Zarathustra, de inspiratiebron voor Nietzsche, Jezus, Muziek en Literatuur!

Door Taco-Veldstra gepubliceerd op Sunday 23 February 14:20
 

http://c2.plzcdn.com/ZillaIMG/2f79dcc6cc763dde3f1541d761eb353f.jpg

ESSENEN

Jezus begon zijn studie in het klooster van de Essenen. Net als Jezus waren de Essenen wars van de Joodse priesters die alleen uit waren op materie en macht. De Essenen bouwden een klooster ver van de hectische wereld in Qumram, een regio gelegen aan de Dode Zee waar niets groeide of bloeide, vanwege het hoge zoutgehalte van de zee. Hij leerde er Grieks en Latijn en maakte kennis met de Griekse filosofen Socrates en Plato.

Socrates leerde hem dat de Goddelijke vonk in jezelf zit.Ook de dialoog sprak hem aan.

Plato’s ideeënleer hebben hem sterk beïnvloed: ‘deze wereld is slechts een zwakke afspiegeling van de werkelijke wereld’.

Hij leerde van de abt mediteren, de stilte in zichzelf te vinden om met God in contact te komen. Het klooster beschikte over een uitmuntende bibliotheek en de grootste indruk op hem maakte de profeet Zarathustra.

http://c2.plzcdn.com/ZillaIMG/50eb15a25e39502120b21ca9ab04d52b.jpg

ZARATHUSTRA

Zarathustra was een Perzisch profeet die leefde van660 tot 583 voor Christus.Hij is bekend geworden door zijn reizen, overleveringen en geschriften, waarvan de Gathas de bekendste is. Jezus was diep onder indruk van Zarathustra en dacht zelfs dat hij een reïncarnatie van hem was, getuige de volgende tekst uit de Gathas:

 

'Ik die als Uw standvastige leerling heb gevolgd,

Het rechte pad van waarheid en gerechtigheid

En die door Uw wijsheid zal leren,

Hoe ik het beste kan doen wat gedaan moet worden.

Vraag U, mijn heer zegen U met Uw visie,

Vereer mij met Uw aanwezigheid.

Kom tot mij zoals U bent , oh Heer,

Kom onmiskenbaar, oh Grootste,

Met de bezieling van Uw waarheid en wijsheid, Laat mijn boodschap bekend worden tot over de grenzen van mijn land, En maak dat ik die boodschap kan brengen met de hulp van Uw geest.

En aan U, mijn Heer, als offer schenk ik U mijn levenswerk! 

http://c2.plzcdn.com/ZillaIMG/5e2107ce8be42a92e3ecfee8b941860a_medium.jpg

Tegen de abt zegt hij:’Zeg nu zelf dit gaat toch over mij!’Want ik dacht altijd dat ik de enige was die zo dacht’.

 Om dit te bereiken zul je moeten transcenderen, jezelf overstijgen als mens een Uebermensch worden door het Koninkrijk der Hemelen en de Heilige Geest in jezelf te vinden.

Dit symbool van Zarathustra sprak ook zeer tot de verbeelding van Friedrich Nietzsche.

 

NIETZSCHE

Dit streven om een Uebermensch te zijn kenmerkt ook het werk van Friedrich Nietzsche:

1 Meester over jezelf zijn

2 Jezelf cultiveren, ontwikkelen

3 Jezelf een bestemming geven

4 De wil om jezelf te transcenderen.

Zarathustra verklaart:’ ik leer jullie hoe je boven jezelf uitstijgt. Ik leer je hoe je die ‘Overman’kunt worden.Vraag je zelf voortdurend af, wat heb ik gedaan om mezelf te transcenderen’.

Nietzsche nam dat idee over en noemde het de Uebermensch.

http://c2.plzcdn.com/ZillaIMG/f72198509b809b5564f048f117491e6e.jpg

NIETZSCHE’S: ‘ALSO SPRACH ZARATHUSTRA’!

 Het had als omineuze ondertitel: ‘Een boek voor iedereen en niemand’. Hij publiceerde deze filosofische roman in 4 delen tussen 1883 en 1886. In dit werk komt bovenstaande samen. Het idee ontstond toen hij een immense piramidale rots zag liggen hoog in de Alpen. In het werk komen zijn ideeën samen. Hij gebruikt regelmatig de dichtvorm naast de verhalende vorm

1 De voortdurende herhaling van de verschijnselen hem ingegeven door de piramidale rots en het centrale idee van Zarathustra!

