De Urim en Tummim

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Saturday 08 February 14:52

In het verslag dat de Profeet Joseph Smith geeft over het voortkomen van het Boek van Mormon zegt hij: 'Op de westelijke helling hiervan, niet ver van de top, lagen de platen bewaard onder een zeer grote steen, in een stenen kist. Deze steen was in het midden het dikst en rondde naar de kanten af, zodat het middengedeelte boven de grond zichtbaar was, maar de rand rondom met aarde bedekt was. In deze kist vond hij de platen, welke de geschriften bevatten, waarvan het Boek van Mormon is vertaald.

        

Met deze platen waren andere dingen begraven en daaronder bevond zich iets, dat hij als twee stenen in zilveren bogen gezet, beschrijft en aan een borstplaat was bevestigd. Deze instrumenten noemde hij de Urim en Tummim. (GJS 1:51-52). Zij zijn in het Boek van Mormon op dezelfde wijze beschreven en worden vertalers genoemd. De Profeet gebruikte deze vertalers bij het vertalen van het oude verslag wat op de gouden platen gegraveerd was. Door de macht van God was hij bekwaam om op deze stenen te zien en de Engelse vertaling te lezen van de oude geschriften die daar zin voor zin op verschenen.

     Veel ongelovigen, die het verslag van deze merkwaardige manier van vertalen lazen, weigerden niet alleen het te geloven, maar weerspraken het idee, om dergelijke instrumenten voor zo’n doel te gebruiken. Toch maakt de Bijbel verslag van deze instrumenten. Dit kunnen wij vinden in Exodus 28:30; Leviticus 8:8; Numeri 27:21; Deuteronomium 33:8; 1 Samuël 28:6; Ezra 2:63; Nehemia 7:65, waarin we kunnen lezen dat de Urim en Tummim, door Hebreeuwse geleerden wordt beschreven als een hulpmiddel waarmee openbaring werd gegeven en waarheid werd verklaard.

            

     In de „Helps to the Study of the Bible," vervat in de Oxford Teachers' Bible, onder de titel „A Glossary of Antiquities, Customs, etc." vinden wij enige verklaringen omtrent het gebruik van de Urim en Tummim. De betekenis wordt gegeven als "Lichten en volmaaktheden", en zij worden beschreven als "gewijde zinnebeelden die de hogepriester op zijn borstplaat "op het hart" droeg, waardoor de godsspraken openbaar werden zodat het volk in tijdelijke aangelegenheden kon worden voorgelicht.  

     De beschrijving van de Urim en Tummim en hun doel wat door de Profeet Joseph Smith is gegeven, verschilt niet van hetgeen wat er in de Bijbel over gezegd wordt of van hetgeen de wereld ervan weet. Dat eenvoudige feit, in overweging met anderen, dient om te bewijzen, dat hij door God geïnspireerd was, en dat hij werkelijk in het bezit was van zulke instrumenten. Verder kon hij nooit op de hoogte zijn geweest van het gebruik van zulke instrumenten. 

        

     Verder kan als bewijs aangevoerd worden dat zijn leven te kort was en niet bestudeerd genoeg om een grondig onderzoek in te stellen zodat hij via deze weg een beschrijving kon geven welke in overeenstemming is met dat, wat van de Urim en Tummim bekend is. Het moet dus wel zo zijn geweest dat hij goddelijk ondersteund werd. Verder zijn de uitgebreide geschriften en vertalingen die met bekende waarheden overeenstemmen het bewijs en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.