De magie van de maan

Door Chayenna2 gepubliceerd op Sunday 02 September 22:59

e71261f5f3efa048cfe900a516ea77e1.jpg

Het maanpad.

De maan is vrouwelijk, mysterieus, intuïtief, koesterend – staat voor diepe onbewuste wijsheid en uiteenlopend denken. In de alchemie is koningin Luna of zilver het tegengestelde van koning Sol of goud. Maanwijsheid is gelegen in de rechterhersenhelft, het verborgen potentieel van de menselijke geest en psyche, dat tot uiting komt in krachten als telepathie, profetie en het vermogen om in andere dimensies te zien. Robert Graves beschreef het in zijn boek The White Godess, de witte godin zoals de maan ook wel wordt genoemd, de archetypische maankennis, die teruggrijpt tot het ochtendgloren van het menselijke bewustzijn, dat de inspiratie vormde voor poëzie en mystiek, en dat de meest wijsgerige geheimen bevat, die liggen in mythen en symboliek.
 

Hoe men vroeger over de maan dacht.

Omdat de cycli van de maan samenvallen met de vrouwelijke menstruatiecyclus, is de maan door de geschiedenis heen in verband gebracht met het moederschap. Vrouwen die zwanger wilden worden, dienden te slapen onder de stralen van de wassende of volle maan om zeker te zijn van bevruchting. In inheemse culturen trokken vrouwen zich met het donker worden terug in de maanhut, wat samenviel met hun menstruatie, om uit te rusten en na te denken, terwijl de mannen en oudere vrouwen voor het huishouden en de kinderen zorgden. De maan kent drie grote stadia: wassend, vol en afnemend. Deze stadia komen terug in het menselijke bestaan: geboorte, volwassenheid en dood. De maangodin wordt in vele culturen dan ook voorgesteld als het meisje, de moeder en de wijze vrouw. In een grot in Angles-sur-‘L-Ánglin is een drieluik gevonden van een enorme godin uitgehakt in maansteen; men schat dat dit drieluik tussen 13.000 en 11.000 v. Chr. werd gemaakt.

  8212ae2964d0c82c6110c44c50506cc1.jpg

De maan en wedergeboorte.

Omdat de maan drie dagen uit de lucht verdwijnt aan het eind van elke cyclus, en dan weer wordt herboren als een zichtbare sikkel, werd zij in verband gebracht met wedergeboorte. Plutarchus, de oude Griekse filosoof, beschreef de maan als rustplaats voor zielen na de dood. De zielen de psyche keerden terug naar de maan, waar de ziel zijn herinneringen kon bewaren en kon dromen over zijn vorige leven. De geest werd door de zon opgenomen en herboren als nieuwe geest, die nog eens naar de maan zou reizen, waar de wachtende ziel zou worden verenigd met de herboren geest en een nieuw aards lichaam zou aannemen. De hindoes geloven ook dat onontwikkelde zielen terugkeren naar de maan om daar op wedergeboorte te wachten, terwijl degene, die de vrijheid hebben gekregen van het Rad van Reïncarnatie het pad naar de zon nemen. Ook volgens een populaire legende verzamelt de maan elke avond onvervulde wensen, weggegooide hoop,ongewenste herinneringen en teleurstellingen en neemt die mee om als ochtenddauw terug te geven.
 

Het mannetje of vrouwtje in de maan.

Zelfs voordat de maangoden namen kregen, bestonden er al legenden over het mannetje of vrouwtje dat in de maan woonde en dat je op bepaalde momenten in de maan kon zien. Er bestaat een mythe waarin Judas het mannetje in de maan maakt, terwijl een Germaanse versie zowel een mannetje als een vrouwtje in de maan kent: een vrouwtje dat naar de maanjungle wordt gestuurd om boter te karnen op sabbat, en een mannetje dat braamstruiken en dorens strooit over het pad waarover de nobelen naar de kerk lopen.
 

De haas in de maan.

De verhalen over de haas in de maan zijn mogelijk begonnen in India, waar men denkt het mannetje in de maan Chandra is, de hindoegod van de maan. Hij wordt afgebeeld met een haas of sasa in zijn armen. In India wordt de maan Sasin of Sasanka genoemd, wat in het Sanskriet betekent ‘met de kenmerken van de haas’.
 

Het pad in de maan.

Volgens een Chinese mythe woont er een pad met drie poten in de maan, waarbij de poten de drie schijngestalten van de maan voorstellen. Bij maansverduisteringen slikt de pad demaan in en wordt er veellawaai gemaakt met trommels, cymbalen en vuurwerk omhem weer uit te drijven.


 

ac44d387f33dcb53ee89aea020a0ea21.jpg

De maankalender.

De oudste kalenders waren gebaseerd op de maan cyclus en nog altijd wordt de maantijd in de moderne wereld gebruikt, in zowel heidense als religieuze rituelen. In de christelijke kerk wordt Pasen berekend als de eerste zondag die volgt op de eerste volle maan na de lentenacht ( rond 21 maart). Nu geven kalender makers de nieuwe maan aan als het moment waarop het donker is, maar astrologen in het verleden zagen het als het moment waarop de eerste maansikkel verscheen (dit is het moment voor magie).
 

De schijngestalten van de maan.

