Verleden, heden, toekomst

Door Chayenna2 gepubliceerd op Tuesday 06 November 10:37

68126cad311e6ea37fa05e63fc35108c.jpgSeth: “Jullie perceptie van ruimte en tijd wordt bepaald door jullie neurologische structuur. De camouflage is zo slim uitgevoerd en door het innerlijk zelf gecreëerd, dat jullie verplicht zijn je aandacht te richten op de stoffelijke werkelijkheid die gecreëerd is.” “Tijd, zoals jullie die ervaren, is een illusie die veroorzaakt wordt door je eigen fysieke zintuigen … De ogenschijnlijke grenzen tussen verleden, heden en toekomst zijn slechts illusies, die veroorzaakt worden door de hoeveelheid actie die jullie fysiek kunnen onderscheiden en dus lijkt het jullie toe dat er maar één moment bestaat en dat deze voor altijd verdwijnt en dat het volgende moment verschijnt, die daarna ook weer verdwijnt.” “Alles in het universum bestaat gelijktijdig op één tijdsmoment. De eerste woorden die voor de eerste keer zijn gesproken klinken nog door het universum, en in jullie termen, de laatste woorden die ooit gesproken zullen worden, bestaan reeds.”

“Het verleden, heden en toekomst verschijnen slechts aan degenen die binnen de driedimensionale werkelijkheid bestaan. Het verleden bestaat als een reeks elektromagnetische verbindingen, die vastgehouden worden in het fysieke hersenen en in een niet-fysieke ‘geest’. Deze elektromagnetische verbindingen kunnen veranderd worden.”

“De toekomst bestaat als een reeks elektromagnetische verbinden in de ‘geest’ en ook in de hersenen. Met andere woorden, het verleden en het heden zijn op dezelfde wijze werkelijk. Het aanvaardt als vanzelfsprekend dat een huidige actie de toekomst kan veranderen, maar toekomstige acties kunnen ook het verleden veranderen.”

2c3697bff3e11f6d18dd1d230d6b44fd.jpgHet verleden is niet meer objectief of onafhankelijk van de waarnemer als het heden. De elektromagnetische verbindingen zijn grotendeels gemaakt door de individuele waarnemer. De verbinding kan veranderd worden en dergelijke veranderingen zijn verre van ongewoon. Deze veranderingen gebeuren spontaan op een onbewust niveau.”

“Het verleden is zelden wat je ervan herinnert, want je hebt het reeds op ieder moment gereorganiseerd. Het verleden wordt door ieder individu voortdurend herschapen als verandering in houding en associaties. Dit is een feitelijke herschepping, niet een symbolische. Het kind is inderdaad nog steeds in de mens, maar het is niet het kind dat ‘was’, want zelfs het kind in de mens verandert voortdurend.”

“Elke actie verandert elke andere actie. Daarom, iedere actie in je heden beïnvloedt de acties in wat jullie het verleden noemen. Het is mogelijk in het verleden op een gebeurtenis te reageren die niet heeft plaatsgevonden en door je eigen toekomst beïnvloed te worden.”

“Het is ook mogelijk voor een individu in het verleden te reageren op een gebeurtenis in de toekomst, die in jullie woorden, misschien nooit zal gebeuren.”

“Omdat verleden, heden en toekomst gelijktijdig bestaan, is er ook geen reden waarom je niet op een gebeurtenis zou kunnen reageren, of deze nou wel of niet valt binnen het kleine werkelijkheidsveld waarin je normaliter waarneemt en waaraan je deelneemt.”

f9d21998977c29015b038d9cbdeefc96.jpg“Op een onderbewust niveau reageer je op veel gebeurtenissen die nog niet gebeurd zijn, voorzover dit het bewustzijn van je ego betreft. Dergelijke reacties zijn zorgvuldig gefilterd en niet toegelaten tot het bewustzijn. Het ego vindt dergelijke voorbeelden hinderlijk en irritant en wanneer ze erkend moeten worden, zal dit leiden tot een vlucht in de grootste rationalisaties om deze te verklaren.”

“Geen enkele gebeurtenis is voorbestemd. Elke gebeurtenis kan veranderd worden, niet alleen voor en tijdens, maar ook nadat het heeft plaatsgevonden. Het individu is nauwelijks aan de gebeurtenissen van het verleden overgeleverd, want hij verandert deze voortdurend. Hij wordt nauwelijks door toekomstige gebeurtenissen beïnvloedt, want hij verandert deze niet alleen vóór, maar ook nadat ze gebeurd zijn. Individuele toekomstige acties zijn niet afhankelijk van een werkelijk gebeurd verleden, want een dergelijk verleden heeft nooit bestaan.”

‘Het verleden is even werkelijk als de toekomst, niet meer of minder. Er is een deel van jou die niet opgesloten zit binnen de stoffelijke werkelijkheid en dat deel van jou weet dat er alleen maar een Eeuwig Nu is. Het deel van jou dat weet is het gehele zelf, je innerlijk en uiterlijk ego (alles wat je bent).”

Copyright:Curacao@GerdaVerstraeten

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Interessant artikel
Prachtige 'materie'.
Het verleden bestaat uit herinneringen en de toekomst bestaat uit ideeën, beide bestaan gelijktijdig in het tijdloze electromagnetische spectrum.
Ik begrijp wel de woorden en wat ze betekenen. Maar ik kan het moeilijk bevatten dat er geen verleden of toekomst.
Interessant artikel.
Tijd is subjectief, het tijdsprincipe wat wij heden dagen nog steeds kennen is in het leven geroepen door een aantal mensen, die 'tijd' als zodanig heel belangrijk vonden.
De treinen en bussen rijden op schema dwz als ze al rijden natuurlijk, het was voor de werkgever ook belangrijk omdat die dan op zijn/haar beurt de mensen uurlonen konden berekenen en ga zo maar door!
Het heeft dus effect op alles wat je doet, terwijl 'tijd' helemaal niet bestaat.