Een stijgende werkeloosheid

Door Kralijn gepubliceerd op Monday 17 February 13:50

Stel je voor, je hebt een gezin met 4 kinderen die allemaal willen gaan studeren, een huis met een hoge hypotheek en een vrouw met een gat in haar hand. Dan is een goede baan nodig om dit allemaal te kunnen betalen. Maar komt het moment dat je je baan verliest, dan zit je toch met een groot probleem. Dit gebeurt toch steeds vaker. En zeker wanneer je zonder werk zit is de kans zeer klein dat je een goede baan vind. De werkloosheid blijft maar stijgen aldus het Centraal bureau van Statistiek (CBS).

Stel je voor, je hebt een gezin met 4 kinderen die allemaal willen gaan studeren, een huis met een hoge hypotheek en een vrouw met een gat in haar hand. Dan is een goede baan nodig om dit allemaal te kunnen betalen. Maar komt het moment dat je je baan verliest, dan zit je toch met een groot probleem. Dit gebeurt toch steeds vaker. En zeker wanneer je zonder werk zit is de kans zeer klein dat je een goede baan vind. ‘’ De werkloosheid blijft maar stijgen’’ aldus het Centraal bureau van Statistiek (CBS).

Hoe ontstaat de werkloosheid?


Daar zijn verschillende oorzaken voor.  Bijvoorbeeld wanneer er verschillen zijn tussen vraag en aanbod. Wanneer en minder vraag is dan aanbod, ontstaat er een productieoverschot. Om dit overschot terug te dringen is de enige optie : mensen ontslaan. En dat leidt tot meer werkloosheid. Door de economische crisis die nu speelt daalt het consumenten vertrouwen, mensen gaan meer sparen en minder uitgeven. Daardoor is de vraag dus erg laag en is er minder productie nodig om vraag en aanbod aan elkaar gelijk te stellen. Zo komen er dus minder plaatsen vrij voor werknemers. Zeker in een tijd zoals nu, wanneer het slecht gaat met de economie zijn mensen niet zeker van hun baan. En ook is het erg lastig om in deze tijd aan een nieuwe baan te komen.

In de maatschappij waarin we nu leven is werk niet alleen van belang als bron van inkomen, maar werk bepaald ook voor een belangrijk deel iemands identiteit en diens sociale contacten. Mensen die werkloos zijn staan lager in aanzien. Werkloosheid kan daarom ook als het lang duurt zorgen voor sociale isolatie en spanningen omdat de persoon door de omgeving niet meer als vol wordt gezien. Ook een groot probleem bij langdurig werklozen is dat ze op onregelmatige tijden gaan eten en slapen en dit kan leiden tot gezondheidsproblemen en ook maakt dit het moeilijker om een nieuwe baan te vinden.

Er wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen structurele en conjuncturele werkloosheid. Structurele werkloosheid ontstaat doordat er te weinig werkgelegenheid is. Zelfs als de gehele productiecapaciteit in gebruik is, zijn er nog steeds werklozen. Oorzaken kunnen liggen in de productiefactoren, maar ook in te hoge loonkosten, verplaatsing van de productie naar het buitenland of een enorme groei van de beroepsbevolking. Conjuncturele werkloosheid ontstaat doordat er een terugval in de bestedingen ontstaat. Dit komt doordat mensen gewoonweg minder te besteden hebben.

Maar de grootste vraag is uiteindelijk, hoe kan dit alles worden opgelost?

Dit is een vraag waarop tot op heden nog niet echt een goed antwoord op is gevonden. Als dat wel zo zou zijn zou het namelijk al lang zijn opgelost. Je zou voor 1 volledige baan meerdere personen kunnen aannneemmen, maar dat zorgt er weer voor dat er heel veel mensen in deeltijd moeten gaan werken, en dus ook weer voor een grote tijd thuis komen te zitten. Dit is dus niet echt een goede oplossing.

Waarom niet gewoon meer mensen aannemen?

Als werkgevers meer mensen aannemen, zal dit leiden tot een hogere productie. Dit is natuurlijk niet verkeerd, maar wel als het leidt tot overproductie. Van overproductie is spraken wanneer er meer aanbod is dan vraag. Dan kan het bedrijf zijn producten niet kwijt en is hij achteraf meer kwijt aan de kosten dan dat er binnenkomt door de verkoop. Vandaar dat er dan veel mensen moeten worden ontslagen. Zeker in een tijd als nu wanneer er een crisis is, is er weinig personeel nodig. Dat komt door het consumenten vertrouwen. Dat is de laatste jaren erg gedaald. Mensen gaan minder uitgeven en meer sparen. Doordat ze minder uitgeven is de vraag lager. En is er dus minder productie nodig om aan die vraag te voldoen. En dus ook minder werknemers --> en dus meer werklozen.

 

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Een goed artikel maar ik vind je inleiding minder goed. Zeer rolbevestigend.