Onderzoek doen

Door Dobel2 gepubliceerd op Monday 22 October 13:05

Overal ter wereld worden onderzoeken uitgevoerd en een onderzoek kan verschillende functies hebben. Niet gek dus dat je tijdens je schoolcarrière of in het werkveld veel met onderzoeken te maken krijgt. In dit artikel staat een fase van een onderzoek beschreven: de fase deskresearch. Door dit artikel te lezen weet je welke stappen je moet nemen om deskresearch uit te voeren.

Deskresearch is een onderzoek dat vanachter je bureau kan worden uitgevoerd. Als je zelf respondenten benadert in je onderzoek zijn dit primaire bronnen. Verzamelde gegevens voor een ander doel dan dat jij gebruikt zijn secundaire bronnen. Deskresearch is het startpunt van een onderzoek. In dit artikel wordt deskresearch verder besproken.

Indeling van datamateriaal
Allereerst gaan we het hebben over datamateriaal. Er zijn voor een onderzoek verschillende datamaterialen nodig. Hier kan een indeling van gemaakt worden om het overzichtelijk te houden. Een indeling is de indeling van Swanborn (1994). Hier wordt het datamateriaal onderscheden in vier punten namelijk:
- Analyse van ambtelijk statistisch materiaal (CBS)
- Literatuuronderzoek
- Secundaire analyse of door andere verzamelde data
- Inhoudsanalyse van massacommunicatieteksten

Stappenplan voor de opzet van een literatuuronderzoek
Een van de manieren om aan datamateriaal te komen is een literatuuronderzoek, zoals hierboven al beschreven staat. Voor de opzet van een literatuuronderzoek zijn enkele stappen nodig. Dit levert een duidelijk en volledig resultaat op. Het stappenplan is als volgt:
- Zoeken naar definities van begrippen en vind zoektermen
- Kijk welke theorieën behulpzaam kunnen zijn bij je onderwerp
- Achterhaal recente ontwikkelingen en trends
- Doe je voordeel met voorgaande onderzoeken

[H]Voorwaarde voor data dat door secundaire is verzameld[/H]
Als data door andere personen dan jijzelf (secundaire)is verzameld, is het verstandig te kijken of het onderzoek aan een aantal voorwaarde voldoet. Zo weet je of je met een betrouwbaar onderzoek te maken hebt. Voorwaarden zijn:
[LIST]Voldoende respondenten in het onderzoek
Recent onderzoek
Het is toegestaan de resultaten te gebruiken
Gemeten constructen zijn identiek of liggen dichtbij de eigen onderzoeksbehoefte
Het onderzoek is valide[/LIST]

[H]Inhoudsanalyse[/H]
Bij het maken van een inhoudsanalyse zijn twee keuzes van belang:
[OLIST]Wat zijn de eenheden van het onderzoek?
Wat zijn de variabelen en hoe meet je die (operationalisatie)? Wat onderzoek je en hoe interpreteer je dit? Hoe kun je richtlijnen opstellen zodat je observatoren kunt trainen zodat ze hetzelfde op dezelfde manier scoren?[/OLIST]

Vaak kom je de term Non obtrusive tegen. Dit betekent dat het vergaren van data geen invloed heeft op de uitkomsten.

[H]Literatuurbronnen[/H]
Er wordt onderscheid gemaakt in primaire, secundaire en tertiaire literatuurbronnen. Primaire literatuur bevat eerste vastlegging van gegevens. De belangrijkere zaken komen in secundaire bronnen terecht en de hoofdzaken in verloop van tijd in de tertiaire bronnen. De primaire bronnen zijn het meest gedetailleerd, de tertiaire bronnen het minste.

Sneeuwbalmethode: via de literatuurlijst van een artikel aan andere bronnen komen.

[H]Deskresearch plan[/H]
Allereerst is het van belang het doel van deskresearch te beschrijven. Vervolgens worden de mogelijkheden wat betreft tijd en geld onderzocht. De volgende stappen moeten vervolgens doorlopen worden:
[LIST]Definities van begrippen en vind zoektermen
Kijk welke theorieën behulpzaam zijn bij je onderwerp
Recente ontwikkelingen en trends achterhalen
Lezen van boeken met onderzoeksmethodes
Bestaand materiaal bekijken[/LIST]

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.