Is Nederland verantwoordelijk voor vervuiling Isla op Curaçao?

Door Chayenna2 gepubliceerd op Monday 25 March 16:47

Isla is het Spaanse woord voor eiland, dat deel uitmaakte van de grote praktische aan alle zijden door land omgeven binnenbaai Schottegat op Curaçao.  Shell vestigde zich er in 1915 en heeft tijdens WOII er zeer veel geld verdiend. Het grootste gedeelte van de brandstof voor de geallieerde troepen kwam van de Antillen. In het bestrijden van de toenmalige vijand waren de Antillen dus een economisch en strategisch dankbaar onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Iets wat al lang niet meer bekend is bij vele Europese Nederlanders en waar op 5 mei totaal geen aandacht aan wordt besteed in Nederland.  In 1985 verkocht Shell de raffinaderij aan het Eilandgebied Curaçao voor het symbolische bedrag van 1 gulden. Een goedkope manier voor Shell om zo de veroorzaakte milieuschade af te kopen. Sinds 1985 wordt de raffinaderij verhuurt aan de Venezolaanse oliereus PDVSA. Het eiland zelf ontvangt daarvoor een schamele huur, de honderden miljoenen winst die de raffinaderij per jaar maakt gaat echter naar de Venezolaanse staat. Een van de belangrijkste redenen van Shell om de raffinaderij van de hand te doen was dat de raffinaderij verouderd was, en nu nog steeds is. Dit leverde in die tijd al veel milieuschade op, en in deze tijd is deze alleen maar erger geworden en kunnen we nu eerder spreken over een milieu misdaad.

De raffinaderij op Curaçao stoor jaarlijks 30 miljoen kilo zwaveldioxide (SO2) de lucht in. Dat is meer dan alle raffinaderijen bij elkaar in Nederland. In de periode 2001-2009 zat er in de woonwijken onder de rook ongeveer 100-300 ug?m3 S02. Dit is grofweg 15 keer hoger dan in Nederland is toegestaan. Dit zijn gemiddelde die er worden gemeten, op vele dagen echter wordt er ver boven de waarde van 1000 ug/m3 gemeten. In Nederland daarentegen wordt slechts 2 ug/m3 gemeten. En dit is niet het enige. De raffinaderij stoot in zijn eentje minstens 1,2  miljoen kilo fijn stof uit. Ter vergelijking met Nederland waar door alle raffinaderijen 1,7 miljoen wordt uitgestoten. Iedereen begrijpt dat dit  grote gevolgen heeft voor een groot deel van de  Curaçaose bevolking die onder de rook van de raffinaderij wonen. 20.000 mensen waarvan 6000 kinderen leven dagelijks met de stankoverlast. Scholen moeten regelmatig sluiten, en er is een grote druk op de gezondheidszorg door duizenden vooral arme mensen. Uit een rapport van het Nederlandse Ecorys-Nei uit 2005 kost de raffinaderij ieder jaar tientallen doden.

Het is duidelijk dat de rol van Nederland bij de verkoop van de raffinaderij een dubieuze aangelegenheid was, om maar te zwijgen van de “normen en waarde” van de toenmalige minister Balkenende. Nederland heeft altijd veel voordeel gehad van de raffinaderij. De nadelen komen echter voor rekening van het milieu en de Curaçaose bevolking, en dan vooral voor het arme deel en de schoolgaande kinderen ervan. Op 21 maart wordt via de Vara in het programma Zembla aandacht gevraagd voor deze problematiek. Zembla wil op grond van de onderzoeksjournalistiek helpen om veranderingen in gang te zetten . Met het oog op milieu en volksgezondheid en daarmee dus ook de economie zijn er op Curaçao broodnodig veranderingen nodig. De Nederlandse regering dient zijn verantwoording te nemen en dient in te grijpen op Curaçao wat betreft de Isla.

Met de reportage van ZEMBLA kan het hele Koninkrijk der Nederlanden letterlijk zien dat dit nodig is. Wellicht dat politici dan in beweging komen. De reportage is te zien op 21 maart om 20.45 hr. (Nederlandse tijd; Nederland 2) Zeker nu haast dagelijks de WHO norm voor zwaveldioxide wordt overschreden en er daarin steeds nieuwe record hoogtes worden gehaald.

Ondanks dat ik toch op een redelijke afstand van de Isla  raffinaderijen woon, ondervind ik nu ook regelmatig wat het betekent om de stank ervan te ervaren. Dit heeft te maken met hoe de wind staat.  Het is een zeer zware geur, die doet lijken op een gaslucht, en in de eerste dagen was dan ook het eerste wat ik controleerde of ik niet het gas had aan laten staan. Als de stank wat langer aanhoud merk ik ook dat ik last krijg van hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Je kunt je dan wel voorstellen wat het voor de mensen en kinderen moet betekenen die er dagelijks aan blootgesteld worden. De vraag die er nu vooral speelt is, gaat M. Rutte nu eindelijk eens maatregelen treffen hierin?

De milieuorganisatie Stichting Schoon Milieu op Curaçao, vond het in 2007 al opmerkelijk dat bij een werkbezoek van M. Rutte zich wel sterk maakte voor het geven van aanwijzingen aan Curaçao omtrent de financiële huishouding, maar niet wat betreft het handhaven van de Isla raffinaderij. Na een werkbezoek dat de Nederlandse fractieleiders van de Tweede Kamer in 2007 aan Curaçao brachten zei Rutte, die toen als fractievoorzitter van de VVD in de oppositie zat, tegen de toenmalige Nederlandse regering dat er desnoods met een bestuurlijke aanwijzing ingegrepen moest worden als Curaçao niet harder zou optreden tegen de overtredingen van de Venezolaanse Isla raffinaderij van PdVSA. Ook in 2008 stelde Rutte Kamervragen over de Isla. Maar de aanwijzing is er nooit gekomen, ook niet nu hij premier is.

Bron: http://www.stichtingsmoc.nl/over-curacao/

Copyright Curaçao2013@ GerdaVerstraeten

Voorbij de regenboogbrug
Mijn pagina
Verhalen en gedichten Chayenna

 

 

 

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wat zonde van zo'n mooi eiland....
Alles waar veel geld mee gemoeit is- is doofpot en gehoor technisch gevoelig! Mooie info trouwens!
En de mensheid maakt zich tegenwoordig alleen nog maar druk over het roken. Regeringen weten heel goed hier mee om te gaan en de mens te misleiden, daar de mens toch enkel nog maar kan volgen.
Goed artikel!
Zelfs als je schromelijk overdrijft is het nog goed dat je er aandacht aan schenkt. En wat ik nou niet begrijp: dat het in het verleden een belangrijke strategische waarde had, is me bekend. Maar wat heeft Nederland er nu nog aan, zeker als er maar zo weinig huur wordt betaald? Als we innige banden met Venezuela zouden willen behouden moet dat toch ook op een andere manier kunnen dan hen het eiland te laten vervuilen...
Ja Taco, we zijn sinds half december op het eiland. De eerste 2 maanden hebben we aan de oostkant gewoond, en ja daar merk je heel weinig van de stankoverlast van de Isla. Als je echter eens een kijkje neemt in de wijken onder de rook, is het gewoon niet te harden.
Dear Gerda ik wist niet dat je er woonde, ik was er in 1970 en heb er toen niets van gemerkt...maar dat het zeer schadelijk is heb je goed duidelijk gemaakt. Die deal voor een gulden...daar moest wel iets achter zitten en dat heb je uitstekend weer gegeven!