Colleges in het Engels.

Door Kralijn gepubliceerd op Monday 24 February 11:20

Colleges in het Engels.

Stel je voor. Je hebt je studie afgerond en je bent opzoek naar een passende baan. Uiteindelijk heb je een baan gevonden die goed bij je past, waarbij je de theorie in praktijk kunt gaan brengen. Vervolgens wordt er van je gevraagd om aan een buitenlandse klant uit te leggen wat hem wordt aangeboden en wat er van hem wordt gevraagd. Je begint te stotteren en bent niet in staat om aan de opdracht te voldoen. Je beheerst de Engelse taal niet voldoende om met behulp van vaktermen alle informatie aan de klant over te brengen.

Colleges in het Engels zullen er voor zorgen dat het aantal van deze situaties zal verminderen.

Toen oud-minister Jo Ritzen voorstelde om het onderwijs op de universiteit in het Engels te geven waren veel mensen verontwaardigd. Toch worden er sindsdien steeds meer colleges op de Universiteit in het Engels gegeven.

Inmiddels is onderwijs in het Engels in steeds meer sectoren de gevestigde praktijk geworden. De voordelen van het gebruik van het Engels zijn groter dan de nadelen. Daarom vind ik dat Colleges in het Engels een vast onderdeel moeten worden in de maatschappij.

Draagt bij aan de ontwikkeling van studenten.

Colleges in het Engels dragen bij aan de ontwikkeling van studenten. Door de colleges in het Engels te geven wordt de student niet alleen de stof aangeleerd van de studie waarvoor zij gekozen hebben, maar ook een stukje Engelse taal. Hierdoor leren ze vaktermen in het Engels die later eventueel van pas kunnen komen bij het uitoefenen van hun veelal internationaal beroep. De Studenten krijgen meer aangereikt om zo ook internationaal te kunnen presteren.

Het stimuleert indirect ook de Nederlandse economie en samenleving.

De Colleges in het Engels hebben niet alleen een positieve invloed op de studenten, maar ook op Nederland in het algemeen. Doordat de colleges in het Engels worden gegeven, wordt Nederland steeds internationaler. Ook staan de Universiteiten beter aangeschreven wat weer leidt tot meer aanmeldingen. Meer aanmeldingen leiden weer tot een groter deel van de beroepsbevolking dat erg goed is opgeleid. Een goed opgeleide beroepsbevolking stimuleert uiteindelijk de economie.

Colleges in het Engels en daarmee een beter aangeschreven Universiteit zorgt niet alleen voor meer aanmeldingen van Nederlandse studenten, maar ook voor meer aanmeldingen van Buitenlandse studenten. Doordat de colleges in het Engels zijn is het voor buitenlanders aantrekkelijker om in Nederland te komen studeren. Het is voor hun zo goed mogelijk om de colleges te volgen en te begrijpen.

De komst van de buitenlanders naar Nederland draagt bij aan de Multiculturele samenleving die wij hebben. En ook helpen wij hier vele buitenlandse studenten mee.

Invloed op de kwaliteit van de colleges.

Docenten aan de TU, die ervaring hebben met lesgeven in het Engels, vinden dat de vreemde taal een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van hun colleges. Zij geven aan dat ze minder goed kunnen formuleren, nuanceren en improviseren. Ook zouden studenten niet in het Engels kunnen nadenken.

Tijdens de vier jaar dat drs. Vinke in de Engelse taal-en letterkunde bij de faculteit Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen werkte, onderzocht ze of doceren in het Engels aan Universiteiten gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. Tot nu toe is daar nog geen bewijs voor . In de Amerikaanse literatuur vond ze onderzoeken die het verband aantoonden tussen taalbeheersing van buitenlandse studenten en hun studieresultaten, maar er was niets bekend over gevallen waarbij Engels een vreemde taal was voor zowel docent als student!

 

Dit alles laat zien dat er meer voordelen zitten aan doceren in het Engels, dan nadelen. Colleges in het Engels dragen bij aan de ontwikkeling van studenten, beter aangeschreven Universiteiten, een internationalere positie voor Nederland, de komst van buitenlandse studenten en uiteindelijk aan een beter economie. Er is sprake van een afname van de kwaliteit van de colleges, maar hier is geen bewijs voor. Kortom, Colleges moeten voortaan in het Engels gegeven worden.

 

Engelse collegeboeken.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.