De bromtolmoord

Door Wasbeer gepubliceerd op Saturday 28 December 16:15

d09e195bbbc659ed7947abd75321c0a5.jpg

Het was rumoerig in het zaaltje. Inspecteur Van Gaal stond voorin en keek even rond, hij zag er moe maar piekfijn verzorgd uit, maar weinigen hadden hem ooit anders meegemaakt. Achter hem waren twee grote borden opgehangen. Eén met foto's van het slachtoffer, Jurgen Joppens, de meeste aanwezigen hadden maar een korte blik geworden op de close-up van zijn gezicht na de daad. Pure doodsangst gemengd met verbazing in zijn ogen, die zelfs de geharde rechercheurs hier schrik aanjoeg. Op het andere bord hingen 14 foto's van verschillend formaat en zo te zien van verschillende ouderdom. Met hanenpoten stond onder iedere foto wat gekrabbeld, een naam en wat bijzonderheden in onbegrijpelijke afkortingen. De foto's van de kinderen waren apart gehouden van die van de volwassenen. Bij de volwassenen was een groot vraagteken in rode viltstift aangebracht onder een vaag portret van een knappe vrouw van middelbare leeftijd. De foto was niet geposeerd, gemaakt met een mobieltje zonder dat de dame hiervan van op de hoogte was?

 

'Even stilte graag' bromde Van Gaal 'Maak die smerige sigaret uit, Bas. Hoe vaak moet ik dat nu nog zeggen. We zijn vierentwintig uur verder, mensen en ik wil antwoorden horen. Doortje, wil jij even verslag doen van de stand van zaken?' . Vol zelfvertrouwen ging Doortje staan, ze was de ster van het team en wist dat, al leverde dat een hoop achterbaks gefluister en insinuaties op. Hard werken en kwaliteit wordt zelden gewaardeerd, ook niet in een team van betrokken rechercheurs. Haar goede relatie met de vrijgezel Van Gaal was regelmatig onderwerp van besmuikte opmerkingen en ook nu knipoogden een paar rechercheurs meteen naar elkaar. Zij was ook de enige die wist dat Van Gaal niet op 'die manier' geïnteresseerd was in vrouwen. Niet alleen onder manlijke profsporters zijn bepaalde onderwerpen nog steeds onbespreekbaar.

 

'Op 28 december om 09.55 uur komt het slachtoffer Joppens met zijn zoon de winkel binnen en loopt richting Margret Groen. Zij herkent hem, maar is in gesprek met Victor Bendetti, vertegenwoordiger in speelgoed artikelen, ze glimlacht naar hem, terwijl ze met een verontschuldigend gebaar, vijf vingers opsteekt, vijf minuutjes geduld graag. Joppens glimlacht terug en hij en zijn zoon gaan verder de winkel in. Even voor 10.00 uur klinkt een verschrikkelijke gil, van Joppens, blijkt later. Kees Anders , de beveiligingsman loopt naar de plek des onheils, ziet Joppens liggen in een plas bloed. Hij haast zich naar de deur, doet die op slot en belt 112. Om 10.12 uur is een team van de politie ter plaatse en neemt de controle over'

 

'Er hangen controlecamera's in de winkel maar er zijn geen beelden, de opname apparatuur is al een behoorlijke tijd defect en er is geen reparatieopdracht gegeven. De winkel loopt niet echt goed. Volgens de forensisch experts is Joppens vermoord met een min of meer' scherp voorwerp en niet met een bromtol. Die kreet 'bromtol moord' in de pers is onzin. Het materiaal van het moordwapen is nog niet bepalen,volgens de experts zijn de eerste tests mislukt, steensporen maar dan van onbekende afkomst. Om Jorgens te doden is er veel kracht gebruikt, de experts sluiten kinderen in principe uit als daders, maar de vrouwen (nog) niet. Joppens en zijn gezin zijn 'grijze muizen', niemand kent ze echt goed in de buurt. Hij een kantoorbaantje en zij parttime in de verpleging. Een buurvrouw zei dat er af en toe 's nachts 'gekke geluiden en lichten' te horen en te zien zijn in het huis, maar dat geldt volgens haar voor de meeste andere panden in de buurt ook'. Er klonk wat onderdrukt gegrinnik en gezucht in het zaaltje' Geen bijzonderheden op de computer van het slachtoffer, bijna standaard: veel gratis pornosites “voor elk wat wils”, een hoop sensatiesites over het einde van de wereld en enige interesse in datingsites. Het echtpaar is tenslotte al meer dan 15 jaar getrouwd'. Doortje keek even een rechercheur aan, waarvan iedereen wist dat hij het ook niet zo nauw nam met de huwelijkstrouw en die grijnsde onbeschaamd terug.

