De Extreme Gevolgen van de CO²-uitstoot

Door Venuswix gepubliceerd op Saturday 08 February 21:25

Voor dat je het weet, zal jouw wereld drastisch veranderen door de klimaatverandering. Lees hier over de verschrikkelijke gevolgen.

In dit artikel zal ik drie belangrijke hoofdvragen bespreken die ons allemaal bezighouden:

1. Wat zal er gebeuren als we doorgaan op het huidige tempo?

2. Zullen er vele mensen sterven?

3. Kunnen we de hele situatie nog redden?

1.Wat zal er gebeuren als we doorgaan op het huidige tempo?

Natuurlijk heeft iedereen wel eens op internet gelezen of van iemand gehoord wat de gevolgen van de opwarming van de aarde zullen zijn. Hierbij kan ik ook onmiddellijk zeggen dat alles wat men zegt niet altijd waar is. Ik heb research gedaan en hier is de waarheid.

1.1 Inleiding

Om een beetje te kunnen volgen wat ik schrijf, moet je enkele dingen weten:

  •  CO² (koolstofdioxide) en CH4 (methaangas) zijn broeikasgassen. Dit wil namelijk zeggen dat ze UV-stralen van de zon omzetten in warmte. Het broeikaseffect is alleen mogelijk door deze stoffen.

 

  • Wanneer de temperatuur van een vloeistof verhoogt, verlaagt de oplosbaarheid. De oplosbaarheid van een vloeistof is de hoeveelheid stof dat erin kan oplossen. Dit komt omdat bij hogere temperatuur de elektronen sneller beginnen te draaien en dus minder “plaats” laten voor opgeloste stoffen.  Hoe hoger de temperatuur, hoe minder  g / cm3 dus.

 

  • Arctica = Noordpool, Antarctica = Zuidpool

 

  • Permafrost:  IJs dat sinds mensenheugenis nooit gesmolten is.

1.2 Heden

1.2.1 Bomen

Iedereen weet dat, ongeaard hoeveel protest, er nog altijd veel bomen gekapt worden, vooral in het Amazone-woud. Dit tropisch regenwoud wordt niet voor niets “de longen van de aarde“ genoemd.

Indien het Amazone-woud niet zou bestaan, zou de wereldbevolking moeten halveren. 20% van alle O² in de atmosfeer komt van dit regenwoud. We zouden er dus niet zonder kunnen leven en toch maken we het kapot. Logica? Een ander zeer groot nadeel is de hoeveelheid CO² die niet opgenomen wordt. Hoe minder bomen, hoe minder CO²-reductie.

1.2.2 Oceanen

Een andere zeer grote bedreiging zijn de oceanen. De meesten onder jullie weten dit waarschijnlijk niet, maar de oceanen nemen het grootste deel van de CO² in de atmosfeer op! Het enige verschil met bomen is dat ze de CO² stockeren, en dus niet omzetten in O². Niks is oneindig dus… op een moment zal de zee verzadigd (vol) zijn. Dit zou normaal niet gebeuren, maar helaas gebeurt dit wel omdat de bomen de CO² niet snel genoeg kunnen omzetten naar O².

Een CO²-overschot ontstaat.

1.3 Nabije toekomst

Door dit CO²-overschot, ontstaat er een catastrofale vicieuze cirkel:

1.4 Het jaar 2035

De temperatuur zal zodanig gestegen zijn dat het ijs in Arctica begint te smelten. Dit wil dus zeggen dat alle glestsjers op Groenland en al het ijs van de Noordpool gesmolten zal zijn. En toch stijgt het zeeniveau maar 1 meter! Ookal stijgt het maar 1 meter, het grootste deel van Nederland zal overstromen. Maar waarom maar 1 meter?

De Noordpool is eigenlijk een grote drijvende ijsmassa. 90 % van het ijs ligt namelijk onder water en is dus eigenlijk al een deel van het zeewater. De overige 10 % ligt dus boven water en samen met het ijs op Groenland, zou die hoeveelheid water het zeeniveau lichtjes doen stijgen.

Voordeel:

Door de plotse aanvulling van water in de oceanen, is er dus meer water beschikbaar voor CO²-opslag. Dit zorgt voor een lichte daling in de hoeveelheid CO² in de atmosfeer. Het zou er zo uitzien in grafiekvorm.

Hopelijk beseft men in deze kleine pauze dat we fout bezig waren en dat we dringend maatregelen moeten nemen.

Helaas is dit klein wateroverschot al gauw verzadigd van CO² en begint de opwarming weer geleidelijk aan.

Nadeel:

Doordat de opwarming van het klimaat zo gevorderd is, dat het ijs in de Arctische cirkel smelt, zijn er verschrikkelijke gevolgen. De verdwijning van de permafrost op de Oost-Siberische vlakte brengt een verschrikkelijk proces teweeg.

