Plazilla een evenwichtsoefening

Door Thalmaray gepubliceerd op Sunday 04 November 12:39

Naar aanleiding van de zilla-uitnodiging van Sandra ga ik hier graag op in.

Discussie

 

Vooraleerst wens ik te stellen dat het waardevol is dat wij deze discussie überhaupt kunnen stellen. Bij vele buitenlandse websites, waaronder enkele waar ik ook op actief ben, worden alle artikelen eerst gescreend door een team vooraleer er maar sprake is van publicatie. Het feit dat we hier op Plazilla in discussie kunnen gaan is dus een voorrecht.

Voorstanders van het gemodereerd publiceren argumenteren dan weer dat met een controle systeem discussies totaal overbodig zouden zijn. Dit als kleine illustratie dat een gekregen vrijheid wel degelijk samen gaat met een collectieve verantwoordelijkheid.

Het gewraakte artikel

Aanleiding van deze zilla en deze discussie is een artikel die uiterst provocerend werd geschreven. De keuze van een nazi slagzin in de titel heeft inderdaad bij menig lezer van Plazilla en er buiten de wenkbrauwen doen fronsen. Laten we voor het doel van de discussie even veronderstellen dat de nazi-connectie de auteur onbekend was, wat effectief een mogelijkheid is, dan nog roept het artikel heel veel vraagtekens op.

Deze repliek heeft absoluut geen doel om de auteur in zijn persoon, geloof of waarden aan te vallen doch is een verklaring waarom dergelijke artikelen volgens mij geen bestaansrecht verdienen op Plazilla.

Respect

Sommigen vergeten dat wij hier onze hersenspinsels kwijt kunnen als “gastschrijvers op een site die internationale ambities heeft en die bovendien het eigendom is van Tim. Het feit dat we artikelen kunnen plaatsen is een gunst en een privilege niets meer. Het is dan ook meer dan normaal dat er bepaalde huisregels van kracht zijn. Huisregels waarin iedereen zich trouwens best kan vinden en niet ter discussie staan.  Deze discussie stelt eigenlijk de vraag of er een uitbreiding van de regels moet komen? Vele internationale sites rekenen op een collectieve controle van de leden, bijvoorbeeld bij Facebook. De leden zijn als het ware zelf een controle orgaan. Onze webmaster oefent perfect hierop controle, doch door de explosieve groei van Plazilla betwijfel ik sterk dat hij dit in de toekomst zal kunnen volhouden alleen, vooral als we internationaal gaan.

Gevolgen

 

Vele lijken te vergeten dat het internet niets vergeet, alle publicaties, iedere letter is ergens wel terug te achterhalen. Vrije meningsuiting is inderdaad iets dat van onschatbare waarde is, doch er zijn nu eenmaal bepaalde regels en bovendien nog morele regels. Zo wordt algemeen alles dat onwettelijk is geweerd op de meeste sites en terecht uiteraard. Er bestaan ook zoiets als morele regels, laat ons zeggen de algemene regels van fatsoen. Wanneer websites een plaats worden voor mensen of organisaties die deze regels aan hun laars lappen, zal dit misschien niet uitgevochten worden in de rechtbank doch de site in kwestie zal voor altijd worden geassocieerd met de personen of organisaties in kwestie. De Klu Klux Klan bijvoorbeeld heeft een bestaansrecht gewaarborgd door de Amerikaanse wetgeving, doch men zal weinige websites vinden die gewillig een spreekbuis zullen zijn voor één van hun standpunten of één van hun leden. Wanneer er herhaaldelijk artikelen voorkomen die schadelijk zijn qua inhoud zal dit voor Plazilla gevolgen hebben, daarom niet juridisch, maar zeker naar imago toe.

Als schrijver hebben wij allemaal de verantwoording om vooraleer te publicatie bij onszelf een zekere vorm van zelfcensuur te hanteren. De eerste reden hiervoor is respect naar de webmaster en medeschrijvers, de tweede reden is dat we er ook aan verdienen.