 

'Van de 14 aanwezigen heeft (uiteraard) niemand iets gezien, waar we verder mee kunnen Als we de vier kinderen voorlopig even buiten beschouwing laten, blijven er 10 volwassenen over. Volgens eenduidige verklaringen van alle aanwezigen, zijn Margret Groen en Victor Bendetti in gesprek gebleven gedurende de gehele periode vanaf het moment dat Joppens binnen kwam en de gil. Voor vier anderen geldt dan vrijwel zeker was dat ze in gezelschap van één of meer personen van de 'groep' zijn gebleven Resteren: Kees Anders, de beveiligingsman ; Kevin Dollums, winkelbediende : Michaela Gerbrandy, klant en de Mystery Lady natuurlijk. Maar Paul heeft haar identiteit inmiddels vastgesteld.' Paul de Jong, ook echt de jongste in het team begon: 'Ze is best bekend, haar naam is Vera Hoop ( artiestennaam?) en ze is helderziende/ kaartlegster bij SBS6. Mijn vrouw.....' Toen het gelach begon, ging hij maar weer snel zitten met een rood hoofd. Doortje keek even fronsend rond en maakte het verslag af: 'Anders is een ex-politieman met een alcoholprobleem, gewelddadig en onberekenbaar als hij een slokje opheeft. Dollums is homo en heeft regelmatig 'contacten' met oudere mannen. Als Joppens in de winkel kwam,  was hij altijd degene die hem hielp. Hij is compleet van de wereld door wat er is gebeurd met die 'lieve schat' Gerbrandy is niet bij ons bekend, maar ze is heel naarstig op zoek naar een nieuwe man in haar leven en is niet kieskeurig. Zelfs de ondervragende rechercheur trok haar interesse en wie wil er nu een politieman, ze is heel actief op datingsites en haar aanstaande ex noemt haar een moorddadige bitch.' 'Bedankt Doortje, mooie samenvatting merkte Van Gaal op. Goed mensen, we concentreren ons voorlopig op het genoemde viertal. Doortje en ik gaan mevrouw Hoop vragen wie de dader is, maar ik vertrouw er op dat jullie dat door hard werk dan zelf al hebben uitgeplozen. Aan het werk en 'be careful outthere'

 

De 'Hoop residentie' lag in het midden van een dure villawijk op de Gooise matras. Vera Hoop opende zelf de deur en liet bezoekers gelaten binnen met een lichte zucht. 'Je hoeft geen helderziende te zijn om te beseffen dat jullie me snel zouden vinden'. De villa was qua interieur even mooi als van buiten, sober ingericht, alleen met klasse materialen, luxe maar niet overdadig, het product van een uitstekende smaak. 'Niets iets dat je.....' dacht Van Gaal. 'U verwachtte wierook kaarsen, duisternis en enge schilderijen, inspecteur' : werden zijn gedachten afgemaakt door de vrouw des huizes. 'Dat hoeft tegenwoordig niet meer, ik heb echt een Gave en hoef dat niet te onderstrepen met hocus pocus. Vrouwen beseffen dat eerder dan mannen, maar voor vrouwen heeft u immers geen ruimte in uw leven, inspecteur'. Ze knipoogde naar Doortje maar met een weemoedige blijk in de ogen. 'Maar u bent voor niets gekomen. Ik was voor het eerst in die winkel, ken geen van de aanwezigen en heb niets gezien of gehoord. Het spijt me voor die arme man en zijn gezin, maar ik kan u niet helpen. De kaarten 'zeggen' ook niets, die lijken geblokkeerd en dat geldt ook voor mij. Vreemd gevoel, maar af ten toe gebeurt dat. Mocht me nog iets te binnen schieten dan bel ik u, ik kijk ook vaak genoeg naar detectives maar ook voor mij is de dader dan vaak een verrassing. Wilt u misschien iets drinken na de lange reis?