Onder de Oost-Siberische plaat ligt er een gigiantisch methaanreservoir. Dankzij de permafrost is deze grote hoeveelheid methaangas nooit ontsnapt. Logischerwijze is dat methaanreservoir constant aan het groeien. De hoeveelheid methaan op deze plek is evenveel als het totaal van alle andere methaanbronnen op aarde. Als die permafrost zou smelten, dan zou al het methaan daar in de grond in de atmosfeer terecht komen. Deze zou een catastrofaal proces op gang brengen dat niet gestopt kan worden.

Vanaf hier is het al te laat.

1.5 Het jaar 2100

Tegen het jaar 2100 zal de temperatuur met 4 °C gestegen zijn. Hierdoor begint de Arctische cirkel te smelten, die tot nu toe onaangeroerd was gebleven. Dit heeft verschrikkelijke gevolgen.

Hieronder zie je het huidige Antarctica.

Hieronder zie je Antarctica, maar dan zonder het pakijs erbovenop.

Wanneer al het ijs in de Antarctische cirkel zou smelten, dan zou het zeeniveau 60 m stijgen!

Natuurlijk is de vraag dan: ‘Waarom steeg het zeeniveau niet zoveel bij het smelten van Arctica?’

 

De Noordpool

De Zuidpool

Geen vasteland

Gigantisch eiland

Grote drijvende ijsmassa

Millenia-oud pakijs

90% ligt al onder water

IJS IS 2-3 KM DIK!!!

Een stijging van 60 m is immens veel. De gevolgen hiervan zijn ondenkbaar en de wereld zal hierdoor permanent veranderd zijn.

Zo zou de Zuidpool er uitzien wanneer het zeeniveau 60 m stijgt.

Hier een simulatie-afbeelding van Noord-West Europa bij een stijging van 60 m.

Helaas, zoals jullie kunnen zien, zal Nederland helemaal opgeslokt zijn door de zee. Ook grote delen van België, Engeland, Duitsland en Denemarken zullen verzwolgen worden door het water.

De grootste zorg is oppervlakte. De oppervlakte van bewoonbaar en bruikbaar land zal drastisch verkleinen en de bevolkingsdichtheid zal fors toenemen. Dit zal waarschijnlijk voor conflicten zorgen.

Hopelijk laat men het nooit zover komen.

2. Zullen er vele mensen sterven?

Zoals jullie al lazen, zal er eigenlijk tot 2100 niet veel spectaculairs gebeuren voor ons, behalve als je in Nederland woont. Daarentegen, andere landen, namelijk derdewereldlanden, zullen het veel moeilijker te verduren krijgen dan de welvarende landen. Er zullen veel minder doden vallen in eerstewereldlanden omdat wij een veel betere medische zorg aangeboden krijgen. Helaas zullen er wel veel oudere mensen sterven, omdat we een veel extremer klimaat zullen hebben.

Aangezien we nog een kleine eeuw “zacht” te leven hebben, zullen de kinderen van nu als senioren de grens bereiken van 2100.

Is dit een voordeel of een nadeel? Misschien een voordeel omdat we aan de toekomst zullen denken van onze nakomelingen en dat we deze zeker niet willen verpesten. Maar misschien een nadeel omdat we van ons verblijf hier op aarde maximaal willen profiteren en het welzijn van onze kleinkinderen zullen verwaarlozen.

Ik, als 14-jarige, noem mijn generatie de “laatste Old-Worldgeneratie”, omdat mijn generatie de laatste zal zijn die hun hele leven in de oude wereld geleefd hebben. De nieuwe wereld begint dan vanaf 2100.

3. Kunnen we de hele situatie nog redden?

3.1 Ja en nee

Ja, omdat we technisch gezien nog tijd hebben tot 2035. Als we nu overal bomen herplanten, zullen die volgroeid zijn tegen dan waardoor de hoeveelheid CO² zal verminderen en gebeuren deze apocalyptische gebeurtenissen niet!

Nee, want men is veel te egoïstisch. In plaats van de planeet te redden, houdt men liever zijn geld voor zich. Deze houding zal ons waarschijnlijk de kop kosten, aangezien deze versie de meest waarschijnlijke is.

3.2 Verandering?

Wij, de normale burgertjes, kunnen niet veel doen buiten zeuren en petities opstellen die men uiteindelijk toch vergeet. En toch is er iets dat we kunnen doen, want de enige die verandering kan brengen ben JIJ!

Als we onze mentaliteit veranderen en anderen aansporen om dat ook te doen, komt de verandering er vanzelf. Wees zo zuinig mogelijk, probeer te recycleren en verspil niet te veel energie, want de kleine beetjes maken het grote!

©Venuswix 19/02/2014

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ooit de film de Global Warming Swindle gezien ?
Nog niet zal eens kijken :)