Motiverend redeneren: Cognitieve biases bij besluitvorming en geloof.

Door Groundzero gepubliceerd op Wednesday 26 February 10:10

The human understanding, when it has once adopted an opinion … draws all things else to support and agree with it. Though there may be (more) instances to be found on the other side, yet these it either neglects or despises, or else by some distinction sets aside and rejects. – Francis Bacon, New Organon (1621)

1a5eea04d8e2417dddf61b6c4c818c2f_medium.

Sinds het benut van MRI, EEG en de door o.a. Richard Nisbett en Lee Ross gelegde verbanden over hoe belangrijk emoties voor de cognitie creeërden het nieuwe onderzoeksveld van sociale neuro-wetenschappen.

Hier worden de wisselwerkende relatie tussen verschillende niveaus van een ordening onderzocht, verspreid over sociale en biologische domeinen (moleculaire en cellulaire systemen, persoonlijke, collectieve en maatschappelijke patronen) met ondersteuning van multilevel analyses – en een eerlijke plaats voor emoties – om inzicht te scheppen in de basisfundamenten van de psyche en gedrag.

Wat is motiverend redeneren? Gemotiveerd redeneren is een verschijnsel voor emotie biased besluitvormingsfenomeen dat onderzocht wordt in de cognitiewetenschap en sociale wetenschappen. Deze term beschrijft de rol van motivatie in de cognitieve processen zoals besluitvorming en hoe perceptie gedrag kan veranderen, zoals:

  • Hoe verminder je cognitieve dissonantie?
  • Wat zijn de overtuigingen van mensen van wie de uitkomst afhangt en worden deze gevormd?
  • Hoe beïnvloedt informatieverwerking de positie van een groep?
  • Motivatieproces in werking zetten door emoties en perceptie te manipuleren om overtuiging te veranderen: zijn wij ons brein of emoties en tot hoeverre kunnen we tegen ons brein liegen?
  • Evalueren van bewijs die aan de uitkomsten vasthangen en patroon met succes doorbreken

Lees The Case for Motivated Reasoning by Ziva Kunda.

De cognitieve benadering van vroeger correleerde met de theorema van Bayes (Bayesian Decision Theory), waar men m.b.v. rationele berekeningen nieuwe informatie afweegt. Recentere theorieën steunen het idee dat het cognitieve processen op zich gedeeltelijk motivatie verklaart, maar dat deze ook motiverende en affectieve processen hebben. De mechanismen van de invloeden zijn ieder geval inherent met het motiverend redeneren.

Bij motiverend redeneren gaat het om de informatieverwerking, het interpreteren en verwerken van argumenten en zelfs perceptie zo te beïnvloeden / manipuleren dat men sneller tot een gewenste conclusie komt. Dit is directionele motivatie ofwel gecontroleerde motivatie. Afhankelijk van de dynamiek krijgen drijfveren een andere lading/energie, en dat wordt op de werkvloer gevoeld.

De manier waarop gericht motiverend redeneren wordt bereikt is simpel gezegd om informatie uit het langetermijngeheugen op te roepen in het werkgeheugen (tijdelijke opslagplaats van taak-relevante informatie), waardoor de informatie inzetbaar is bij het ondersteunen en evalueren van conclusies en argumenten (en dus het sturen van actueel gedrag in complexe situaties). Dit begint bij het interpreteren van binnenkomende informatie (recall; informatie wordt geïnterpreteerd afhankelijk van de cognitieve achtergrond die activeert). Ziva Kunda haalt aan dat het vermogen om tot die conclusie te komen niet absoluut is. Als we voortdurend geconfronteerd worden met informatie die ambivalent is met die conclusie, wordt men uiteindelijk blootgesteld aan andere perspectieven, wat een proces van verandering in beweging zet. Aannemelijk is dat het doel geassocieerd moet zijn aan wat voor de persoon waarde heeft.

Motiverend denken kan ondanks de limieten erg krachtig zijn. In een experimentele studie werden deelnemers gevraagd om de waarschijnlijkheid in te schatten, waarvan sommige gebeurtenissen meer gewenst waren dan anderen. De beoordeling van waarschijnlijkheid was afhankelijk van de vraag of men verlangde naar de gebeurtenis. Verondersteld wordt dat gebeurtenissen waarnaar men verlangd meer kans hebben om plaats te vinden, zelfs wanneer deze minder voorkwamen. Ook werden er studies gedaan naar de overtuigingen van introverte en extraverse individuen en tot hoeverre een placebo effect invloed heeft op resultaten; afhankelijk van of ze verteld werd dat introvertie of extraversie een eigenschap is die tot succes leidt, werden ze beter in het ophalen van herinneringen als ze geloofden dat die eigenschap tot succes leidde.