 

Van Gaal maakte dan wel heel lange dagen, hij sliep uitstekend gedurende de korte momenten die hem gegund werden. Het wakker worden omdat zijn mobiel overging, verliep dan ook moeizaam en met tegenzin. “Onbekend nummer en 05.13 knipperde hem tegemoet. 'Inspecteur, hier Vera.. dit is onmogelijk, mijn god …........... het kind...........gevaar.......red hem. “Verbinding verbroken”gaf het scherm aan, terwijl Van Gaal inmiddels klaarwakker was geworden. Na de alarmdienst te hebben gebeld begaf hij zich naar zijn dienstauto. Terwijl hij de sleutel omdraaide kwam een andere gedachte en pakte hij zijn mobiel. 'Doortje, van Gaal hier, regel meteen bescherming voor Caspar Joppens en ga daar zelf ook naar toe. Geen vragen, ik kom zelf ook later, bij de eerst beste gelegenheid. Van Gaal kwam tegelijkertijd aan met een ambulance, terwijl twee politieauto's met brandende lichten voor de villa stonden. Een aantal toeschouwers in dure ochtendjassen stond te wachten op hetgeen zou volgen. 'Gruwelijk inspecteur'; merkte een bleke jonge agent op 'het lichaam is in stukken gescheurd als door een wild beest, maar het hoofd is op de kapstok geplaatst, helemaal intact, maar die blik in de ogen..... het is mevrouw Vera Hoop, de technische recherche is binnen bezig met het onderzoek... Van Gaal nam binnen een kijkje en zag diezelfde blik bij Vera die hij al eerder op de foto van Joppens had gezien.

 

De woning van de familie Joppens was een oase van huiselijkheid op dit vroege uur van de ochtend. Caspar zat vrolijk aan de ontbijttafel, de dochters waren nergens te bekennen en mevrouw Joppens liep wat in de keuken te scharrelen, zij zag en wel moe en bleek uit en zei geen woord toen Van Gaal binnenkwam. Doortje maakte grapjes met Caspar en keek Van Gaal vreemd aan. Mevrouw Joppens bracht hem een kop koffie , weer zonder een woord en de heerlijke geur bracht hem weer bij zijn positieven. Van Gaal nam Doortje mee naar een hoek in de keuken en bracht haar fluisterend op de hoogte, ze knikte begrijpend. Op dat moment vroeg Caspar zijn moeder om een nieuw glas melk en via een spiegel zag Van Gaal plotseling de blik in de ogen van de moeder, die naar haar kind keek. Diezelfde doodsangst had hij onlangs al twee keer gezien. Doortje liep plotseling bij hem weg en Van Gaal voelde dat alle huiselijkheid was verdwenen uit de keuken. Jammer, inspecteur ; zei Caspar, nog steeds vrolijk maar ineens anders. 'Twee mysterieuze onopgeloste moorden, dat komt wel vaker voor en het zou uw carrière niet eens hebben geschaad. Maar nu is er geen weg meer terug, vrees ik. Persoonlijk wijt ik het aan dat internet. Jurgen was natuurlijk niet mijn vader al heeft hij dat tot op een zeker moment altijd gedacht. Mijn echte vader heeft er ook voor gezorgd dat mijn moeder een ongelukje kreeg met haar stembanden en niet meer kan praten' Mevrouw Joppens was in elkaar gezakt en lag als een hoopje ellende op de keukenvloer. 'Jurgen kreeg op een gegeven moment belangstelling voor het occulte, het einde van de wereld, Armageddon en noem maar op'. Dat is voor 99% onzin natuurlijk, maar soms komt er iets van waarheid boven drijven. “Het mes van mijn echte vader” , u begrijpt inmiddels wel wie ik bedoel, verloren gegaan in de oudheid. Een stenen mes, het enige wapen dat de herboren Jezus kan doden om de geschreven toekomst te wijzigen. En daar staat gewoon een plaatje van op internet, hoe is het mogelijk? 'Ik draag het altijd bij me' , zoals u kunt zien. “En laat Jurgen in die winkel plotseling er een blik op werpen toen ik het even aan het liefkozen was. Dom, maar ook toen was er geen weg meer terug en Vera Hoop, tja er is toch meer tussen hemel en aarde dan u denkt, Van Gaal. Armageddon zal eindigen in een onverwachte overwinning en de nieuwe wereld zal er anders uitzien dan de mensheid nu denkt en dat voor alle eeuwigheid. Maar ook u zult dat op termijn moeten meemaken vrees ik want ook de dood biedt geen verlossing meer Maar nu krijgt u een plotselinge hartaanval, straf voor al dat harde werken. Van Gaal greep naar zijn borst en keek naar Doortje, maar in haar inmiddels gele ogen, net als die van Caspar, was niets dan spot te lezen.

941d661c3aa0b31659a0017058becdec.jpg

Reacties (28) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Gelezen en beoordeeld!
Gelezen en beoordeeld!
Brr, eng dit.
Brr, eng dit.
Dat is me nog eens een intrige zeg. Mooi.
Dat is me nog eens een intrige zeg. Mooi.
Gelezen.