Waar moet je op letten bij de aankoop van een kluis?

Door PrimaDonna gepubliceerd op Wednesday 03 July 13:05

Je hebt waardevolle bezittingen die je wilt beschermen tegen brand en/of inbraak. De keuze voor de juiste brandkast is dan zeer belangrijk. Waar moet je op letten bij de aanschaf van een kluis? In dit artikel maak ik je stap voor stap wegwijs in het oerwoud van keuzes die je kunt of moet maken.

 

 

Het stappenplan:

 • Stap 1: inbraakwerend of brandwerend of beide?

 • Stap 2: welk type slot?

 • Stap 3: wat wil je beschermen?

 • Stap 4: waar zet je hem neer?

 • Stap 5: hoeveel mag een goede kluis kosten en hoeveel kwaliteit krijg ik daarvoor?

Stap 1: inbraakwerend of brandwerend of beide?

Er zijn drie typen thuiskluizen:

 • inbraakwerende kluis
 • brandwerende kluis
 • inbraak- en brandwerende kluis

Inbraakwerende kluis:

Deze kluis probeert de inbreker zo lang mogelijk bezig te houden of zelfs te ontmoedigen om aan een poging tot openbreken te beginnen. Lees verderop over de certificering en normen.

Brandwerende kluis:

Deze kluis beschermt je waardevolle spullen tegen een bepaalde hitte voor een bepaalde tijd. Papier is ontvlambaar bij 170 graden Celsius en data (een cd-rom of harde schijf) is slechts beschermt tot 50 graden Celsius. Lees verderop over de certificering en normen.

Inbraak- en brandwerende kluis:

Deze kluis biedt bescherming tegen beide gevaren maar is dan ook een stuk duurder. Besef je terdege dat een brandwerende kluis nauwelijks bescherming biedt tegen inbraak en een inbraakwerende kluis nauwelijks bestand is tegen hitte. Een combinatie van beide kan een goede keuze zijn. Lees verderop over de certificering en normen.

Stap 2: welk type slot?

Er zijn drie typen sloten, oplopend van goedkoop naar duur:

 • sleutelslot
 • cijfercombinatieslot
 • elektronisch codeslot

Sleutelslot

Een sleutelslot is mechanisch en hierdoor minder gevoelig voor een elektrische storing of defect. Meestal wordt de kluis met een sleutelslot geleverd met twee sleutels. Bedenk goed waar je de sleutels opbergt of juist bij je houdt. In het eerste geval kan een inbreker een sleutel vinden en in het tweede geval kun je de sleutel verliezen, kwijtraken of dat je tas wordt gestolen door een zakkenroller waardoor ook je adres in de meeste gevallen bekend is.

Cijfercombinatieslot

Een cijfercombinatieslot is ook mechanisch en in de meeste gevallen heeft deze kluis geen sleutels. Je moet alleen de code goed onthouden in je hoofd, dus niet ergens opschrijven.

Elektronisch slot

Het elektronische slot werkt met een cijfercode die je intoetst waarna de kluis open gaat. Soms wordt er toch nog een sleutel bijgeleverd voor het geval je de code bent vergeten.

Stap 3: wat wil je beschermen?

Deze keuze valt enerzijds samen met de eerste keuze: moet de inhoud bestand zijn tegen inbraak, tegen hitte of tegen beide. Maar bedenk ook eens wat je er allemaal in wilt bewaren qua volume. Moet er een laptop in passen of fotoalbums? Dan heb je al gauw een iets grotere kluis nodig. Let dan goed op de binnenmaten van een kluis en de grootte van de opening van de deur.

 

Stap 4: waar zet je hem neer?

Je kluis komt ergens te staan: op een etage of op de begane grond, in een kast of op een betonnen vloer. Je thuiskluis moet je goed kunnen verankeren: vastzetten met grote bouten of wellicht zelfs inmetselen, ook dat is mogelijk. Bedenk dit vooraf en kijk goed naar de verankeringmogelijkheden en of je dit zelf wilt en kunt doen. Sommige leveranciers bieden de service om de verankering voor je te doen, tegen betaling. Brandkasten tot 1.000 kg moeten deugdelijk zijn verankerd om aanspraak op je verzekering te kunnen maken.

Stap 5: hoeveel mag een goede kluis kosten en hoeveel kwaliteit krijg ik daarvoor?