Hoe we het ook zien, het is niet onze plaats om Tim te dicteren hoe en wat. Hoop dan ook dat hij deze zilla meer ziet als adviserend. In respect met de opinie van de webmaster en de wettelijke bepalingen, blijft het hoe dan ook in bepaalde gevallen een evenwichtsoefening.

Risico Artikelen

Denk gerust te mogen aannemen dat niemand problemen heeft met de publicatievoorschriften zoals ze nu zijn. Deze onderwerpen laat ik dan ook bewust niet verder hier verschijnen.

Er zijn echter nog vaststellingen gebeurd in het verleden die vraagtekens oproepen. Het zou iedereen moeten duidelijk zijn dat wanneer er iets gepubliceerd is, er voldoende onderzoek moet gebeuren naar de inhoud, vooral dan als het gaat over informatieve artikelen. Ik stel me soms de vraag als ik van één en dezelfde auteur 12 artikelen zie verschijnen in nog geen uur tijd. Een recente studie heeft uitgewezen dat 60% wat verschijnt op het internet wetenschappelijk of juridisch fout is, in alle talen, in alle landen. Een artikeltje in elkaar gooien met het herschrijven van websites is dus gevaarlijk naar inhoudelijke correctie toe. Na twee jaar Plazilla heb ik hier artikelen de revue zien passeren waarvan het inhoudelijk krioelde van wetenschappelijke fouten, in die mate zelfs dat het soms lachwekkend was. Dames en Heren dit komt de reputatie van Plazilla niet ten goede.

Medische Artikelen

Medische onderwerpen zijn dankbare onderwerpen en worden goed gelezen. Het is alleen bedroevend dat er in dergelijke artikelen regelmatig dingen verschijnen die niet alleen totaal incorrect zijn, maar bovendien gevaarlijk. Deze artikelen zouden nooit enige vorm van behandeling mogen suggereren of verdoken reclame voor medicijnen. Het is zowel in Nederland als Vlaanderen bij wet verboden om zonder de nodige diploma’s medisch advies te geven in welke vorm dan ook, dit is evenzeer geldig voor zogenaamde alternatieve wetenschappen die een medicinale therapie voorstellen. Wees hier voorzichtig mee! Ga de bronnen na, gebruik niet uitsluitend Internet als bron, ga naar een bibliotheek en zoek referentiepunten.

Wetenschappelijke Artikelen

Regelmatig verschijnen er zaken in artikelen, die al volledig zijn achterhaald, incorrect zijn vertaald of compleet uit hun context zijn gehaald. Zo werden regelmatig internet hoaxen als waar gepubliceerd, men komt hiermee over als een bende idioten. Een passie voor de studie is niet iedereen weggelegd maar bij twijfel neem de tijd om aan onderzoek te doen, degelijk onderzoek.

Religieuze Artikelen

Hiermee komen we terug bij het beginpunt van deze zilla. Velen die me lezen weten dat ik niet zo hoog oploop met religieuze instituten. Dit standpunt is geen afrekening, ik heb respect wanneer mensen kracht uit hun geloof kunnen putten. Denk dat geloven een zeer persoonlijke en zelfs zeer intimistische ervaring is, waarvoor niets anders dan respect. Heb het geluk om vrienden te hebben uit verschillende geloofstrekkingen, een familielid is Jezuïet in het Vaticaan, andere kennissen zijn Mormoon, Boeddhist, Protestants en nog een dozijn andere strekkingen. Het geloof op zich staat hier niet ter discussie.