2 De parabel van de: ‘dood van God’

3 De profetie van de Uebermensch de supermens, de mens die zichzelf verheft.

Also sprach Zarathustra was zijn eerste bewerking van Zarathustra’s  saillante ideeën. Maar hij interpreteert dit op zijn eigen wijze. Bijvoorbeeld: de dood van God is door Zarathustra nooit voorspelt, integendeel Zarathustra wilde dat de mens zich door God liet inspireren om zichzelf te overstijgen. Het idee van oneindigheid transformeert  Nietzsche in de eeuwige wil van de mens om macht.

De expressie van Zarathustra’s:  de wil en het verlangen tot oneindigheid:

Zarathustra's roundelay, featured twice in the book, once near the story's close.

O man, take care!
What does the deep midnight declare?
"I was asleep—
From a deep dream I woke and swear:—
The world is deep,
Deeper than day had been aware.
Deep is its woe—
Joy—deeper yet than agony:
Woe implores: Go!
But all joy wants eternity—
Wants deep, wants deep eternity."

JEZUS

http://c2.plzcdn.com/ZillaIMG/124c579e980e01a7ff5c892e5421f432.jpg

Jezus adagium was: onderzoekt alles en behoud het goede. Jezus heeft in de  door de Christelijke kerk 18 verzwegen jaren een queeste verricht, die begon bij de Essenen. Hij reisde naar India kwam in kloosters van de Hindoes en verafschuwde het kaste systeem, voor hem was iedereen gelijk. In Perzie verdiepte hij zich nog meer in de leer van Zarathustra. Daarnaast heeft hij Boeddhistische kloosters bezocht. Daarna keerde hij voor zijn laatste jaren terug naar Jeruzalem en kwam in aanvaring met de Joodse Priesters die hem door de Romeinen lieten kruisigen.

Het verschil was dat hij een pacifist was en nooit uit was op wereldse macht. Het was de reden dat Nietzsche hem verachtte. Hij liet zich als een mak lam kruisigen. Hij offerde zichzelf op. Jezus predikte het ‘Koninkrijk der Hemelen’ dat ieder die zich tot God richt verkregen kan worden. ‘De laatsten  zullen de eerste zijn’.

MUZIEK EN LITERATUUR

MUZIEK

http://c2.plzcdn.com/ZillaIMG/0edf9d6a3babeae668373466f5b24b66_medium.jpg

Het boek inspireerde Richard Strauss tot een toongedicht: ‘’ Also sprach Zarathustra. De film ‘2001 A Space Odyssey’ van Stanley Kubrick begint  er mee.

Zarathustra’s Roundelay [oneindigheid] komt naar voren in Gustav’s Mahler’s Derde Symfonie 1895 onder de titel: ‘Wat de mens mij vertelt’

Frederick Delius baseerdezijn belangrijkste korale orkestrale werk:’ A Mass of Life’ 1904 op Zarathustra’s Roundelay.

POP

De Italiaanse progressieve rockster Museo Rosenbach bracht in 1973 album Zarathustra uit met lyriek die naar het boek verwijzen.

LITERATUUR

De Zuid Amerikaanse schrijfster Giannina Braschi schreef de filosofische roman: “United States of Banana” gebaseerd op de vertaling van Walter Kaufman. Zarathustra en Hamlet filosoferen over de vrijheid van de moderne mens in een kapitalistische maatschappij.

Bronnen: De Bijbel, Het evangelie van Thomas,  Gerjo van der Horst: De spirituele Jezus. Wikipedia!

http://c2.plzcdn.com/ZillaIMG/4646f0068ed7a2a5480bb4950b969c8f.jpg

Reacties (10) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dank San Daniel!
Indrukwekkend Taco, truly impressive.. bedankt voor het delen.
Dank je Thalmaray en Ruud!
Je noemt hier tal van namen op die me al altijd hebben gefascineerd. Uitstekend artikel.
Een voor mij leerzaam artikel.
Kippevel Sieward mooie reactie!
Geweldig goed artikel. Uiteraard weet ik veel van Nietzsche want het is een van mijn favoriete filosofen.
Ik vind het prachtig dat je de "also sprach" beschrijft. Een boek wat nog wel wat meer waardering had mogen hebben (al is het weliswaar een wereldberoemd boek in filosofieland).
Het heeft Nietzsche niet goed gedaan dat hij de laatste jaren volstrekt krankzinnig geworden door zijn zuster is verpleegd. In die tijd beschouwde men zijn krankzinnigheid als een straf van God of iets in een dergelijke variant en werd zijn werk ook langs die meetlat gelegd. Absurd!
Voor mij persoonlijk hoor Nietzsche ook in het SPA rijtje thuis!
Prachtig artikel en ik je had wel tien duimen willen geven .... .