In feite is dit de belangrijkste stap maar ook de saaiste voor velen. Want nu moet je gaan lezen en vergelijken en doordat normeringen en certificeringen onoverzichtelijk zijn, is dit ook nog eens lastig. Een verzekeraar zal bij een calamiteit altijd vragen naar het certificaat waarna hij een bepaald maximaal bedrag aan verzekerde waarde toekent. Tip: neem vóór de aankoop van een kluis contact op met je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon en bespreek je voornemen v.w.b. het aanschaffen van een kluis. Je aankoop zal dan zeker de juiste zijn want samen zul je dan de keuze bepalen. De verzekeraar zal ook kijken naar hang- en sluitwerk, de aanwezigheid van een alarminstallatie, de plaatsing van de kluis, etcetera. Het risico op verrassingen achteraf wordt hierdoor verkleind.

Normering en certificering voor inbraakweerstand

Koop in ieder geval een officieel gecertificeerde kluis, te herkennen aan een EN-nummer conform 1143-1. Een onafhankelijk instituut heeft de kluis dan getest en gekeurd. De onderstaande EN-normen gelden voor contant geld en voor kostbaarheden gelden in de meeste gevallen een hogere waarde, al naar gelang de situatie in huis. In ieder geval is dit minimaal het dubbele tot maximaal 5 keer de waarde van contant geld:

 • EN 0: Euro 7.000,-
 • EN I: Euro 9.000,-
 • EN II: Euro 23.000,-
 • EN III: Euro 36.000,-
 • EN IV: Euro 55.000,- (de kluis heeft vanaf deze klasse twee aparte sloten)
 • EN V: Euro 82.000,-
 • EN VI: Euro 91.000,-
 • EN VII tot en met XIII: “in overleg met verzekeraar”

 

Vaak zie je bij goedkope brandkasten een “waarde-indicatie” van Euro 5.000,- staan maar het gaat hier dan NIET om een officieel gecertificeerde normering! Het betreft hier vaak de oude NCP Safe 1, 2, 3 en 4 aanduidingen die in 2005 zijn vervangen door de EN-norm 14450 met de gradaties S1 en S2; het gaat hier om verzekerde bedragen van respectievelijk Euro 2.500,- en Euro 5.000- dus voor brandkasten voor eenvoudige risico’s aangezien ze slechts licht inbraakwerend zijn, de zgn. Safe Secure Cabinets.

 

Normering en certificering voor brandweerstand

De laagste norm is DIN 4102. In feite betreft het dan slechts archiefkasten met een dubbele wand waarin een brandwerende vulling zit. DIN 4102 is dan ook een bouwnorm en geen testnorm met een certificaat; de isolatie biedt hooguit 10 minuten bescherming aan papier.

De laagste norm mét een certificaat is EN 15659 met certificaat LFS 30P: in deze kluis is papier voor ongeveer een half uur (30P staat voor 30 minuten) beschermt bij een brand met temperaturen van 800 tot 850 graden Celsius. Daarboven komen de certificaten P60 en P120 met de EN-norm 1047-1: gedurende 1 of zelfs 2 uur blijft de binnentemperatuur beperkt tot 170 graden Celsius terwijl de buitentemperatuur tot 1000 graden Celsius mag zijn.

Voor data (gegevensdragers als cd’s, dvd’s, USB-sticks, harde schijven) gelden andere normen en certificaten t.a.v. brandwerendheid: 60Dis en 120Dis conform de norm EN 1047-1 is speciaal voor data. Gedurende 1 of zelfs 2 uur mag de binnentemperatuur niet hoger worden dan 50 graden Celsius bij een buitentemperatuur van 1000 graden Celsius. Deze brandkasten worden in de regel datasafes genoemd en vaak zie je dat men een kleine databox koopt voor in de kluis waardoor een dubbele bescherming ontstaat.

Normen en certificering voor sloten

Uiteraard moet een slot ook aan bepaalde eisen voldoen. Hiervoor is de norm EN 1300 in het leven geroepen met certificaten voor de klassen A, B, C, en D. Class A geldt voor het eenvoudige sleutelslot en B voor het mechanische cijferslot. Klasse D is de hoogste gradatie.

Tot slot kom ik terug op de vraag die ik stelde bij de vijfde stap: het moge duidelijk zijn dat een goede kluis een relatief dure kluis is. Let goed op de certificaten en bedenk: goedkoop kan duurkoop zijn!

3 juli 2013.

Een overzicht van mijn artikelen.

© PrimaDonna 2013 (voor ieder gebruik van de tekst van dit artikel is toestemming nodig zoals beschreven op http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/22090/)

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.