De cyclus van nieuwe maan naar nieuwe maan duurt 29,5 dagen. De maan komt elke dag ongeveer 52 minuten later op, hoewel dit kan verschillen en, afhankelijk van de tijd van het jaar, ook maar 13 minuten kan zijn. Het kost de maan 27 dagen om haar baan rond de aarde te voltooien. Daarom kunnen de schijngestalten elke maand een dag of wat variëren in lengte. Ook in magisch opzicht is er een overlapping in energie, zodat de volle-maanenergie bijvoorbeeld hetzelfde is op de twee dagen voor en na volle maan, hoewel het duidelijk is dat de dag van de volle maan in de maan cyclus de krachtigste dag is.
 

Nieuwe maan / wassende maan.

Datums nieuwe maan.
23 januari 2012 08:41:40
21 februari 2012 23:37:09
22 maart 2012 15:39:28
21 april 2012 09:20:17
21 mei 2012 01:48:21
19 juni 2012 17:03:00
19 juli 2012 06:24:32
17 augustus 2012 17:54:31
16 september 2012 04:10:34
15 oktober 2012 14:02:36
13 november 2012 23:08:20
13 december 2012 09:42:24

Voor allerlei wensen, een nieuw begin, kaarsenmagie, geldmagie en de veiligheid van reizigers, vooral zeilers.
Met nieuwe maan komen de zon en de maan op hetzelfde moment op en gaan ze op hetzelfde moment onder. Omdat de zon en maan aan dezelfde kant van de aarde staan, is er sprake van een conjunctie en hetzelfde astrologische teken, wat uitmondt in een golf van gecombineerde gerichte energie om elke nieuwe actie te stimuleren. De wassende maansikkel verschijnt niet op de dag van de nieuwe maan, maar 3 ½ dag later op de avond, en dat is van oudsher het moment dat de wensmagie verschijnt. Van oudsher buigen de kinderen van vissers of zeelieden dan driemaal naar de maan en zingen:

 

Ik zie de maan.
De maan ziet mij.
Behoed de zeelieden.
Op de zee.


Misschien wel de oudste bezweringsformule ter wereld voor geld is zilver driemaal om de wassende /nieuwe maan te draaien en dan te buigen voor de oude Egyptische drie-eenheid Osiris, Isis ( de maanmoeder) en Horus, de jonge zonnegod.

 

 


 

634307c6d57da06794ade2e079c0d296.jpg

 

De wassende maan.

 

Voor alle vormen van aantrekkende magie, vooral voor geluk en succes in de loopbaan, maar ook voor helende energie, visualisatie en astrale projectie.
De periode van de wassende maan begint twee of drie dagen na de nieuwe maan en duurt bijna twee weken. Halverwege deze fase staan zon en maan vierkant op elkaar, wat in de astrologie een uitdaging geeft. Het grootste deel van de wassende cyclus is de maan de hele dag zichtbaar en deze periode kan dus ook worden gebruikt voor rituelen overdag of verlengde rituelen. De wassende maan wordt in verband gebracht met de Griekse Artemis of de Romeinse Diana, godin van de jacht.

Volle maan.

Datums volle maan.
9 januari 2012 08:32:14
7 februari 2012 22:56:10
8 maart 2012 10:41:42
6 april 2012 21:20:26
6 mei 2012 05:36:07
4 juni 2012 13:11:44
3 juli 2012 20:51:46
2 augustus 2012 05:27:24
31 augustus 2012 15:57:45
30 september 2012 05:18:32
29 oktober 2012 20:50:30
28 november 2012 15:47:28
28 december 2012 11:22:40

Voor liefde, passie, huwelijk, vruchtbaarheid, overvloed en seksmagie.
Als het volle maan is, staan zon en maan bij zonsopgang op tegengestelde plaatsen. Daarom is dit een moment van instabiliteit, maar ook een katalysator voor een golf van kracht. Als vrouwen menstrueerden volgend de maancycli, was dit het moment voor de bevruchting. Heksenebats of – ontmoetingen worden soms bij volle maan gehouden. De vollemaan wordt voorgesteld door de Griekse Selene en Diana, vooral in de wicca- traditie.

  87b5c3b1ff0462decf65728626d21f2d_medium.

De afnemende maan.

Voor het uitbannen van magie, parapsychologie en divinatie.
Te beginnen met volle maan komt de maan elke nacht ongeveer een uur later op: in de half-afnemende fase is ze elke morgen te zien en gaat ze rond twaalf uur onder. In de afnemende maansikkel staan de zon en de maan weer vierkant met elkaar. Dit is het moment om te oogsten wat met wassende maan is gezaaid. Naarmate het zichtbare deel van de maan kleiner wordt, valt ook de energie stil. De afnemende maan wordt geregeerd door Crone Hecate, de Godin van de nacht.

De donkere maan.

Er wordt geen magie toegepast.
De donkere maan is de toestand op de laatste drie dagen van de nieuwe maan voordat ze geheel zichtbaar is. Het is het moment om te rusten, om de innerlijke wereld van dromen en wakende visioenen te ontplooien, een moment van dromen, macht en rust, om alles te laten voor wat het is. Het is in zekere zin de meest spirituele fase en omdat de cyclus weer begint als het eerste kwartier de nieuwe maan de ruimte geeft. Komt er eens te meer nieuwe energie opborrelen en is er wedergeboorte van hoop en nieuw begin.

Bron: Cassandra Eason

Copyright Curacao@Gerda Verstraeten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dank je Neuffie
wow, echt een heel mooi en interessant artikel over de maan.
de eerste duim krijg je daarom van mij.
super