x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Een atheïst heeft begrip voor Jehovah's Getuigen

Door Opponent gepubliceerd op Thursday 20 February 11:50

Beste Gildor,

Je 1e deel over Jehovah's Getuigen heb ik met belangstelling gelezen en het deed mij goed als bejaarde, na ruim 50 jaar prediken, weer ens een positiever stuk over ons werk en mijn broeders en zusters te lezen. Je zegt terecht dat het "ontzettend menselijk"is om zonder "ongefilterde emotionaliteit" en zonder "voldoende ter zake doende kennis" te reageren op wat een ander vind, zegt of doet. Het deed mij daarom deugd te bemerken dat jij, net als ik, een mens bent van vlees en bloed, belast met de door jou genoemde "erfzonde"(ik noem het onvolmaaktheid) die we helaas van onze argeloos- en nadenkend hartstochtelijke verwekkers hebben meegekregen. (ook de in vitro fertilisatie borelingen) Jouw stelling "Wees integer en pas toe waarover je (te pas en vaker te onpas) loopt te prediken" onderschrijf ik van harte. Dat probeer ik dan ook al lange tijd en, naar ik hoop en vertrouw, hebben mijn broeders en zusters dezelfde instelling. Helaas, de eerlijkheid gebied mij dat toch te zeggen, lukt dat niet altijd bij mij, evenals , al of niet waarneembaar, bij al mijn geloofsgenoten.Is dat afwijken van de norm waarneembaar voor anderen, dan is dat m.i. een gezonde reden daarop te worden aangesproken en, alleen bij onwil hierin verandering aan te brengen, eventuele consequenties te verwachten. Dat dit leed of verdriet kan veroorzaken bij de overtreder, zijn/haar familie of vrienden, kan een extra motivatie voor allen verschaffen zich te (gaan) houden aan, naar ik mag aannemen, de zelf gekozen Bijbelse regels. Het was daarom fijn te lezen dat jij geen druk heb gevoeld een keuze te maken en zo hoort het ook. Het onderscheid vaststellen tussen "grijstinten en zwart/witdenkers, is m.i. al "een neiging tot oordelen" en ook al is het weinig liefdevol t.o.v. die "anderen", het houd ons wel scherp nietwaar? Je persoonlijke motieven te gaan onderzoeken, n.l. "smoorverliefd" op een meisje, het "afsluiten" van de afwijzing, die ander proberen te "begrijpen" vanwege haar keuze Jehovah Getuige te willen zijn, alsook de bij jezelf veronderstelde "onoprechtheid" blijken dus kennelijk niet de juiste motivatie te zijn geweest God te leren kennen. (zie daarvoor, als je wilt, o.a. Joël 2:28-32; Johannes 6:44; Romeinen 10:13,14 Obbink Brouwervertaling, King Jamesvertaling, Statenvertaling e.a.. Gelukkig voor jou en het betreffende meisje is het niets geworden tussen jullie, want het huwelijk vraagt wel iets meer dan verliefd zijn op elkaar, kan ik na meer dan 50 jaar huwelijk melden. Gehoorzaamheid of het het opvolgen van gezonde raad, gegeven door bij voorkeur oprecht liefdevolle en autonoom-altruïstische ouders (waar vind je ze?) bij onze opvoeding, kan er m.i. ook aan bijdragen dat oprechte liefde voor de ouders ontstaat, gepaard gaand met een gezonde vrees voor de, vooraf genoemde, consequenties bij bijna onvermijdelijke misstappen. Jehovah God, als onze hemelse Vader, (zie als je wilt "die U leert wat nut is, die U leidt op den weg die gij gaan moet" Jesaja 48:17 Statenvertaling NBG 1914;  "leert baat te verschaffen" Nieuwe Wereldvertaling; "U onderricht om te helpen" Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting) zal, net als jij als vader van je zoon, blij en tevreden zijn als gebruik wordt gemaakt van de raad en levenservaringen omdat dit henzelf tot voordeel strekt. Het wordt moeilijker als we niet zeker zijn of onze Vader wel bestaat, er geen band van vertrouwen is of wanneer wij vinden dat Hij niet liefdevol is, teveel van ons vraagt of onredelijk is. Onze vrije wil bepaalt, hopelijk zelfstandig, wat wij wij willekeurig op welk moment zullen verkiezen, maar zal ongetwijfeld ook consequenties voor ons hebben die al of niet voor- of nadeel zullen opleveren. Terugkijkend op mijn levenservaringen bleken mijn eigen keuzen niet altijd even gelukkig te zijn geweest, maar over het algemeen kan ik stellen dat het toepassen van de raad uit de Bijbel mij geholpen heeft deze te voorkomen of alsnog op te lossen. Dat wens ik uiteraard een ieder van ons toe en is daarom één van de redenen waarom ik mensen in mijn omgeving bezoek.(zie als je wilt 1 Timotheüs 2:3-5 The Bible in Living English)

Dit is mijn reactie op het 1e deel van je bericht en, wanneer je dit op prijs stelt zal ik ook op het 2e deel reageren. Bedankt voor je aandacht en informatie.    

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.