

 

 

aec8720de5df54babc61f4fd57e7ede3.jpg

In Harlingen houdt Grutte Pier een korte toespraak. ‘Mannen vecht voor je vrijheid, vecht voor je vrouw en kinderen. Vecht voor Fryslan! Fryslan boppe, Holland in de groppe’. [Friesland boven en Holland in de goot]. We omsingelen de vloot en zorg dat je niet in het schietveld  van de kanonnen komt.  Aan ons de victorie! Er klinkt een luid gejuich en omdat er vaak geoefend is op inschepen, weet iedereen zijn plaats te vinden op de schepen.

GRUTTE PIER IS NOG NOOIT VERSLAGEN OP DE ZUIDERZEE!

Grutte Pier weet dat hij op het land te verslaan is, maar hij is nog nooit verslagen op de Zuiderzee. De Admiraal van de Hollandse vloot zeilt langzaam richting Friesland. De Friezen varen ze snel tegemoet en hebben alle tijd om de enterladders klaar te leggen. Het zal veel gevechten van man tegen man vereisen en daar is moed voor nodig. Maar de mannen zijn mentaal zo opgepept door Grutte Pier dat ze zullen strijden op leven en dood!

DE STRIJD

0b904c589f9b9dfc69a9e8d7ce8461df_medium.

Ze omringen de vloot  en weten de kanonnen, die bulderen te ontwijken. Grutte Pier weet als eerste een van de schepen te enteren, Taeke Taeke volgt hem en daarna nog 28 Friezen. Hij weet de pijlen van de kruisbogen te ontwijken, op een na die zijn linkerschouder raakt. Hij voelt het niet eens. Maar voor ze opnieuw kunnen aanleggen, zwaait zijn grote zwaard suizend  op de koppen van de Hollanders af. De koppen rollen over het dek, ook zijn medestrijders doden een aantal Hollanders. De Hollanders geven zich over en Grutte Pier laat ze in het water gooien.  Ook de ander Friezen hebben schepen geënterd en ook die geven zich snel over. Op het achterste schip slaat  Admiraal Maarten Tromp [zijn zoon, Maarten Harperts zoon Tromp, zou later een Hollandse held worden] de strijd gade. Hij weet dat hij verloren heeft en zwaait met een grote witte vlag. In het kraaiennest zit Sietse Durwal en hij roept: ‘Witte vlag van de Admiraal’.  Sietse zwaait ook met een witte vlag en alle gevechten stoppen. Grutte Pier vaart naar het schip van Maarten Tromp en roept dat hij veilig aan boord kan komen via een enterladder. Dan ziet hij de pijl, het is maar een vleeswond en hij rukt de pijl uit zijn schouder.

OVEREENKOMST

000d3d3a898f520a9c450a7ef2c46d81.jpg

 Met zijn naaste hofhouding klimt hij op het schip van Grutte Pier. Het eerste wat Maarten Tromp zegt is:’gefeliciteerd met Uw overwinning, ik heb respect voor Uw zeemanschap en strijdwijze’. Wij geven ons over op voorwaarde dat U mijn overgebleven manschappen  in leven laat. Grutte Pier stelt een aantal  eisen:’ voortaan zullen de Holanders de Friezen niet meer bestrijden en ik ben naast koning van de vrije Friezen ook koning van de Zuiderzee. Ik neem al uw schepen in beslag op een schip na de Uwe’.  Hij heeft een griffier die de afspraken op perkament zet en beiden zetten hun handtekening. Al Uw manschappen kunt U ongedeerd op dat ene schip van U meenemen naar Holland. Met 28 schepen heb ik Uw hele vloot veroverd. Uw thuiskomst zal zeer smadelijk  voor U moeten zijn.

IN HOLLAND

 

5868afb49e6e9dfe6899f88bef851247.jpgHet is een wonder dat het schip met al die verslagen manschappen Holland weet te bereiken. Maarten Tromp wordt met enorm boegeroep binnengehaald. Hij wordt ontboden bij de regenten en moet zijn vernederende overeenkomst laten zien. Het feit dat hij niet heeft meegevochten wordt hem zwaar aangerekend. Hij wordt gedegradeerd van Admiraal tot matroos.

IN FRIESLAND

Op de kade van Harlingen staan alle Friezen te juichen en de naam van Grutte Pier wordt gescandeerd. De Friezen hebben nu een machtige vloot en hoeven geen angst meer te hebben voor een invasie van de Hollanders. De huurlingen werden eerlijk betaald met een deel van de veroveringen. Nu moeten ze nog afrekenen met de Saksen, maar dat is van latere zorg.

FEEST

Die avond worden alle koks van Friesland opgeroepen naar ‘Wielzicht’ te komen om een groot feestmaal te maken voor alle strijders en hun vrouw en kinderen en de rum vloeide als waterd581695d8f4229e9296dcf2301d8c909.jpg!

Twarres trad die avond op met We bist do!

Doe't ik dy seach lang ferlyn,
wat docht it dochs sear, as ik d'r wer oan tink
Doe't ik dy seach lang ferlyn
wat docht it dochs sear, as ik d'r wer oan tink

Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Ik sjoch dy,
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij

Hjir bin ik, wer bisto
It is al lang lyn
Hjir bin ik, wer bisto
It is te lang lyn

Do bist net oars als leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hâld fan dy, so asto bist
Datst dat dan wol efkes witst

Hjir bin ik, (hjir bin ik) wer bisto (wer bisto)
It is al lang lyn
Hjir bin ik, (hjir bin ik) wer bisto (wer bisto)
It is te lang lyn

Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy,
Eltse kear opnij
Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Eltse kear opnij
 

Mijn Pake, Jan van Akker was voor, tijdens en na de de oorlog eigenaar van 'Wielzicht''

 

 

bc06c322500b3b68c7b998f5e8f9fbd4.jpg

Reacties (16) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik ben even in verwarring. Hoe historisch juist is deze vertelling ?
Misschie kun je één cursieve regel toevoegn aan het eind van je verhaal ?
Dank je Rose-love!
Opnieuw een mooi artikel!
Dank DNLG en Kai!
Blijft boeiend.
Allemachtig ..Taco hoe weet je dit allemaal... wat goed compatriot
Dank je Candice!XXX