Wat volgens mij echter niet kan is Plazilla gebruiken als spreekbuis voor extreme fundamentalistische standpunten. Je religie bespreken is een meerwaarde voor de site, je geloof hardnekkig en overmatig propageren door invasieve artikelen die getuigen van zeer weinig respect voor de medemens of andere religies, daar heb ik en de overgrote meerderheid het wel moeilijk mee. Ik heb hier de laatste weken een reeks artikelen zien verschijnen waarvan ik alleen maar kan vaststellen dat de toon subjectief is, de stijl arrogant en er dingen worden geschreven die zich op geen enkele logica of wetenschappelijke basis kan terugvinden. Plazilla is een gemeenschap die leeft, en er is veel contact onderling. Deze artikelen worden ervaren als reclame en spam. Een bepaalde doelgroep viseren op basis van hun religieuze gedragscode is flirten met racisme. Ik vrees dat dit Pandora’s doos is en dat wij binnenkort navolging gaan zien en er nog meer fundamentalistische standpunten gaan verschijnen, want godsdienstfanatici beperken zich niet tot één religieuze stroom. Is dit wenselijk voor Plazilla?

Conclusie

Moraalridder spelen daar zit niemand op te wachten noch is deze baan een ambitie voor iemand. De vraag is alleen hoe houden we Plazilla pluralistisch zonder nodeloze aanvallen op personen of organisaties? Hoe houden we de reputatie van Plazilla intact, sterker nog, hoe maken we van Plazilla een betere website?

 

 

 

 

 

Reacties (14) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Thalmaray wat een bijzonder goede analyse, dit gaat bij mijn favorieten..
Helder artikel. Tja, ik waag me meestal niet aan wetenschappelijke artikelen, met de simpele reden dat ik er niet genoeg vanaf weet. En ik neem er de tijd niet voor, maar natuurlijk kun je een goede studie naar een onderwerp en dan een kei van een artikel neerzetten, dat bewijzen enkele schrijvers hier ook. Soms komen er artikelen voorbij waarvan ik echt denk - wow, heeft hij/zij dat helemaal zelf in elkaar gestoken? Dat mag ook even gezegd worden. Maar je hebt gelijk, soms is het niveau echt bedroevend. En het kan best eens een keer voorkomen dat een artikel 'onder de maat' (welke maat...) is, maar als het verschijnsel chronisch is, is dat wel triest. De vele publicaties zeggen inderdaad genoeg. Maar ik begin jou te herhalen, ben het met je eens, we moeten met zijn allen het niveau hoog houden. Weet je zelf weinig van het onderwerp en heb je geen tijd of zin om onderzoek te doen, laat het lekker liggen!
Mooi stuk heb je geschreven. Dank je wel!
ik kan het nietbetre zeggen dat Spielberg! Duim taco voor je scherpe analyse! Duim Taco
Helder artikel. Ik kan me in de meeste punten wel vinden.
Artikelen waarin 'fouten' of 'onwaarheden' staan, zijn echter niet te voorkomen en ik vind ook niet dat deze geweerd of verwijderd zouden moeten worden. Het is mijns inziens correcter om op dergelijke artikelen goed onderbouwd een reaktie te geven die de betreffende onwaarheden of fouten aan de kaak stelt.
Schrijvers hebben dan nog steeds vrijheid van meningsuiting (inclusief de vrijheid om fouten te maken), lezers hebben vrije wil om een artikel al dan niet voor waar aan te nemen met overweging van de reakties die op een artikel zijn geplaatst.
Ik zou het niet leuk vinden als een ander voor mij beslist wat ik wel of niet zou mogen/kunnen lezen, als een ander vindt dat ik tegen mezelf in bescherming moet worden genomen omdat ik volgens diegenen een artikel wel eens 'fout' zou kunnen interpreteren.
Valt weinig aan toe te voegen. Wie alleen het net als informatiebron gebruikt kan inderdaad zeer bedrogen uitkomen.
Hilarisch is wel dat, we tegenwoordig vrij veel informatie van het internet plukken. Als hiervan 60 procent foutief is, en het balletje verder gaat rollen, dan vraag ik me af of moraalridders zoals de schrijver van dit artikel het percentage kunnen reduceren.