Het paradigma is in recente onderzoeken verschoven naar ‘hot cognition‘ om de drijfkracht van motivatoren te verklaren. Een interessante driedelige theorie die het perspectief in management en leiderschap veranderd (Elements of Reason: Cognition, Choice, and the Bounds of Rationality) die begint met dat wij integraal verbonden zijn met de omgeving.

Evaluatie d.b.v. de affectieve lading van sociale concepten: hoe kunnen sociale verbanden zo kunnen worden ontwikkeld en in staat worden gesteld om levensomstandigheden in stand te houden? Je creëert bij de andere persoon een geassocieerde valentie (kwaliteit van emotie of beleving) – positief of negatief – die in het geheugen wordt opgeslagen. Deze activatie kleurt onze interpretatie van informatie (hogere recall volume) en beïnvloedt de invloeden van het geheugen, etc..
Volgens deze theorie is motiverend redeneren een standaard redenatie, gebeurt dit relatief moeiteloos en ter hoogte van het bewustzijn. Kunda noemt dit de illusie der objectiviteit; de overtuiging dat een conclusie objectief is, zelfs al is het proces waarop dit gebaseerd is, vooringenomen.

Waarom feiten onbelangrijk zijn

13ca903a344f78e1a0b2eaa4d68ee3da.jpgWe leven niet in een perfecte wereld waar conversaties over gemanipuleerd voedsel, medicijnen en klimaatverandering gebaseerd zijn op feiten, gezond wantrouwen en verstand. In plaats daarvan wordt men vaak gedreven door politiek, emotie en ideologie.

Een politiek voorbeeld: Laten we ervan uitgaan dat je een fan van Obama bent. Het Obama concept koppel je met een positieve emotionele valentie. Elke keer als dit concept geactiveerd wordt, wordt de geassocieerde valentie ook geactiveerd. Resultaat is dat je gemotiveerd bent alle binnenkomende informatie over Obama positief te interpreteren. Als er dan eens negatieve informatie over Obama verschijnt, zal het brein automatisch in omgeving en geheugen zoeken naar informatie om de positief-emotionele valentie te ondersteunen.  Soms is dit niet mogelijk; wanneer het onmogelijk is om informatie uit het geheugen te op te halen of wanneer de negatieve aspecten van de informatie overweldigend zijn, en wordt het brein gedwongen die informatie negatief te interpreteren. Dit veroorzaakt een update / aanpassing van de valentie die gekoppeld werd aan Obama (doch deze nog steeds een positief-emotionele totaalbeeld kan hebben).

Ten slotte wil ik nog dieper in op de hot en cold systemen en de verbeeldende studie van neurowetenschap. In een artikel uit 2002 – genaamd Explaining modulation of reasoning by belief door Vinod Goel en Raymond J. Dolan – werd het deductieve redeneren getest door aan deelnemers de volgende syllogismen voor te leggen en de hot en cold systemen te activeren.

313526cf0f8578051d98db6d444bf425_medium.

Tijdens het lezen van de syllogismen werden de hersenen geobserveerd met een fMRI apparaat. Met de subtractie beeldbewegingstechniek konden ze uit de activiteit van verschillende delen gerelateerd aan een baseline (basis voor meting of constructie) en de activatie in de condities (aldus de emotioneel beladen conditie, het niveau van activatie van de emotionele baseline conditie, samen met de activatie in het emotioneel-neutrale conditie min de neutrale baseline) de activatie van het ‘hot’ systeem afleiden.

a8d3d522b01e7524a05952bacfaccb8c.jpg

Kort samengevat laat deze studie zien dat wanneer men gedreven was op emotioneel-neutrale syllogismen, de laterale / dorsolaterale prefrontale cortex (geassocieerd met executieve functies, ook wel hoog cognitief vermogen genoemd) een toegenomen activatie liet zien maar dat de activiteit in de ventromediale cortex (geassocieerd met emotie regulatie) verminderde. De cold systems worden dus geassocieerd worden met logisch redeneren en beperkt de activiteit in de hersenen die geassocieerd zijn met emotie. Het hot system activeert daarentegen de gebieden geassocieerd met emotie en beperkt de activiteit met logisch redeneren. Belangrijk is dat het woord ‘onderdrukken’ hier niet wordt gebruikt; emotioneel denken sluit logisch redeneren niet uit, maar verminderd slechts de activiteit in die systemen.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Een moeilijk stuk maar duidelijk beschreven. Daarom is emotionele intelligentie net zo belangrijk geworden als cognitieve intelligentie