Het viertakt-model van Verhallen en Verhallen, woordenschatonderwijs.

Door Janneke1969 gepubliceerd op Tuesday 25 February 11:50

 

Het viertaktmodel van Verhallen en Verhallen.

Als didactisch uitgangspunt voor het woordenschatonderwijs wordt veelal gebruik gemaakt van de didactiek van Verhallen & Verhallen.

c74ff2ba059cdcfd356c27691364a363_medium.

Deze didactiek wordt door onderwijsdeskundigen algemeen beschouwd als een goede methode voor het vergroten van de woordenschat van (jonge) kinderen. Bij het onderwijs aan taalzwakke kinderen is het niet nodig een andere didactische aanpak te hanteren, zij hebben echter wel meer aandacht en tijd nodig dan andere kinderen.

Spil van de didactiek is het model van de viertakt, ook wel wel het VSCC-schema genoemd. De vier verschillende fasen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zij lopen bijna altijd in elkaar over.

 

Het viertaktmodel

 Voorbewerken

In deze fase wordt een gunstige beginsituatie gecreëerd. De voorkennis van de leerlingen wordt geactiveerd en ze worden betrokken bij het onderwerp. De leerkracht opent bij de kinderen als het ware dat gedeelte van het woordenschatnetwerk waar het aan te leren woord het beste kan worden ingebed. In het gunstigste geval slaagt de leerkracht er ook in bij de leerlingen een leerbehoefte te scheppen.

4f9c1bfc827553519e5fd9746f2c3074_medium.

Semantiseren

 De leerkracht legt het woord helder uit. Dit gebeurt altijd in de context waarin het woord aan de orde is. De kinderen kennen op dat moment de betekenis, maar moeten zich het woord nog eigen maken Het is belangrijk om woorden niet als losse elementen, maar als onderdelen van clusters aan te bieden. De woordbetekenissen en woordrelaties moeten duidelijk worden gemaakt. De drie uitjes kunnen  hierbij helpen: uitleggen, uitbeelden en uitbreiden. Bij het uitbreiden  worden er woorden toegevoegd, waardoor clusters ontstaan.n De drie uitjes helpen leerkrachten elk woordcluster kort en krachtig te semantiseren en de betekenissen helder te maken voor de kinderen.

9a1339cb797d245127d036ca027eb496_medium.

Consolideren

Als de betekenis van een woord duidelijk is, moet het woord met de betekenis nog worden onthouden. Bij het consolideren worden deze ingeoefend. De woorden krijgen een plekje in het geheugen.

Het blijkt keer op keer dat deze fase van de viertakt te weinig aandacht krijgt. En dat terwijl het van cruciaal belang is dat er vaak geconsolideerd wordt. Woorden die slechts één keer behandeld zijn, worden zo weer vergeten. Leerlingen moeten dus de gelegenheid krijgen om veel te kunnen oefenen met de woorden.

79af6b370a4a72f4f526f46ef3386b13_medium.

Controleren

Om te weten of de kinderen de woorden ook werkelijk onthouden hebben, moet de leerkracht later het ingeoefende woord terugvragen. Controleren is nagaan of de woorden en de behandelde betekenissen verworven zijn.

Bij woordenschatonderwijs is het van belang dat het woordnetwerk systematisch wordt uitgebreid. Het is van belang dat woorden daarom thematisch worden aangeboden. Ook moet er veel aandacht zijn voor de selectie van die woorden. Ten slotte moet er gewerkt worden van oppervlakkige woordkennis naar diepe woordkennis en van receptief naar produktief.

665811ee7ea00609096b3ae9ec84a228_medium.

 (bron: woordenstart.nl)

  

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.